Denk mee over het klimaat

We willen graag weten hoe u denkt over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat. Zoals energie, vervoer en groen. Daarom hebben we een klimaatpanel opgericht.

Denk mee over het volle stroomnet

We gebruiken steeds meer stroom. Door de overstap van aardgas naar elektriciteit, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en doordat we steeds meer elektrisch rijden. Hierdoor raakt het stroomnet vol. We werken samen met de netbeheerder aan oplossingen. Maar ook u kunt helpen. Hoe gaat u om met uw stroomgebruik? Geef in 3 minuten uw mening.

Ga naar de vragenlijst

Meedenken over klimaatplannen gemeente

Het Klimaatpanel is een groep van maximaal 50 ingelote Utrechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen.
Tijdens een bijeenkomst bespreken we bijvoorbeeld:

  • hoe we inwoners kunnen helpen om zelf stappen te zetten of
  • over de manier waarop we met ze communiceren.

Uit de bijeenkomst komen vragen of stellingen waar we heel Utrecht over willen laten meedenken. Die zetten we op DenkMee.

Bijeenkomsten

Het klimaatpanel begon met een startbijeenkomst op maandag 12 december 2022. Er zijn daarna 5 bijeenkomsten geweest over de thema’s Energie besparen, Groene stad, Buurtaanpak aardgasvrij, Duurzame mobiliteit en over de Klimaatvisie. Ook hebben we met het panel besproken hoe het eerste jaar ging.

Video: startbijeenkomst klimaatpanel

Planning

In 2024 zijn er 4 bijeenkomsten. Deze zijn altijd op een donderdagavond. Na elke bijeenkomst vragen we via DenkMee alle Utrechters om mee te denken.

Bijeenkomst 2, Energiesysteem van de toekomst en de rol van bewoners:

  • Donderdag 4 april: Klimaatpanel, Energiesysteem van de toekomst en de rol van bewoners. Op deze dag delen we ook de uitkomsten over Hittestress.     
  • 19 april tot en met 28 april: DenkMee-vragenlijst Energiesysteem van de toekomst en de rol van bewoners online.     
  • Donderdag 6 juni delen we de uitkomsten op DenkMee en tijdens de volgende Klimaatpanelsessie.

Al geweest:

Binnenkort vindt u hier de planning voor heel 2024.

Vragen?

Hebt u vragen over (uw deelname aan) het klimaatpanel? Stuur een e-mail naar klimaatpanel@utrecht.nl of bel 14 030.

Hulp en contact Denk mee over het klimaat

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatpanel@utrecht.nl