nieuwsbericht gemeente Utrecht

De verkeerslichten op de Langerakbaan worden vanaf 20 september tijdelijk uitgeschakeld. De gemeente Utrecht wil onderzoeken of de verkeerslichten weg kunnen om zo ruimte te maken voor bredere fietspaden, aangepaste bushaltes en meer groen. Met de proef wordt bekeken of het verwijderen van de verkeerslichten veilig kan en of het verkeer voldoende door blijft stromen.

Het asfalt en een aantal verkeerslichten op de Hogeweidebaan, de Hogeweide en de Langerakbaan hebben onderhoud nodig. Deze onderhoudswerkzaamheden bieden gelijk de gelegenheid te onderzoeken of verbeteringen kunnen worden aangebracht. Zo worden de drie kruispunten, waar nu verkeerslichten staan, opnieuw ingericht. Door het aanpassen van de kruispunten wordt de fietsroute prettiger, doordat fietsers niet hoeven te wachten bij verkeerslichten en voorrang krijgen. Ook levert het verwijderen van de verkeerslichten ruimte voor fietsers op, omdat de huidige opstelstroken voor auto’s verdwijnen.

Eerst knipperen en dan uit

Om er zeker van te zijn dat de nieuwe inrichting goed werkt, doet de gemeente eerst een uitschakelproef waarbij tijdelijk verkeersmaatregelen worden genomen. Deze proef houdt in dat verkeerslichten eerst drie maanden knipperen en daarna drie maanden uitgaan. Hierbij bekijken verkeersspecialisten de verkeerssituatie regelmatig. Als er tijdens de proef onverwachts een onveilige situatie ontstaat, worden de verkeerslichten weer ingeschakeld.

Tijdens en na afloop van de proef evalueert de gemeente de situatie door middel verkeerstellingen, onderzoek van een verkeersadviesbureau en ervaringen van verkeersdeelnemers. De ervaringen halen we op via ‘DenkMee Utrecht’.

Op basis van deze informatie bepaalt de gemeente of het verwijderen van de verkeerslichten in de nieuwe situatie verstandig is. De uitschakelproef staat gepland tot half februari 2024. Bij positieve resultaten wordt verder gewerkt aan een nieuw straatontwerp. De eventuele herinrichting van de straat staat gepland vanaf het voorjaar van 2025.

Kijk voor meer informatie over de proef op de website.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht