Utrecht heeft nieuwe Regenboogagenda

De Regenboogagenda voor 2019-2022 is klaar. In de agenda staan acties die de acceptatie, zichtbaarheid en veiligheid van LHBTI+ personen in Utrecht vergroten. De agenda is samen met onder meer bewoners, vertegenwoordigers van regenboogorganisaties, politie en hulpverleners opgesteld.

Wethouder Linda Voortman (Diversiteit)  over de nieuwe Regenboogagenda: “Utrecht is een stad met een enorme rijkdom aan diversiteit, waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen  en zijn. Hier maken we ons ook de komende vier jaar weer hard voor. Alleen samen maken we deze stad een fijne plek voor alle Utrechters.”

Nieuwe accenten

De politie registreert meldingen en aangiftes waarbij seksuele- en genderdiversiteit een rol speelt. Om de komende periode beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de veiligheid. Het is daarom van belang dat misstanden gemeld blijven worden door LHBTI+ personen. Samen met de politie en andere partners onderzoekt de gemeente wat hiervoor nodig is. Toegankelijke hulp door zorgprofessionals is ook een belangrijk nieuw accent. De gemeente let hierop bij de inkoop van zorg. Een ander accent is de inburgering. Vanaf 2020 worden gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de inburgeringscursussen. Informatie over seksuele- en genderdiversiteit krijgt daar een plek in.

De Regenboogagenda

De Regenboogagenda gaat over de voorbeeldrol van de gemeente, over veiligheid, zorg en welzijn, onderwijs, sport, vluchtelingen en zichtbaarheid. Bij elk onderwerp staat wat er al gebeurt en welke nieuwe/geïntensiveerde acties er zijn. U vindt de Regenboogagenda 2019-2022 hier.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht