Goederenvervoer Laden en lossen

In Utrecht is een ruim aanbod aan laad- en losplekken. In de historische binnenstad dit er ongeveer 60. U leest hier meer over laden en lossen in Utrecht.

Gebruik laad- en losplekken

  • Door de laad- en losplekken te gebruiken voorkomt u dat u andere weggebruikers hindert bij het laden en lossen.
  • U vermijdt gevaarlijke verkeerssituaties.
  • Bovendien heeft u op deze plekken gegarandeerd de ruimte om te laden en lossen. Laden en lossen mag namelijk ook op normale parkeerplaatsen, maar die kunnen uiteraard in gebruik zijn door geparkeerde auto's.

Tijden en geluidoverlast

De laad- en losplekken zijn in principe minimaal van maandag tot en met vrijdag overdag beschikbaar voor laden en lossen. Soms komt het voor dat op een laad- en losplek kortere tijden gelden.Op verschillende plekken gelden langere tijden, bijvoorbeeld in het weekend, op koopavond of 's nachts.

Bevoorrading voetgangersgebied

Het winkelgebied in de oude binnenstad is een voetgangersgebied. Bevoorrading van deze winkels mag u alleen binnen bepaalde tijden doen. Voor de veiligheid van het winkelend publiek en het woongenot van bewoners zijn er venstertijden. Venstertijden zijn tijden waarbinnen het verkeer het voetgangersgebied in mag rijden. Buiten de venstertijden is dat verboden.

Venstertijden voetgangersgebied

Het verkeer mag het voetgangersgebied inrijden op:

  • 06.00 - 11.30 uur   maandag tot en met zaterdag
  • 18.00 - 19.00 uur   maandag tot en met zaterdag
  • 21.00 - 22.00 uur   donderdagavond

Buiten venstertijden bevoorraden

Wilt u buiten de venstertijden bevoorraden? Maak dan gebruik van een stadsdistributiecentrum of van de bierboot. Kan dit niet, dan kunt u in sommige gevallen een ontheffing voor de venstertijden aanvragen.

Geluidshinder voorkomen

Bij het laden en lossen kan er sprake zijn van geluidhinder. Het Activiteiten besluit stelt grenzen aan geluidhinder bij laden en lossen. Worden deze grenzen overschreden dan is de ontvangende partij, bijvoorbeeld winkeleigenaar of café-eigenaar, hiervoor verantwoordelijk. Dit is zowel het geval bij laden en lossen op eigen terrein als op een openbare laad- en losplaats. De ontvangende partij is dus ook verantwoordelijk om eventuele problemen op te lossen. Als er gegronde klachten zijn kan de gemeente boetes opleggen.

Het gebruik van niet stil gemaakt materieel tijdens laden en lossen bij woningen leidt in de avond en nacht vaak tot overschrijding van de norm voor geluidhinder. De maximaal toegestane piekniveaus (grenswaarden) bij laden en lossen zijn:

  • avondperiode 19.00 - 23.00 uur: 65dB(A) op de gevels van woningen en 50dB(A) binnen in- en aanpandige woningen.
  • nachtperiode 23.00 - 07.00 uur: 60dB(A) op de gevels van woningen en 45dB(A) binnen in- en aanpandige woningen.

Oplossingen om geluidhinder te voorkomen

Oplossingen zijn bijvoorbeeld stil gemaakt materieel inzetten, bouwkundige en infrastructurele aanpassingen, andere afspraken met de vervoerder, een ander levermoment of gebruik maken van een Stadsdistributiecentrum, maar ook het personeel aanspreken op hun gedrag. Een overzicht van mogelijke oplossingen kunt u vinden op de landelijke website van het programma PIEK www.piek-international.com. Neem bij vragen over geluidhinder contact op met de afdeling Toezicht en Handhaving bebouwde omgeving via het telefoonnummer 14 030.

Handhaving

Op de meeste plekken controleren de parkeerhandhavers van de gemeente het gebruik van de laad- en losplekken. Als de Parkeerbrigade ten minste 10 minuten lang geen tekenen van laden en lossen signaleert, zoals knipperlichten, een open kofferbak of activiteiten van sjouwende personen, is er sprake van een overtreding. Er wordt dan een bon uitgeschreven. Bovendien is het mogelijk dat het voertuig wordt weggesleept.

Laden en lossen buiten laad- en losplekken of parkeervakken

Is het voor u onmogelijk om te laden en lossen in een laad- en losvak of parkeervak en denkt u een gedeelte van de weg te moeten blokkeren? Stuur dan een mail naar Tijdelijke Verkeersmaatregelen: tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl.

Laad- en losplek aanvragen

Belanghebbende(n) kunnen aanleg of verplaatsing van een laad- en losplek aanvragen. Dit verzoek kunt u indienen bij het wijkbureau van de betreffende wijk. Daarna start een procedure waarbij gekeken wordt naar de belangen van alle betreffende partijen.