Meldplicht voor verhuren woonruimte aan toeristen gaat 1 juli in

Vanaf 1 juli 2022 zijn mensen die hun woning in Utrecht verhuren aan toeristen verplicht om dat te melden. Zij moeten de gemeente via een meldsysteem laten weten wanneer en voor hoe veel nachten zij de woning verhuren. Dit geldt voor particuliere vakantieverhuur, waarbij de hoofdbewoner de woning via bijvoorbeeld Airbnb verhuurt. De meldplicht zorgt ervoor dat de gemeente de ongewenste effecten van toeristische verhuur beter aan kan pakken.

Verhuurders kunnen vanaf 20 juni de tijdelijke verhuur van hun woning vooraf melden en zijn dat vanaf 1 juli verplicht. De gemeente Utrecht heeft daarvoor samen met een aantal andere gemeenten en de VNG een gebruiksvriendelijk meldsysteem ontwikkeld. Hiermee krijgen gemeenten meer zicht op hoeveel nachten woningen worden verhuurd aan toeristen.

Verhuurde woningen maakten afgelopen jaar 17 procent uit van het marktaandeel van de gehele overnachtingsmarkt. In de jaren daarvoor, zonder corona, lag dat percentage op zo’n 30 procent. Bij een kwart van de woningen die tussen juli 2020 en juli 2021 werden verhuurd, werd het maximum toegestane aantal van 60 nachten overschreden. Door de meldplicht kan de gemeente effectiever controleren en handhaven bij zulke overtredingen. Het niet vooraf doorgeven van de verhuringen vanaf 1 juli 2022 kan bij controle door de gemeente hoge boetes opleveren, van 150 euro bij een eerste overtreding tot maximaal 21.750 euro als er vaker overtredingen voorkomen.

“Het huren van iemands eigen woning heeft iets knus en persoonlijks, het past bij Utrecht” zegt Klaas Verschuure, wethouder economische zaken. “Daarom staan we ook positief tegenover deze vorm van verhuur. Maar we zitten ook midden in een woningcrisis. Woningen zijn een schaarste. Als te veel woonhuizen worden verhuurd aan toeristen, blijft er te weinig woonruimte over voor Utrechters. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie met hotels. Met deze maatregelen kunnen we bijsturen waar nodig en het leuk houden, maar ook ingrijpen als mensen zich niet aan de regels houden.”

Onderdeel van maatregelenpakket
In Utrecht gelden sinds maart 2018 regels voor particuliere vakantieverhuur. Zo moet toeristenbelasting betaald worden en mag de hoofdbewoner de woning maximaal zestig nachten per jaar verhuren. Vorig jaar stelde de gemeente een registratieplicht in voor particuliere vakantieverhuur, bed & breakfasts en woningen waarbij de eigenaar en huurder(s) niet op het adres staan ingeschreven. Verhuurders zijn nu verplicht om een registratienummer te hebben als zij aan toeristische verhuur doen. Tot 16 mei 2022 hebben 647 verhuurders een registratienummer aangevraagd.

De registratie- en meldplicht zijn onderdeel van de uitwerking van de Wet Toeristische Verhuur van Woonruimte waarmee gemeenten meer grip kunnen krijgen op de markt van toeristische verhuur. Op de website van gemeente Utrecht staat meer informatie over de invoering van de registratie- en meldplicht.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht