nieuwsbericht gemeente Utrecht

Een toegankelijke stad voor iedereen. Dat is waar 15 partijen, samen met gemeente Utrecht en provincie Utrecht, vandaag hun handtekening onder zetten. Met het stadsakkoord Utrecht voor iedereen toegankelijk weten de partijen elkaar beter en gemakkelijker te vinden en samen verbeteringen door te voeren waar Utrechters met een beperking echt iets van merken.

Met dit stadsakkoord is Utrecht, samen met Den Haag, een van de eerste van de grote steden waarin partijen zich op toegankelijkheid aan elkaar verbinden. Met het stadsakkoord wordt de stad sneller en beter toegankelijk gemaakt. Grenzen tussen de organisaties moeten minder merkbaar worden voor inwoners, reizigers, studenten en scholieren. Daarvoor wisselen partijen ervaring en kennis uit over wat zij doen voor inwoners met een beperking én brengen de belangenorganisaties de knelpunten in van inwoners met een beperking. Zo wordt duidelijk wat nodig is en wie wat kan doen, binnen alle vormen van toegankelijkheid. Denk aan fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Partijen helpen en inspireren elkaar en initiatieven in de stad worden binnen het stadsakkoord versterkt.

De partners werken er onder andere aan dat studenten met een beperking niet alleen een mooie studie afronden maar er ook mee aan het werk kunnen. Ook de talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking in de wijk wordt opgepakt, waarmee de kinderen gelijk ook vriendjes en vriendinnetjes kunnen maken. Daarnaast wordt gewerkt aan het beter toegankelijk maken van reisinformatie voor reizigers met een beperking. De partners onderzoeken hoe zij elkaar op deze onderwerpen kunnen versterken, bijvoorbeeld door alle niet-digitale informatie van de vervoerders bij elkaar te leggen.

Stadsbreed verbanden leggen
Maarten van Ooijen, wethouder zorg en welzijn: “Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan hun leven, ongeacht of zij een beperking hebben. Het kan een uitdaging zijn om stadsbreed verbanden te leggen en gezamenlijk kansen en oplossingen te zoeken voor inwoners met een beperking. Die uitdaging nemen wij graag aan, en ik zou andere gemeenten ook willen uitdagen om zich te verenigen in een stadsakkoord toegankelijkheid.”

Agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'

Het stadsakkoord is onderdeel van de afspraken in de agenda 'Utrecht voor iedereen toegankelijk'. Onder andere met dit akkoord geeft de gemeente invulling aan drie kansen om van Utrecht een stad te maken die voor iedereen is: het sneller en concreter maken van resultaten, meer samenwerken met de stad en naast de focus op fysieke toegankelijkheid ook werk maken van sociale toegankelijk.

De partijen van het stadsakkoord

De volgende partijen zetten hun handtekening:Solgu, Platform Volwaardig Burgerschap GGZ, De Wilg, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, NS, Qbuzz, Syntus Utrecht, Sport Utrecht, Special Heroes, ZIMIHC, BOKS, Vrijstaat, Het Wilde Westen, Cultuur 19, provincie Utrecht, gemeente Utrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht