nieuwsbericht gemeente Utrecht

Inwoners van Utrecht kunnen meedenken over de klimaatplannen van de gemeente. Hiervoor organiseert de gemeente vanaf januari 2023 een Klimaatpanel dat vijf keer per jaar samenkomt. De gemeente selecteert de deelnemers via loting. Ook kunnen alle Utrechters via het online participatieplatform DenkMee hun mening geven over actuele klimaatonderwerpen.

Utrecht wil er alles aan doen om inwoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden en de klimaatcrisis tegen te gaan. Daarom werkt de gemeente aan schone energie en een beter klimaat. Om dit zo goed mogelijk te doen roept de gemeente de hulp in van inwoners van Utrecht.

50 Utrechters in Klimaatpanel

De gemeente Utrecht wil graag in gesprek of de maatregelen die zij neemt begrijpelijk zijn en aansluiten op de behoeftes en situaties van Utrechtse bewoners. De gemeente vindt het verder belangrijk dat inwoners meedenken over belangrijke thema’s die spelen rondom het klimaat. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, mobiliteit en groen in de stad. Daarom organiseert de gemeente een Klimaatpanel: een groep van maximaal 50 Utrechters die via loting worden geselecteerd.

Het panel komt vijf keer per jaar bij elkaar om actuele thema’s te bespreken en de gemeente te adviseren over het beleid. Deelnemers hoeven geen specifieke kennis te hebben van het onderwerp, maar brengen vooral de eigen situatie en omstandigheden in. De eerste sessies gaan over energie.

Startbijeenkomst in Stadhuis

Voordat de sessies van start gaan, is er in december een startbijeenkomst in het Stadhuis met informatie over de onderwerpen. Wethouder Lot van Hooijdonk (Energie en Klimaat) is daarbij ook aanwezig. Ze vertelt: “Als gemeente zetten we alles op alles om klimaatverandering tegen te gaan en om onze inwoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden. Maar sluit het beleid genoeg aan op onze inwoners? Welke tips hebben zij voor ons en zijn er onderwerpen waar we als gemeente meer aandacht aan moeten besteden? Met dit Klimaatpanel luisteren we naar onze inwoners en passen we zo nodig en mogelijk onze aanpak aan.”

Mening geven op DenkMee

Utrechters die niet zijn ingeloot, maar wel graag meedenken, kunnen na elke panelsessie hun mening geven op het online platform DenkMee. Hier komen discussiepunten op te staan die voortvloeien uit de panelsessies.

Meer informatie

Lees meer over het Klimaatpanel op utrecht.nl/denkmeeoverklimaat.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht