Denk mee over het klimaat

We willen graag weten hoe u denkt over onderwerpen die te maken hebben met het klimaat. Zoals energie, vervoer en groen. Daarom hebben we een Klimaatpanel opgericht.

Meedenken over klimaatplannen gemeente

Het Klimaatpanel is een groep van maximaal 50 ingelote Urechters. Zij gaan met elkaar in gesprek over de uitvoering van het Utrechtse klimaatbeleid. Elke bijeenkomst gaat over een ander thema, zoals energie, vervoer of groen.
Tijdens een bijeenkomst bespreken we bijvoorbeeld:

 • hoe we inwoners kunnen helpen om zelf stappen te zetten of
 • over de manier waarop we met ze communiceren.

Uit de bijeenkomst komen vragen of stellingen waar we heel Utrecht over willen laten meedenken. Die zetten we op DenkMee.

Bijeenkomsten

Het Klimaatpanel begon met een startbijeenkomst op maandag 12 december 2022. De panelleden bepaalden toen het onderwerp voor de eerste bijeenkomst op 19 januari 2023. Dat onderwerp is energie besparen.

Video: startbijeenkomst klimaatpanel

Er zijn 5 bijeenkomsten per jaar. Deze zijn altijd op een donderdagavond. Na elke bijeenkomst vragen we via DenkMee alle Utrechters om mee te denken.

Planning

 • Bijeenkomst 1:
 • Bijeenkomst 2:
  • Klimaatpanel: donderdag 16 maart 2023
  • DenkMee: vanaf vrijdag 31 maart 2023
 • Bijeenkomst 3: 
  • Klimaatpanel: donderdag 11 mei 2023
  • DenkMee: vanaf vrijdag 26 mei 2023
 • Bijeenkomst 4:
  • Klimaatpanel: donderdag 31 augustus 2023
  • DenkMee: vanaf vrijdag 15 september 2023
 • Bijeenkomst 5:
  • Klimaatpanel: donderdag 26 oktober 2023
  • DenkMee: vanaf vrijdag 10 november 2023

Vragen?

Hebt u vragen over (uw deelname aan) het Klimaatpanel? E-mail naar klimaatpanel@utrecht.nl of bel 14 030.

Hulp en contact Denk mee over het klimaat

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatpanel@utrecht.nl