Twee jaar subsidie voor acht vernieuwende Utrechtse cultuurinitiatieven

De gemeente biedt twee jaar subsidie aan acht uiteenlopende cultuurinitiatieven uit Utrecht. De initiatieven Appeltaartconcerten, ISM&HEIT, Mooie Woorden, Sounds Like Touch, Pynarello, iona&rineke, Kunstbende Utrecht en Catching Cultures Orchestra hebben een positief advies ontvangen van een onafhankelijke adviescommissie. Ze ontvangen samen 360.000 euro subsidie. De nieuwe subsidieregeling voor twee jaar biedt relatief jonge partijen in de cultuursector de mogelijkheid om laagdrempeliger in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning.

“De aanvragers hebben ons laten zien dat Utrecht rijk is aan nieuwe prikkelende initiatieven. Deze voegen waarde toe aan het brede Utrechtse kunst en cultuurpalet en kunnen nieuwe stemmen de ruimte bieden. Het is belangrijk om de nieuwsgierigheid, bevlogenheid en potentie van deze kunstenaars te koesteren”, aldus Jorien Waanders, voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie

Anke Klein (wethouder Cultuur) is blij met de initiatieven en bedankt de adviescommissie voor haar werk. “Deze plannen maken het Utrechts cultuuraanbod nog meer divers en vernieuwend. Zeker in deze tijd moet elke Utrechter in iedere wijk kunnen blijven genieten van cultuur in al haar vormen. Jonge initiatieven en makers verdienen onze steun, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen om dat uitdagende, brede cultuuraanbod te maken voor inwoners en bezoekers van onze stad”.

Aanvragen
De adviescommissie nam 18 aanvragen in behandeling. De commissie beoordeelde deze op basis van de uitgangspunten in de Cultuurnota 2021-2024 Kunst kleurt de stad en bracht haar advies uit aan het college van B en W. Het college heeft de acht positief beoordeelde aanvragen volledig gehonoreerd. Met de tweejarige subsidie wil de gemeente de kloof dichten tussen de eenmalige impuls- en projectsubsidie en de vierjarige subsidie vanuit de Cultuurnota.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht