Parkeervergunningen duurder, alternatieven voordeliger

Parkeervergunningen in en rond de binnenstad van Utrecht worden een stuk duurder. De prijs komt hiermee meer in verhouding tot de schaarse beschikbare ruimte en hoge parkeerdruk in dit centrale deel van de stad. Daarbij wil het college alternatieven als P+R, garageparkeren en autodelen aantrekkelijker maken. Zo komt er meer ruimte voor een aantrekkelijker openbare ruimte. De komende vijf jaar wil het college in en rond de binnenstad stapsgewijs honderd parkeerplekken opheffen en herinrichten voor prettig verblijven, groen of spelen.

Utrecht biedt vergunninghouders diverse alternatieven. Zo krijgen bewoners die hun vergunning in of rond de binnenstad inleveren een voordeling abonnement voor een P+R-garage van 9,48 euro per maand. Bewoners van de binnenstad (parkeerzone A1) hebben deze mogelijkheid al. Daarnaast komen bewoners van de ring buurten rond de binnenstad (zone A2) in aanmerking voor een bewonersplek in een gemeentelijke parkeergarage voor 36,69 euro per maand. Verder krijgen bewoners bij inlevering van hun vergunning 100 euro tegoed voor een deelauto. Wie toch spijt krijgt, kan zijn vergunning versneld terugkrijgen.

De verhoging van de tarieven zal stapsgewijs doorgevoerd worden. In het begrotingsvoorstel aan de gemeenteraad gaat de prijs van een parkeervergunning in de binnenstad (A1) vanaf 1 april naar 36,84 euro per maand, een stijging van ruim 20 procent. In 2022 wordt dit 40,94 euro, waarmee de totale stijging in twee jaar 38 procent is. In parkeerzone A2 stijgt de prijs in 2022 met 58 procent van 12,99 euro naar 20,47 euro per maand. De bedragen voor 2022 zijn exclusief de jaarlijkse, nog te bepalen inflatiecorrectie. De tarieven in zone B1 blijven gelijk, op een inflatiecorrectie van 2,9 procent na. Hierdoor gaat een vergunning in dit gebied vanaf januari 9 euro per maand kosten.

De tariefsverhoging leidt naar verwachting tot meer inkomsten voor de gemeente. Vanaf 2022 gaat 960.000 euro hiervan naar de algemene middelen. 240.000 euro wordt geïnvesteerd in bovenstaande maatregelen.

Alle voorgestelde tarieven zijn te vinden op de webpagina parkeren. De tarieven worden definitief na vaststelling in de gemeenteraad in december.

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht