nieuwsbericht gemeente Utrecht

In 2023 ligt op 36 procent van alle Utrechtse daken zonnepanelen. Dat blijkt uit de jaarlijkse zonnemonitor van de gemeente Utrecht. Leidsche Rijn spant de kroon. In deze wijk ligt op meer dan de helft van alle daken zonnepanelen.

In het afgelopen jaar is het percentage Utrechtse daken mét zonnepanelen gestegen van 29 naar 36 procent. Sociale huurwoningen (van 25 naar 30 procent) en particuliere huiseigenaren (van 33 naar 43 procent) dragen veel bij aan de groei. Sportverenigingen (27 procent), scholen (33 procent) en gebouwen van de gemeente (36 procent) scoren ook goed. Van de beschikbare daken op de Utrechtse bedrijventerreinen is nu 22,3 procent voorzien van zonnepanelen. 

“Meer en meer inwoners en ondernemers dragen via zonnepanelen een steentje bij aan de verduurzaming van Utrecht. De komende jaren bieden we extra ondersteuning voor achterblijvende groepen zoals VvE’s (Vereniging van Eigenaars), monumenten en huiseigenaren met een laag inkomen. Denk daarbij aan de inzet van een adviseur voor VvE’s, ruimere regels voor monumenten en extra hulp en inkoopacties voor huishoudens met een laag inkomen”, aldus wethouder Lot van Hooijdonk

Leidsche Rijn koploper van Utrecht
In de wijken Leidsche Rijn (58 procent) en Vleuten-De Meern (47 procent) zijn verhoudingsgewijs de meeste daken voorzien met zonnepanelen. De grootste stijging is in Zuid. In deze wijk met onder meer de buurten Lunetten, Hoograven en Tolsteeg is het percentage daken mét zonnepanelen gestegen van 31,1 naar 41 procent. Alle cijfers van 2023 staan op deze website. 

Meeste zonnepanelen-installaties van Nederland
Uit de data van het CBS blijkt dat de gemeente Utrecht de meeste installaties met zonnepanelen heeft, gevolgd door Amsterdam en Groningen. Eind 2022 wekten alle zonnepanelen op Utrechtse daken 144 Gigawattuur (GWh) op. Dat is de helft van de 288 GWh dat de gemeente in 2030 via zon op daken wil opwekken. De definitieve CBS-cijfers over 2023 zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht