Opvang voor daklozen tijdelijk uitgebreid

Utrecht opent tijdelijk De Stadsbrug om extra nachtopvang te kunnen bieden aan daklozen. Bij de Stadsbrug aan de Koningin Wilhelminalaan komen vanaf maandag 2 september 15 bedden te staan voor een periode van acht weken.

De extra capaciteit is nodig omdat sinds begin deze maand niet meer voldoende plek is in de daklozenopvang. Hierdoor moesten mensen geweigerd worden die wel recht hebben op een plek in de nachtopvang. “Dat is een onwenselijke situatie”, zegt wethouder Maarten van Ooijen. “Daarom komen we nu met deze oplossing voor de korte termijn. Tegelijkertijd gaan we in overleg met de betrokken organisaties zoals de Tussenvoorziening en het Leger des Heils om te kijken wat de oorzaken zijn van het tekort en hoe dit kan worden opgelost.”

In Utrecht zijn (inclusief de tijdelijke bedden bij de Stadsbrug) 103 bedden beschikbaar voor daklozen. Daarnaast zijn er, voor de eerste opvang en intake, 15 zogeheten instroombedden bij Herstart aan de Nieuwegracht.

Kijk hier voor meer informatie over voorzieningen voor daklozen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht