Utrecht bereidt zich voor op wetgeving aardgasvrije nieuwbouw

Per 1 juli vervalt de wettelijke verplichting om nieuwbouw aan te sluiten op het gasnet. De gemeente bereidt zich voor op deze nieuwe wetgeving. Met een quickscan inventariseerde ze hoeveel lopende projecten in Utrecht nog van aardgas uitgaan. Bij ongeveer 85% van de nieuwbouwwoningen in Utrecht is gekozen voor een andere warmtevoorziening dan aardgas. De gemeente gaat in gesprek met ontwikkelaars van 38 projecten die nog nieuwbouw met gas ontwikkelen.

In Utrecht staan er tot 2031 zo’n 230 nieuwbouwprojecten op de planning met ruim 30.000 woningen. Bij ongeveer 85% van de nieuwbouwwoningen is gekozen voor een andere warmtevoorziening dan aardgas, bijvoorbeeld all electric, stadsverwarming of bodemwarmte. Uit de verkenning blijkt dat 38 projecten met in totaal 2.350 woningen nog aardgas krijgen. Voor 37 projecten is uit de ingediende plannen (nog) niet duidelijk op welke wijze de woningen worden verwarmd. Sinds medio 2017 zijn er al geen nieuwbouwplannen meer ontwikkeld op aardgas. Dit is een belangrijke stap in de visie op warmtevoorziening van Utrecht.

Aardgasvrije nieuwbouw wordt de norm

Landelijk is de aandacht voor aardgasvrij bouwen in een versnelling gekomen. De wetgeving wordt in hoog tempo hierop aangepast. Dit betekent dat gemeenten vanaf 1 juli 2018 in principe geen omgevingsvergunning meer mogen afgeven voor nieuwe woningen en gebouwen met aardgas.

Fasering nieuwbouw
Een nieuwbouwproject kan lang duren, soms wel meer dan 10 jaar. De maatregelen die nog mogelijk zijn, hangen af van de fase waarin het project zich bevindt en of de omgevingsvergunning al is verleend. Van de 38 lopende projecten met aardgas zijn 18 projecten in de ontwerp- of  voorbereidingsfase en 20 projecten in de uitvoeringsfase. De gemeente gaat in gesprek met de ontwikkelaars van deze 38 projecten over de mogelijkheden om het project alsnog aardgasvrij te realiseren. Zij brengt hierbij ook de wetswijziging en de regeling van Stedin onder de aandacht. Deze regeling biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om al aangegane contracten open te breken als ze de bouwprojecten alsnog aardgasvrij willen maken.

Klimaatneutrale stad
Wereldwijd staan we voor de opgave om de CO₂-uitstoot terug te dringen. In Utrecht wordt de CO₂-uitstoot voor een derde veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. Aardgasvrije nieuwbouw draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een klimaatneutrale stad te worden.

Meer informatie: www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht