Denk mee over het klimaat

We willen graag weten hoe u denkt over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat. Zoals energie, vervoer en groen. Daarom hebben we een klimaatpanel opgericht.

Meedenken over klimaatplannen gemeente

Het Klimaatpanel is een groep van maximaal 50 ingelote Utrechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen.
Tijdens een bijeenkomst bespreken we bijvoorbeeld:

  • hoe we inwoners kunnen helpen om zelf stappen te zetten of
  • over de manier waarop we met ze communiceren.

Uit de bijeenkomst komen vragen of stellingen waar we heel Utrecht over willen laten meedenken. Die zetten we op DenkMee.

Bijeenkomsten

Het klimaatpanel begon met een startbijeenkomst op maandag 12 december 2022. Sindsdien zijn er 5 bijeenkomsten geweest over de thema’s Energie besparen, Groene stad, Buurtaanpak aardgasvrij, Duurzame mobiliteit en over de Klimaatvisie. Ook hebben we met het panel het eerste jaar geëvalueerd.

Video: startbijeenkomst klimaatpanel

In 2024 zijn er 4 bijeenkomsten. Deze zijn altijd op een donderdagavond. Na elke bijeenkomst vragen we via DenkMee alle Utrechters om mee te denken.

Planning

  • Bijeenkomst 1, over hittestress:
    • Klimaatpanel: donderdag 1 februari 2024.
    • DenkMee-vragenlijst over hittestress. 16 februari tot en met 26 februari.
    • Maandag 26 februari sluit de vragenlijst. Daarna delen we de uitkomsten uit het klimaatpanel en de vragenlijst.

Binnenkort vindt u hier de volledige planning voor 2024.

Vragen?

Hebt u vragen over (uw deelname aan) het klimaatpanel? Stuur een e-mail naar klimaatpanel@utrecht.nl of bel 14 030.

Hulp en contact Denk mee over het klimaat

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatpanel@utrecht.nl