nieuwsbericht gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Donaudreef in Overvecht vastgesteld. Het doel van deze herinrichting is om de straat veiliger en groener te maken. Dit wordt onder andere bereikt door het versmallen van de straat, meer ruimte te creëren voor groen en bomen, en de verkeerssnelheid te verlagen naar 30 kilometer per uur.

De herinrichting voor de Donaudreef is gestart vanwege bezorgdheid over de huidige verkeerssituatie in de Donaudreef, waar sommige delen als onveilig worden beschouwd door bewoners. Het voornaamste doel van deze plannen is om de verkeersveiligheid te vergroten en een groenere leefomgeving te creëren.

Na overleg met bewoners, onafhankelijk bureau Goudappel en organisaties zoals de Fietsersbond, zijn er wijzigingen aangebracht in het ontwerp. Op basis hiervan zijn enkele aanpassingen gedaan aan het voorlopige ontwerp, zoals het toepassen van streetprint (asfalt dat eruit ziet als klinkerverharding) het herzien van oversteeklocaties, het opnieuw plaatsen van drempels en het verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes. Daarnaast worden enkele parkeerplaatsen verplaatst om het zicht vanuit zijstraten op de Donaudreef te verbeteren.

Het ontwerp wordt momenteel verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het begin van 2025 van start gaan. Voordat de werkzaamheden beginnen, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om de omwonenden verder te informeren over de uitvoeringsfase.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina Donaudreef.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht