nieuwsbericht gemeente Utrecht

Het Utrechtse college wil voor de hele gemeente opkoopbescherming instellen. Dat staat in het voorstel van het college aan de gemeenteraad. Om zo veel mogelijk bestaande koopwoningen beschikbaar te houden voor Utrechtse woningzoekenden, zouden daaronder alle woningen vallen die een WOZ-waarde hebben van €440.000,- of lager (prijspeil 2021). Daarmee legt Utrecht de lat hoog. Met dit plan zullen meer koopwoningen beschikbaar blijven voor mensen die er zelf gaan wonen.

Wethouder Kees Diepeveen: “De woningmarkt staat onder druk, ook in Utrecht zien we de druk toenemen. De koopprijzen in de stad zijn nog nooit zo hoog geweest. We willen dat mensen die zélf in een koopwoning willen wonen, een plek in Utrecht kunnen vinden. Momenteel is dat een forse uitdaging in onze stad, waar een deel van de schaarse voorraad ook nog wordt opgekocht door particuliere beleggers. Dat leidt tot meer schaarste en stijgende woningprijzen. We grijpen dan ook alle middelen aan om deze druk te verlichten. De invoering van de wet Opkoopbescherming gaat daar zeker verschil in maken."

De landelijke invoering van de wet Opkoopbescherming biedt gemeenten nu de mogelijkheid om meer te sturen op de bestaande koopvoorraad. Het verbod houdt in dat de woning voor vier jaar na aankoop niet verhuurd mag worden (met uitzondering van verhuur aan 1e en 2e graads familie, verhuur van bedrijfswoningen en huisbewaring voor maximaal 12 maanden). Dit verbod gaat gelden voor alle woningen met een WOZ-waarde van €440.000,- of lager, op basis van de prijspeiling van het jaar ervoor. Utrecht kiest voor een hoge grens waar 60% van de Utrechtse woningvoorraad onder valt. Bij de grensbepaling is onder andere gekeken naar de bestedingsruimte en transacties van koopstarters, een mogelijk waterbedeffect en in welk segment investeerders het meest actief en geïnteresseerd zijn.  

Om de opkoopbescherming in te voeren, is het nodig om de Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019 aan te passen. Naast de invoering van de opkoopbescherming stelt het college voor om het percentage te verloten woningen te verlagen naar maximaal 10% van de vrijkomende sociale huurwoningen in de gemeente Utrecht per jaar. Ook is er gehoor gegeven aan de wens van de raad om het delen van een woning met maximaal 3 personen makkelijker te maken door middel van een lichtere vergunning voor het omzetten van woonruimtes. Samen met de opkoopbescherming hoopt het college met deze wijzigingen te zorgen dat huisvesting in de stad weer toegankelijker wordt.

Als de raad in maart instemt, gaat vanaf half maart het verbod gelden voor de hele stad om een woning met een WOZ-waarde tot en met € 440.000, - na aankoop te verhuren. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/opkoopbescherming.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht