Subsidie voor amateurkunst en vernieuwing professionele kunst

Utrecht trekt 600.000 euro uit om culturele initiatieven van particulieren en professionals in de stad nog beter te ondersteunen en stimuleren. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op projectsubsidies en de impulsregeling. Beoefenaars van amateurkunst én de professionele cultuursector in Utrecht zorgen samen voor een rijk cultuuraanbod voor iedereen en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke stad.

Voor de projectsubsidies beoordeelt een externe commissie de aanvragen en adviseert de gemeente over besteding van de subsidie. Bij aanvragen door amateurverenigingen kijkt de commissie onder meer naar de waarde van het initiatief voor wijkbewoners, of hoe jongeren via deze initiatieven meer met kunst in aanraking kunnen komen en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Bij aanvragen van professionele kunstenaars of culturele instellingen en ondernemers kijkt de commissie vooral naar de artistieke waarde, ondernemerschap en het effect voor de stad en de inwoners. Voor zowel amateurs als professionals geldt per aanvraag een minimum bedrag van 1000 euro.

De impulsregeling is bedoeld voor initiatiefnemers met een vernieuwend idee of een project op een nieuw cultureel vlak. De subsidie bedraagt maximaal 2500 euro. Aanvragers moeten het idee presenteren aan een beoordelingscommissie; een uitgebreid plan schrijven is niet nodig.

In 2019 zijn vijf aanvraagrondes voor beide subsidies. Voor de eerste ronde moeten de aanvragen voor 15 januari zijn ingediend via het online subsidieloket.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht