Woning (onder)verhuren

Wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Of wilt u een bed & breakfast beginnen? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels.

Vanaf 1 juli 2022: elke toeristische verhuur van woning verplicht melden

Vanaf 1 juli 2022 moet u vooraf melden wanneer en voor hoeveel nachten u uw woning verhuurt op het moment dat u zelf niet thuis ben (dit valt onder 'particuliere vakantieverhuur'). In Utrecht mag dat maximaal 60 nachten per jaar. Vanaf 20 juni kunt u via de website toeristischeverhuur.nl vooraf het aantal nachten en het aantal personen waaraan u verhuurt aangeven.

Let op: het niet vooraf doorgeven van verhuringen voor particuliere vakantieverhuur kan vanaf 1 juli 2022 (hoge) boetes opleveren. Voor verhuurders van een Bed and Breakfast (verhuur van een deel van woning, terwijl u zelf thuis bent) is er geen meldplicht. Hiervoor geldt ook geen maximaal aantal te verhuren nachten.

Registratienummer verplicht bij toeristisch verhuren woning

Er geldt een registratieplicht voor particuliere vakantieverhuur en bed & breakfast. En ook voor het tijdelijk verhuren van woonruimte aan personen die niet ingeschreven staan bij de gemeente.

Vraag registratienummer aan op toeristischeverhuur.nl

Voordat u het aanvraagformulier opent: de vraag of u het nummer aanvraagt voor B&B vinkt u aan wanneer u de woning alleen als B&B gaat verhuren. Dus niet als u ook ernaast aan particuliere vakantieverhuur doet.

U vermeldt dit nummer bij elke (digitale) verhuuradvertentie van de woonruimte. Sinds 1 juli 2022 is er een meldplicht voor elke particuliere vakantieverhuur. De basis voor deze nieuwe regels is de nieuwe Wet toeristische verhuur van woonruimte.

Het ontvangen van een registratienummer geeft u geen toestemming om te verhuren. De voorwaarden zoals vermeld op deze pagina blijven gelden.

Uw woning verhuren aan toeristen

U mag (een deel van) uw woning aan toeristen verhuren. Er zijn 2 mogelijkheden voor verhuur aan toeristen: particuliere vakantieverhuur of bed & breakfast.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

 • U mag alleen verhuren als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont.
 • U verhuurt tijdelijk uw woning en u bent zelf niet aanwezig
 • U mag uw woning voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Dit kan bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com
 • Woning met een woonoppervlak tot 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 6 personen verhuren
 • Woning met woonoppervlak vanaf 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 8 personen verhuren
 • Vanaf 1 juli 2021 is een registratienummer verplicht. U kunt dit nummer bij ons aanvragen en het vermelden bij elke (digitale) verhuuradvertentie van de woonruimte. Let op: het aanbieden van woonruimte zonder registratienummer kan een boete opleveren vanaf € 150,00 (bij een eerste overtreding) tot € 8.700,00 (bij een volgende overtreding).
 • Vanaf 1 juli 2022 geldt ook een meldplicht per verhuring. Let op: het verhuren van woonruimte voor meer dan 60 nachten per kalenderjaar kan een boete opleveren vanaf € 150,00 per nacht (bij een eerste overtreding) tot € 21.750,00 (bij een volgende overtreding).

Voor hulp, vragen en tips over bijvoorbeeld goed gastheerschap kunt u ook terecht bij Host Club Utrecht.

Een overzicht van alle voorwaarden kunt u vinden in:

Voorwaarden bed & breakfast

 • U mag alleen verhuren als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Als hoofdhuurder moet u toestemming hebben van de eigenaar.
 • U verhuurt een deel van de woning. Hieraan is geen maximaal aantal nachten verbonden.
 • U mag meestal maximaal 50% van uw woning verhuren aan toeristen. Het precieze percentage is opgenomen in het bestemmingsplan.
 • U bent zelf in de woonruimte aanwezig. Dit houdt in dat u in ieder geval in de avonduren en 's nachts aanwezig bent tijdens de verhuurperiode.
 • Vanaf 1 juli 2021 is een registratienummer verplicht. U kunt dit nummer aanvragen bij de gemeente en het vermelden bij elke (digitale) verhuuradvertentie van de woonruimte.

Regels voor verhuren aan toeristen

 • U betaalt toeristenbelasting. Dit is 6% van het bedrag voor een overnachting, exclusief btw en ontbijt. Meld u aan voor toeristenbelasting bij BghU.
 • Brandveiligheid: uw woning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht op elke verdieping van de woning. Controleer op rookmelders.nl hoeveel rookmelders u nodig hebt. We adviseren verhuurders om ook koolmonoxidemelders aan te brengen. En vluchtroutes en een vluchtplan op te stellen. Neem deze ook door met de gasten.
 • Er mag geen overlast zijn, bijvoorbeeld door geluid, afval en asociaal gedrag. Bij ernstige of aanhoudende overlast, kunt u als eigenaar of verhuurder een boete krijgen.

Een woning het hele jaar door verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)

Wat is verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)?

 • U verhuurt bedrijfsmatig een ruimte het hele jaar door. Het gaat steeds om een periode vanaf 2 weken tot een half jaar (met een uitloop naar maximaal 12 maanden).
 • U staat niet zelf op het adres ingeschreven en dit adres is niet uw hoofdverblijf. Hierin verschilt tijdelijk verblijf dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

Bestaande locaties

Voor het verhuren van een woning (met woonbestemming) voor tijdelijk verblijf kon u tot 31 maart 2021 een vergunning aanvragen. De vergunning is voor een periode van maximaal 5 jaar. Het is niet meer mogelijk om voor bestaande locaties een vergunning aan te vragen. Zonder vergunning is het niet toegestaan om uw woning te verhuren voor tijdelijk verblijf.

Nieuwe locaties voor tijdelijk verblijf

Wilt u op een nieuwe locatie starten met de verhuur voor tijdelijk verblijf? Dan is dit alleen mogelijk op een locatie met een bestemming ‘logies met aanduiding tijdelijk verblijf’. U hebt een registratienummer, een omgevingsvergunning en een horecavergunning (exploitatievergunning) nodig. Ook vult u de Bibob-vragenlijst in.

Vraag registratienummer aan op toeristischeverhuur.nl

Vraag omgevingsvergunning aan

Vraag horecavergunning aan

In het aanvraagformulier voor een horecavergunning kunt u aangeven dat het om verhuur voor tijdelijk verblijf gaat.

Vul Bibob-vragenlijst in


Kamers verhuren voor langere tijd

Wilt u in een woning de kamers apart verhuren, bijvoorbeeld aan studenten? U kunt zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen kamers verhuren. Dit geldt ook als u zelf niet in de woning woont. Wilt u aan meer dan 2 personen een kamer verhuren? Dan hebt u nodig:

Vanwege het grote kamertekort wil de gemeente Utrecht hospitaverhuur (het verhuren van 1 of 2 kamers) stimuleren. Hebt u interesse om hospita of hospes te worden en een kamer te verhuren aan een internationale student? Dan kunt u terecht bij Hospi Housing. Bij kamerverhuur geldt een belastingvrijstelling van  € 5.668 (2021).


Woning verhuren die te koop staat

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren? Daar hebt u een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning ‘Tijdelijke verhuur koopwoning’


Koopwoning niet zelf gebruiken (opkoopbescherming)

Hebt u een woning gekocht waarvan de overdracht na 18 maart 2022 plaatsvond? En is de WOZ-waarde van de woning onder de €440.000? Dan valt de woning onder de 'opkoopbescherming'. U mag de woning niet zonder vergunning opkoopbescherming verhuren. Dit geldt ook voor verhuren van een kamer.

Hoe handhaven we de regels?

Wij controleren als er een klacht of een melding binnenkomt. Verhuurt u niet volgens de regels? Dan kunt u een boete krijgen.

Melden van overlast of vermoeden van illegaal gebruik

Meld overlast of illegaal gebruik

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur