Voetgangersgebied in de binnenstad groter en fiets langer welkom

Het voetgangersgebied wordt uitgebreid en het wordt langer mogelijk om te fietsen in de binnenstad. Fietsers zijn in de nieuwe situatie tot 12.00 uur en vanaf 18.00 uur welkom in het gebied. Het voetgangersgebied wordt uitgebreid met de Hollandse Toren, Vlaamse Toren, Vredenburgkade, Rijnkade en Buurkerkhof. De nieuwe maatregelen gaan in per 1 augustus 2022 en gelden op alle dagen van de week.

De gemeenteraad heeft besloten om het voetgangersgebied uit te breiden en enkele straten in de binnenstad autovrij te maken. Zo blijft winkelen, wandelen en prettig verblijven mogelijk in de binnenstad. Wethouder Lot van Hooijdonk: “Het winkelgebied is op de drukste tijden te vol om voetgangers en fietsers samen het gebied op een goede manier te laten gebruiken. Tegelijkertijd willen mensen op rustige momenten in de ochtend of avond graag niet te ver omfietsen. Het is bovendien belangrijk dat er duidelijkheid komt voor álle weggebruikers in de binnenstad over wat wel en niet mag en binnen welke tijden.”

Er komen eenduidige borden en een tijdelijke markering bij alle ingangen van het voetgangersgebied zodat de grenzen van het gebied en de tijden voor fietsen voor iedereen duidelijk zijn. Deze permanente maatregelen gelden voor het hele gebied en zorgen voor duidelijkheid voor fietser en voetganger. Fietsers zijn wel te gast en moeten rekening houden met voetgangers. Op het Domplein, Oudkerkhof, Annastraat en de Korte Minderbroederstraat mag altijd gefietst mag worden.

Fietsers die de binnenstad bezoeken kunnen tijdens voetgangerstijden gebruikmaken van de bewaakte, gratis fietsenstallingen aan de randen van het voetgangersgebied of van de parkeervakken voor fietsen en de fietsenrekken. De gemeente blijft werken aan de uitbreiding en verbetering van het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad.

De Korte Minrebroederstraat, Oudkerkhof en een deel van de Annastraat worden weer de hele dag bereikbaar voor fietsers. De tijden voor laden en lossen in het gebied veranderen niet, maar door de uitbreiding van het voetgangersgebied is het op de toegevoegde locaties niet meer mogelijk om de hele dag te laden en te lossen. Meer informatie over de maatregelen is te vinden op: www.utrecht.nl/voetgangersgebied.

In het geel gekleurde gebied is fietsen mogelijk vanaf 18.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. De lichtrode straten worden autovrij en zijn zonder ontheffing alleen bereikbaar binnen de venstertijden voor laden en lossen. Op het kaartje is het Domplein donkerrood gekleurd: laden en lossen mag daar alleen met een ontheffing. 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht