Goederenvervoer Laden en lossen

Als u goederen komt halen of brengen, maak dan gebruik van 1 van de 60 laad- en losplekken. De laad- en losplekken kunt u gebruiken van maandag tot en met vrijdag overdag. Op verschillende plekken gelden langere tijden, bijvoorbeeld in het weekend, op koopavond of 's nachts. Soms gelden kortere tijden.

Waar kunt u laden en lossen?

Binnenstad

Op de onderstaande kaart ziet u waar en wanneer u kunt laden en lossen in de binnenstad.

Bekijk de laad- en losplekken in de binnenstad

Voetgangersgebied (kernwinkelgebied) en Domplein

Het voetgangersgebied in de binnenstad is tijdelijk groter. Zo kan iedereen makkelijker 1,5 meter afstand van elkaar houden. In het voetgangersgebied kunt u alleen laden en lossen tijdens venstertijden. Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/voetgangersgebied. Daar ziet u ook welke straten in het voetgangersgebied vallen.

Het Domplein is afgesloten voor motorvoertuigen en alleen bereikbaar met een ontheffing.

Bekijk de venstertijden in het voetgangersgebied

Lees hoe u ontheffing voor bevoorraden Domplein aanvraagt

Laden en lossen op een parkeerplek

Als er geen laad- en losplek beschikbaar is maakt u gebruik van een parkeerplek. Zolang u direct en aantoonbaar laadt of lost, hoeft u geen parkeergeld te betalen.

Laden en lossen buiten laad- en losplekken of parkeervakken

Kunt u geen gebruik maken van een laad- en losplek of een parkeerplek? Dan kunt u kort laden en lossen op de weg. Ga niet op de stoep staan en beperk de overlast voor andere weggebruikers. U mag niet laden en lossen op wegen met een stilstaanverbod. Denkt u (een deel van) de weg langere tijd te moeten blokkeren met een voertuig? Vraag dan ontheffing aan via www.utrecht.nl/ontheffingvoertuig. U krijgt alleen een ontheffing als het echt noodzakelijk is en er geen alternatief is. Het aanvragen van de ontheffing kost geld. 

Voorkom geluidsoverlast

Op de website van Stichting Piek-Keur staat hoeveel geluid is toegestaan bij het laden en lossen. Als het geluid over de grens heen gaat is de partij die de goederen heeft besteld verantwoordelijk. Als u geen oplossing zoekt voor de overlast kunnen we een boete geven. Dit geldt bij laden en lossen op eigen terrein en op openbare laad- en losplaatsen.

Handhaving

U mag goederen laden en lossen zolang dit direct gebeurt en op een locatie waar voertuigen zijn toegestaan. Als er geen activiteiten rond het voertuig plaatsvinden dan kunnen handhavers u een bon geven. Ook kunnen we het voertuig wegslepen.

Bevoorraden voetgangersgebied

Maak gebruik van de adviesroutes voor bevoorrading. Het voetgangersgebied is grotendeels tweerichtingsverkeer. Daardoor kunnen we het aantal (auto)verkeersbewegingen in het voetgangersgebied beperken.

Plattegrond voetgangersgebied

Waar kunt u het voetgangersgebied in en uit? Waar staan handhavingscamera’s? Hoe rijdt u er naartoe vanuit verschillende richtingen?

Bekijk de plattegronden (pdf, 809 kB)

Tip: de Stadhuisbrug (voorheen de Korte Minrebroederstraat) en de Zadelstraat zijn buiten de venstertijden afgesloten voor motorvoertuigen.

Venstertijden voetgangersgebied

Het voetgangersgebied is tijdens de venstertijden toegankelijk voor voertuigen onder dezelfde voorwaarden als milieuzone.

Toegang bevoorradingsverkeer voetgangersgebied
DagenTijdenVoorwaarden
Maandag tot en met zondag06.00 – 11.30 uurToegankelijk voor voertuigen onder dezelfde voorwaarden als milieuzone
Maandag tot en met zondag11.30 – 12.00 uurAlleen toegankelijk voor schone distributie:
  • vrachtwagens > 3,5 ton vanaf Euro VI
  • bestelwagens < 3,5 ton elektrisch of biogas
 

Maandag tot en met zondag,

met uitzondering van donderdag

19.00 - 21.00 uur

Alleen toegankelijk voor schone distributie:

  • vrachtwagens > 3,5 ton vanaf Euro VI
  • bestelwagens < 3,5 ton elektrisch of biogas
 
Donderdagavond21.00 - 23.00 uurAlleen toegankelijk voor schone distributie:
  • vrachtwagens > 3,5 ton vanaf Euro VI
  • bestelwagens < 3,5 ton elektrisch of biogas
 

Bevoorraden buiten venstertijden

Is bevoorraden buiten de venstertijden nodig? Maak dan gebruik van een stadsdistributiecentrum of van de bierboot. Kan dit niet, dan kunt u in uitzonderlijke gevallen een ontheffing voor het bevoorraden buiten de venstertijden aanvragen.

Bevoorraden Domplein

Het Domplein is 24 uur per dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hier mag u alleen rijden met een ontheffing. U kunt een ontheffing krijgen als:

  • u de goederen niet kunt laten vervoeren door een aanbieder van stadsdistributie
  • uw klanten op het Domplein zitten. Dit toont u aan met een klanten- of locatielijst.

Vraag ontheffing aan

Hulp en contact Goederenvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

stadslogistiek@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht