Wonen

Utrecht is een geliefde stad. Al jaren komen er meer mensen naar de stad dan dat er gaan. We verwachten dat het aantal inwoners groeit van zo’n 370.000 in 2023 naar meer dan 470.000 inwoners in 2040. Dat betekent dat er de komende 17 jaar 100.000 inwoners bij komen. We willen dat iedereen in Utrecht een geschikte en betaalbare woning kan vinden.

Meer woningen

We hebben dus meer woningen nodig.

  • Wij willen dat er tot 2040 ongeveer 60.000 nieuwe woningen bijkomen. Dat zijn er zo’n 3.000 per jaar. Op dit moment bouwen we bijvoorbeeld aan de Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek en de 2e Daalsedijk. We bouwen niet zelf, maar werken samen met projectontwikkelaars en woningcorporaties (zoals Woonin, Portaal en SSH).
  • We zorgen ook voor meer woningen door de 165.000 woningen die er al zijn zo goed mogelijk te gebruiken. Woningen mogen bijvoorbeeld niet lang leeg staan. En we moedigen het verhuren van 1 of meer kamers aan.
  • Door vertragingen in de bouw worden er voorlopig minder woningen gebouwd dan verwacht. Terwijl de vraag naar woningen stijgt. Met tijdelijke woningen willen we de komende jaren zorgen voor meer woningen.

Bekijk meer woningcijfers op utrecht-monitor.nl

Betaalbare woningen

Iedereen heeft recht op een woning. Mensen met een hoger of lager inkomen. Studenten en starters. Statushouders en daklozen. Een woning kopen of huren is voor veel mensen te duur. En er zijn veel te weinig sociale huurwoningen.

Daarom doen we ons best om woningen beschikbaar en betaalbaar te houden. Bij nieuwe bouwprojecten gaan we uit van 40% sociale huur, 35% woningen uit de middengroep en 25% duurdere woningen (‘vrije sector’). 60% van de woningen in Utrecht kan na het kopen niet meteen worden verhuurd aan iemand anders. En we staan niet toe dat huurders te veel moeten betalen, worden bedreigd of gediscrimineerd.

Versnellen van woningbouwprojecten

De nieuwbouw van woningen gaat minder hard dan we zouden willen. We nemen daarom sinds 2023 maatregelen om de woningbouw op niveau te houden. Per project kijken we wat nodig is (bijvoorbeeld maatregelen op het gebied van geld).
Lees meer in de raadsbrief van 19 april 2024

Gezond stedelijk leven

Benieuwd hoe we van Utrecht een stad willen maken waar het fijn wonen is? Kijk op de pagina Utrecht: gezonde stad van en voor iedereen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur