nieuwsbericht gemeente Utrecht

In de zomer van 2025 vervangt de gemeente Utrecht het grasveld op Sportpark De Dreef in Overvecht door kunstgras. De gemeente kiest hiervoor om de groei van voetbalvereniging SVO De Dreef mogelijk te maken en het aanbod van activiteiten voor een brede groep bewoners te vergroten. Utrecht haalt deze investering naar voren vanwege de belangrijke rol die de vereniging speelt in de wijk.

Wethouder Eva Oosters (Sport en Participatie) kiest voor kunstgras op sportpark De Dreef vanuit het principe ‘Ongelijk investeren voor gelijke kansen’. “SVO De Dreef is meer dan alleen een voetbalvereniging. De club speelt een belangrijke maatschappelijke rol. De activiteiten hebben de afgelopen jaren een positief effect gehad op zowel bewoners als de wijk. Daarom gaan we nu kunstgras aanleggen zodat nog meer inwoners gebruik kunnen maken van het park. Op deze manier investeren we gericht in voorzieningen voor bewoners waar deze het hardst nodig zijn, zoals hier op sportpark De Dreef", aldus wethouder Oosters. 

Ruimte voor groei 

De gemeente gelooft dat het verbeteren van de sportfaciliteiten een belangrijke stap is om sociale ongelijkheid aan te pakken en de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. Het huidige natuurgrasveld kan slechts ongeveer 350 uur per jaar worden gebruikt vanwege de kwetsbaarheid. Hierdoor worden wedstrijden, trainingen en andere activiteiten regelmatig geannuleerd, ondanks de toenemende vraag naar activiteiten in de buurt. Met een kunstgrasveld vergroot de gemeente de capaciteit naar ongeveer 1750 uur per jaar.

Leefbare, gezonde wijk  

Sport en bewegen hebben een positieve invloed op de wijk. Het verbetert de gezondheid, vermindert beweegachterstanden, bestrijdt eenzaamheid en vergroot de leefbaarheid. Het kunstgrasveld helpt niet alleen SVO De Dreef maar ook andere organisaties zoals Stichting Jongerenwerk Utrecht en SportUtrecht, die nauw samenwerken met de vereniging. Samen gaan zij meer buurtgerichte activiteiten organiseren. Dit past bij de doelstellingen van de wijkaanpak 'Samen voor Overvecht'. 

Wegingskader 

Het besluit om het grasveld te vervangen door kunstgras is genomen na een aanpassing in het wegingskader voor kunstgrasvelden in het voetbal. Dit nieuwe kader houdt in dat er meer geïnvesteerd wordt in sportfaciliteiten in wijken zoals Overvecht met een laag economische status, zodat iedereen evenveel kans heeft om deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. De gemeente gaat in gesprek met SVO De Dreef en andere partners over het aanleggen van het kunstgrasveld in 2025.   

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht