nieuwsbericht gemeente Utrecht

De Amsterdamsestraatweg – de langste straat van Utrecht – wordt opnieuw ingericht, waardoor de verkeersveiligheid verbetert en planten en bomen meer ruimte krijgen. Ook wordt op het grootste gedeelte van de Amsterdamsestraatweg de riolering vervangen. Eind juni gaan de werkzaamheden van start; de verwachting is dat de herinrichting na de zomer van 2025 zal zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden zullen sommige bedrijven en woningen aan de Amsterdamsestraatweg minder goed bereikbaar zijn en ook het verkeer zal er hinder van ondervinden.

Wijkwethouder Dennis de Vries: “We zijn al lang bezig met de plannen voor de Amsterdamsestraatweg. Nu gaan de werkzaamheden écht beginnen. En die zijn omvangrijk. We begrijpen heel goed dat de impact groot is voor mensen die aan de Amsterdamsestraatweg wonen, er hun winkel hebben of er dagelijks doorheen rijden. Dat is natuurlijk heel vervelend. Tegelijkertijd willen we de Amsterdamsestraatweg veilig en levendig houden, en dat betekent dat er af en toe groot onderhoud moet plaatsvinden. Daarnaast moet de riolering worden vervangen. We hebben bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gevraagd mee te denken over onze plannen. We ontvingen enthousiaste én kritische reacties. Op basis van al deze reacties is er onder andere nog meer groen toegevoegd aan het ontwerp. Daardoor is er in de nieuwe situatie vijf keer zoveel ruimte voor planten en bomen als in de huidige straat. We krijgen er dus een nóg mooiere Amsterdamsestraatweg voor terug.”

Werkzaamheden

Op 24 juni starten de werkzaamheden. Tussen 24 juni en 14 juli is de Amsterdamsestraatweg in twee richtingen open. Er wordt dan een tijdelijke rijstrook op een deel van de parkeerplekken gemaakt; de middenbermen worden weggehaald. Dit betekent dat meerdere zijstraten om en om één of enkele dagen worden afgesloten. Vanaf zondag 14 juli (20.00 uur) kunnen auto’s die naar het centrum willen de Amsterdamsestraatweg alléén vanaf de kruising Marnixlaan in rijden. Vanuit het centrum is de Amsterdamsestraatweg afgesloten voor auto's. Auto’s moeten dan omrijden via de Weerdsingel. Daarnaast zal de Amsterdamsestraatweg een paar keer volledig dicht moeten voor autoverkeer.

Voor fietsers en voetgangers blijft de Amsterdamsestraatweg in twee richtingen open. Woningen, winkels, horeca en bedrijven blijven gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, zullen de werkzaamheden na de zomer van 2025 afgerond zijn. Iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan de BouwApp downloaden. Via de bouwapp houden we betrokkenen op de hoogte van de werkzaamheden. Daarnaast is het ook mogelijk om via de BouwApp vragen te stellen over de werkzaamheden.

Meer informatie over de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg is te vinden op de website van de gemeente Utrecht: Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten straat | gemeente Utrecht.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht