Woning (onder)verhuren

Wilt u uw eigen woning (tijdelijk) verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Of wilt u een bed & breakfast beginnen of kamers voor langere tijd verhuren? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels.

Op deze pagina:

Uw woning verhuren aan toeristen

U mag (een deel van) uw woning aan toeristen verhuren. Er zijn 2 mogelijkheden voor verhuur aan toeristen: particuliere vakantieverhuur of bed & breakfast.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

 • U mag alleen verhuren als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont.
 • U verhuurt tijdelijk uw woning en u bent zelf niet aanwezig
 • U mag uw woning voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Dit kan bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com
 • Woning met een woonoppervlak tot 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 6 personen verhuren
 • Woning met woonoppervlak vanaf 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 8 personen verhuren
 • Vanaf 1 juli 2021 is een registratienummer verplicht. U kunt dit nummer aanvragen bij de gemeente, via de website www.toeristischeverhuur.nl. U vermeldt dit nummer bij elke (digitale) verhuuradvertentie van de woonruimte. Het ontvangen van een registratienummer geeft u geen toestemming om te verhuren. De voorwaarden die op deze pagina staan blijven gelden. Let op: als u woonruimte aanbiedt zonder registratienummer kunt u een boete krijgen van € 150,00 (bij een eerste overtreding) tot € 8.700,00 (bij een volgende overtreding).
 • Vanaf 1 juli 2022 geldt ook een meldplicht per verhuring. Dit betekent dat u vooraf moet melden wanneer en hoeveel nachten u uw woning verhuurt op het moment dat u zelf niet thuis bent. In Utrecht mag dat maximaal 60 nachten per jaar. Via www.toeristischeverhuur.nl moet u vooraf opgeven hoeveel nachten en aan hoeveel personen u uw woning verhuurt. Let op: als u woonruimte voor meer dan 60 nachten per kalenderjaar verhuurt kunt u een boete krijgen van € 150,00 per nacht (bij een eerste overtreding) tot € 21.750,00 (bij een volgende overtreding).

Voor hulp, vragen en tips over bijvoorbeeld goed gastheerschap kunt u ook terecht bij Host Club Utrecht.

Een overzicht van alle voorwaarden kunt u vinden in:

Voorwaarden bed & breakfast

 • U mag alleen verhuren als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Als hoofdhuurder moet u toestemming hebben van de eigenaar.
 • U verhuurt een deel van de woning. Hieraan is geen maximaal aantal nachten verbonden.
 • U mag meestal maximaal 50% van uw woning verhuren aan toeristen. Het precieze percentage is opgenomen in het bestemmingsplan.
 • U bent zelf in de woonruimte aanwezig. Dit houdt in dat u in ieder geval in de avonduren en 's nachts aanwezig bent tijdens de verhuurperiode.
 • Vanaf 1 juli 2021 is een registratienummer verplicht. U kunt dit nummer aanvragen bij de gemeente, via de website www.toeristischeverhuur.nl. U vermeldt het registratienummer bij elke (digitale) verhuuradvertentie van de woonruimte.

  Let op, in het aanvraagformulier zit een vraag of u het nummer aanvraagt voor bed & breakfast. U vinkt dit alleen aan als u de woning gaat verhuren als bed & breakfast. U vinkt dit niet aan als u de woning gebruikt voor particuliere vakantieverhuur. 

Regels voor verhuren aan toeristen

 • U betaalt toeristenbelasting. Dit is 7% van het bedrag voor een overnachting, exclusief btw en ontbijt. Meld u aan voor toeristenbelasting bij BghU.
 • Brandveiligheid: uw woning moet voldoen aan de eisen van het besluit bouwwerken leefomgeving. Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht op elke verdieping van de woning. Controleer op rookmelders.nl hoeveel rookmelders u nodig hebt. We adviseren verhuurders om ook koolmonoxidemelders aan te brengen. En vluchtroutes en een vluchtplan op te stellen. Neem deze ook door met de gasten.
 • Er mag geen overlast zijn, bijvoorbeeld door geluid, afval en asociaal gedrag. Bij ernstige of aanhoudende overlast, kunt u als eigenaar of verhuurder een boete krijgen.

Een woning het hele jaar door verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)

Wat is verhuren voor tijdelijk verblijf (short stay)?

 • U verhuurt bedrijfsmatig een ruimte het hele jaar door. Het gaat steeds om een periode vanaf 2 weken tot een half jaar (met een uitloop naar maximaal 12 maanden).
 • U staat niet zelf op het adres ingeschreven en dit adres is niet uw hoofdverblijf. Hierin verschilt tijdelijk verblijf dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

Bestaande locaties

Voor het verhuren van een woning (met woonbestemming) voor tijdelijk verblijf kon u tot 31 maart 2021 een vergunning aanvragen. De vergunning is voor een periode van maximaal 5 jaar. Het is niet meer mogelijk om voor bestaande locaties een vergunning aan te vragen. Zonder vergunning is het niet toegestaan om uw woning te verhuren voor tijdelijk verblijf.

Nieuwe locaties voor tijdelijk verblijf

Wilt u op een nieuwe locatie starten met de verhuur voor tijdelijk verblijf? Dan is dit alleen mogelijk op een locatie met een bestemming ‘logies met aanduiding tijdelijk verblijf’. U hebt een registratienummer, een omgevingsvergunning en een horecavergunning (exploitatievergunning) nodig. Ook vult u de Bibob-vragenlijst in.

Vraag registratienummer aan op toeristischeverhuur.nl

Vraag omgevingsvergunning aan

Vraag horecavergunning aan

In het aanvraagformulier voor een horecavergunning kunt u aangeven dat het om verhuur voor tijdelijk verblijf gaat.

Vul Bibob-vragenlijst in


Kamers verhuren voor langere tijd

Wilt u in een woning de kamers apart verhuren, bijvoorbeeld aan studenten? Dit kan. Als u aan 4 personen of meer wilt verhuren hebt u een omzettingsvergunning nodig. Ook geldt dan de leefbaarheidstoets. Lees meer over kamers verhuren

Vanwege het grote kamertekort wil de gemeente Utrecht het verhuren van 1 of 2 kamers (hospitaverhuur) aanmoedigen. Hebt u interesse om hospita of hospes te worden en een kamer te verhuren aan een internationale student? Dan kunt u terecht bij Hospi Housing. Bij kamerverhuur geldt een belastingvrijstelling van € 5.998 (2024).


Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 geldt de Wet goed verhuurderschap. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het vragen van een te hoge borg, discrimineren en bedreigen. In de Wet goed verhuurderschap staan regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Zo mag de verhuurder alleen servicekosten rekenen die in de wet staan en de verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren. Op de website van de Rijksoverheid leest u wat de nieuwe regels zijn voor verhuurders en verhuurbemiddelaars. Hier vindt u ook een stappenplan voor huurders.

Lees meer en bekijk het filmpje over wat de Wet Goed Verhuurderschap voor huurders betekent

Problemen met huur 

Als verhuurders zich niet aan de regels houden kan de gemeente een waarschuwing of boete geven. Het ligt aan de overtreding hoe hoog een boete is. Een verhuurder kan een boete krijgen van maximaal € 40.000,00. 

Bent u huurder of woningzoekende en houdt de verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u een melding doen. Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. 

Lees meer over hulp bij problemen met huur 


Woning verhuren die te koop staat

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren? Daar hebt u een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning ‘Tijdelijke verhuur koopwoning’


Koopwoning niet zelf gebruiken (opkoopbescherming)

Hebt u een woning gekocht waarvan de overdracht na 18 maart 2022 plaatsvond? En is de WOZ-waarde van de woning onder de € 587.000? Dan valt de woning onder de 'opkoopbescherming'. U mag de woning niet zonder vergunning opkoopbescherming verhuren. Dit geldt ook voor verhuren van een kamer.


Hoe handhaven we de regels?

Wij controleren als er een klacht of een melding binnenkomt. Verhuurt u niet volgens de regels? Dan kunt u een boete krijgen.

Klachten of overlast melden

 • Vermoedt u woonfraude of illegaal gebruik? Dan kunt u dat melden. Lees meer over melden op de pagina Meldingen.
 • Huurt u een woning en hebt u een klacht hierover? Dan kunt u een melding maken. Lees hier meer over op de pagina Huren woning, klacht doorgeven.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur