nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht presenteert vandaag het nieuwe en ambitieuze uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven & Inkopen (MVOI). Jaarlijks koopt de gemeente Utrecht voor meer dan 700 miljoen euro in. Met het nieuwe uitvoeringsprogramma gaat de gemeente dit inkoopbudget samen met marktpartijen inzetten voor een nog duurzamere en eerlijkere stad. Met het uitvoeringsprogramma richt Utrecht zich als opdrachtgever op vijf doelen, waaronder circulaire economie en een sociale en gezonde stad.

Wethouder Susanne Schilderman (Inkoop): “Utrecht staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld klimaatverandering en het blijven bouwen aan een sociale stad. Die uitdagingen gaan we aan via het beleid vanuit de gemeente, maar ook op de manier waarop we spullen, producten en diensten inkopen. Met dit nieuwe uitvoeringsprogramma werken met leveranciers die bijdragen aan een duurzame, gezonde en eerlijke stad.” 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen is een standaard onderdeel van het inkoopbeleid van Utrecht. Met het beleid daagt de gemeente de markt uit om aan de maatschappelijke doelen van de stad bij te dragen. Een voorbeeld daarvan is de aanbesteding voor de schoonmaak in de gemeentelijke panden. In het inkooptraject is extra aandacht gevraagd voor het welzijn en de gezondheid van de medewerkers van het schoonmaakbedrijf. Een ander voorbeeld is de rioolbuizen en putten met deels gerecycled beton die de gemeente in 2023 inkocht.  

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma zet de gemeente een stap extra om met inkoop meer impact te maken en worden de maatschappelijke doelen rond de thema’s duidelijker vertaald naar inkooprichtlijnen. Ook wordt er nog beter gestuurd op de thema's binnen alle lagen van de gemeente Utrecht en gaat de gemeente de behaalde resultaten beter in kaart brengen. Voor marktpartijen betekent dit dat de thema's steeds vaker terug te vinden zijn in de aanbestedingen van de gemeente en dat er over de effecten gerapporteerd moet gaan worden. 

Het afgelopen jaar zijn er al stappen gezet die binnen het nieuwe programma passen. Een mooi voorbeeld is dat steeds vaker een meetmethode wordt toegepast om de impact van projecten in de openbare ruimte in kaart te brengen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 en materialen projecten in de openbare ruimte besparen als ze bestrating hergebruiken en voor een duurzamer asfaltmengsel kiezen. In 2024 zal deze aanpak op een aantal projecten in de openbare ruimte toegepast worden. 

De gemeente Utrecht rapporteert jaarlijks over de voortgang van haar MVOI-agenda. Het nieuwe uitvoeringsprogramma is hier te vinden. 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht