Wijken Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten straat

Fase project

In voorbereiding

Planning

Begin opnieuw inrichten in 2023

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Weerdsingel en de Marnixlaan. We willen de verkeersveiligheid verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener maken. Zo maken we er een straat van waar het prettig wonen, wandelen en winkelen is.

Het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg maakt onderdeel uit van de aanpak Amsterdamsestraatweg

Wat gaan we doen?

Bewoners en ondernemers werken samen met de gemeente aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting. We gaan het volgende doen.

 • We richten de weg in als een 30 kilometer per uur straat.
 • De indeling van de weg met aparte fietspaden blijft hetzelfde.
 • Tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct richten we de weg helemaal opnieuw in. Hiermee zorgen we voor een veilige weg waar fietsers en voetgangers goed kunnen oversteken.
 • Tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan richten we de straat beter in op specifieke plekken, bijvoorbeeld bij de pleinen en oversteekpunten. Zo wordt het ook hier veiliger om over te steken:
  • de pleinen bij de Watertoren, de Plantage, de Boor-Bethlehemstraat en Herenweg krijgen verhoogde verkeersdrempels met een breed zebrapad
  • over bijna de hele lengte van de straat maken we van de straat een middenberm van ten minste 1 meter, zodat voetgangers in 2 etappes kunnen oversteken
  • tussen de pleinen komen om de ongeveer 100 meter drempels zodat de snelheid van het autoverkeer laag blijft
 • We verbeteren het zicht op en vanuit de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg, daarom verwijderen we dingen die het zicht verminderen zoals fietsrekken en parkeerplekken.
 • De bomen krijgen meer ruimte om te groeien.

Voorlopige plannen

De voorlopige plannen voor de nieuwe inrichting staan in het 'Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp'. U kon van 14 september tot en met 7 oktober reageren op de plannen.

Bekijk de voorlopige plannen (pdf op site met raadstukken)

Video: Voorlopige plannen Amsterdamsestraatweg

Informatieavonden

 • Op 20 en 23 september hielden we online informatieavonden. Hier hebben we de plannen uitgelegd met een presentatie en daarna was er ruimte voor vragen en suggesties van de deelnemers in kleinere groepjes.
 • Op 28 september hebben we digitale spreekuren gehouden waar men terecht kon met specifieke vragen.
 • Op 29 september was er een inloopspreekuur in het wijkbureau.
 • Op 30 september was er een bijeenkomst met een klankboordgroep bestaande uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen.

Op de hoogte blijven

Nieuwsbrief Utrecht

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Amsterdamsestraatweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk Noordwest.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Hoe verder?

Van 14 september tot en met 7 oktober kon u reageren op de plannen. Na 7 oktober werken we alle reacties uit in een reactienota. Het plan en de reactienota gaan dan voor een besluit naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna informeren wij iedereen die een reactie heeft gestuurd.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Zomer 2021Opstellen voorlopige plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)
Najaar 2021Bespreken voorlopige plannen (IPvE/FO) met de bewoners
Winter 2021Het college van B en W stelt de voorlopige plannen (IPvE/FO) vast
Voorjaar 2022Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) en bespreken met de bewoners
Najaar 2022Selectieprocedure voor aannemer van de uitvoering
2023Begin werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 2020: verkeersstudie noordwesten van Utrecht gedaan, effect onderzocht van verschillende projecten en maatregelen op het verkeer in dit deel van de stad. Samen met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers stelde het college een aantal principekeuzes vast voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg.
 • In 2019 voerden we de volgende maatregelen uit:
  • verkeersdrempels geplaatst bij het viaduct
  • enkele parkeerplaatsen verwijderd om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit zijstraten
  • instellingen verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde aangepast
  • meer en gerichtere handhaving door de politie op snelheid van het verkeer
  • tijdelijke snelheidsdisplays geplaatst, om automobilisten te stimuleren zich veilig en verantwoord te gedragen
  • overleg gevoerd met het OM over het plaatsen van een flitspaal op de Amsterdamsestraatweg, het OM besloot dit niet te doen

Om welk deel van de Amsterdamsestraatweg gaat het?

We richten ons op het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. Het kruispunt met de Marnixlaan valt onder de herinrichting van de Westelijke stadsboulevard.