nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeenteraad van Utrecht heeft 7 oktober ingestemd met de plannen voor de Merwedekanaalzone en geeft hiermee groen licht voor de bouw van de stadswijk Merwede. Eén van de grootste binnenstedelijke en autovrije wijken van Nederland waar in totaal 6.000 nieuwe woningen komen voor zo’n 12.000 bewoners. Meer dan de helft van de woningen valt in het betaalbare segment en zijn toegankelijk voor een grote groep woningzoekenden. Er komen 1.800 sociale huurwoningen en 1.500 middeldure huur- en koopwoningen. In de gehele Merwedekanaalzone komen maximaal 10.000 woningen.

Wethouder Kees Diepeveen: ,,Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze stad om het schrijnende tekort aan woningen tegen te gaan. Door de instemming van de raad met de plannen komen er voor duizenden mensen huizen bij. Tegelijkertijd besef ik dat dit grote impact heeft op de omgeving. Het is zaak daar met elkaar over in gesprek te blijven en te zorgen voor een goede aansluiting op de omliggende wijken.”

De Merwedekanaalzone bestaat uit 3 deelgebieden. De stadswijk Merwede is het deelgebied waarvan de plannen helemaal zijn uitgewerkt en waar de meeste woningen komen. De verwachting is dat de bouw van de wijk eind 2022 van start gaat. In deelgebied 4 wordt al gebouwd en voor deelgebied 6 moeten de plannen nog verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt in overleg met bewoners. De gemeenteraad heeft hierin ook uiteindelijk de beslissende stem.

Aanpassingen plannen
Op verzoek van de raad zijn er op enkele punten in de plannen voor Merwede aanpassingen gedaan. Zo is een minimale grootte van de betaalbare koopwoningen vastgelegd. Ook is de inkomenseis voor de middenhuur verlaagd. De Heycopbrug en de bruggen in deelgebied 6 (naar de Jutfasepunt en de Overijssellaan) zijn uit het voorstel gehaald. De raad stemde in met de komst van twee bruggen, bij de Waalstraat en de Zijldiepstraat. De bruggen zijn nodig om de druk op andere bruggen te verminderen en zorgen voor aantrekkelijke routes voor wandelaars en fietsers.

Met het raadsbesluit komt ook geld vrij voor projecten ter verbetering van de omgeving, zoals fietsverbindingen en vergroening van de Rivierenwijk en Dichterswijk. Verder is ingestemd met het invoeren van betaald parkeren in omliggende wijken en zijn goede afspraken met de roeiers geborgd.

Merwede voor iedereen
In Merwede is er veel aandacht voor rustige plekken en groen, zoals pleinen, binnentuinen en parken. Ook zijn alle voorzieningen op loopafstand, zoals scholen, sportvoorzieningen en horeca. Er blijft ruimte voor creatieve bedrijvigheid. ,,De wijk is niet alleen aantrekkelijk voor de bewoners, maar voor alle Utrechters. Neem de markthal die straks in het voormalige fietsendepot komt en het nieuwe wijkcultuurhuis dat er komt”, aldus Diepeveen. Merwede is straks dé verbinding tussen Kanaleneiland en Transwijk en Rivierenwijk. Park Transwijk en het Merwedepark, dat langs het kanaal komt, zijn hiermee straks ook goed bereikbaar.

Bestemmingsplan Merwede
De volgende stap in de ontwikkeling van Merwede is het juridisch vastleggen van de afspraken en uitgangspunten in een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan gaat binnenkort ter visie en dan kan iedereen een reactie indienen. Daarna wordt het aan de gemeenteraad voorgelegd. Merwede wordt in twee fasen ontwikkeld. In de eerste fase gaat het om 4250 woningen van de in totaal 6000 nieuwe woningen die er maximaal bij gaan komen in Merwede. Het ontwerpbestemmingsplan dat op korte termijn de inspraak ingaat heeft betrekking op de eerste fase.

In het bestemmingsplan voor deelgebied 4 is een aanpassing gedaan om 350 betaalbare woningen extra mogelijk te maken bij De Nieuwe Defensie. Dit gaat ook binnenkort ter visie. Voor meer informatie, zie www.utrecht.nl/merwedekanaalzone

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht