Wijken Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten straat

Fase project

In voorbereiding

Planning

Begin opnieuw inrichten in 2023

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Weerdsingel en de Marnixlaan. We willen de verkeersveiligheid verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener maken. Zo maken we er een straat van waar het prettig wonen, wandelen en winkelen is.

Het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg maakt onderdeel uit van de aanpak Amsterdamsestraatweg

Wat gaan we doen?

Bewoners en ondernemers werken samen met de gemeente aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting. We gaan het volgende doen.

 • We richten de weg in als een 30 kilometer per uur straat.
 • De indeling van de weg met aparte fietspaden blijft hetzelfde.
 • Tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct richten we de weg helemaal opnieuw in. Hiermee zorgen we voor een veilige weg waar fietsers en voetgangers goed kunnen oversteken.
 • Tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan richten we de straat beter in op specifieke plekken, bijvoorbeeld bij de pleinen en oversteekpunten. Zo wordt het ook hier veiliger om over te steken:
  • de pleinen bij de Watertoren, de Plantage, de Boor-Bethlehemstraat en Herenweg krijgen verhoogde verkeersdrempels met een breed zebrapad
  • over bijna de hele lengte van de straat maken we van de straat een middenberm van ten minste 1 meter, zodat voetgangers in 2 etappes kunnen oversteken
  • tussen de pleinen komen om de ongeveer 100 meter drempels zodat de snelheid van het autoverkeer laag blijft
 • We verbeteren het zicht op en vanuit de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg, daarom verwijderen we dingen die het zicht verminderen zoals fietsrekken en parkeerplekken.
 • De bomen krijgen meer ruimte om te groeien.

Voorlopige plannen

De voorlopige plannen voor de nieuwe inrichting staan in het 'Integraal Programma van Eisen en het Functioneel Ontwerp'.

Bekijk de voorlopige plannen (pdf op site met raadstukken)

Amsterdamsestraatweg: filmpje over de voorlopige plannen

Meedenken en reageren op de voorlopige plannen

Doe mee aan informatiebijeenkomsten

Benieuwd naar de plannen voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg? Geef u dan hieronder op voor een van de informatieavonden. We geven dan toelichting op deze plannen en er is ruimte voor vragen. Met specifieke vragen kunt u terecht bij het online spreekuur.

Online informatieavonden op 20 en 23 september

Wanneer: maandag 20 september en donderdag 23 september
Hoe laat: 19.00 - 20.30 uur
Waar: online, link ontvangt u na het aanmelden
Aanmelden: tot 1 dag voor de bijeenkomst

Meld aan voor online informatieavond

Er is een maximum van 30 deelnemers per avond zodat er voldoende ruimte is om vragen te beantwoorden. Valt uw aanmelding buiten 30 deelnemers? Dan nemen we via e-mail contact met u op met een voorstel voor een ander moment.

Online spreekuur op 28 september

Kunt u niet aanwezig zijn bij de online informatieavond? Of wilt u ons liever direct spreken? Maak dan een online afspraak.

Wanneer: dinsdag 28 september
Hoe laat: middag en avond, spreekuren duren een half uur
Maximaal personen per spreekuur: 3 bewoners
Aanmelden: tot en met 26 september, geef aan of u zich voor de middag of de avond aanmeldt, u hoort het tijdstip uiterlijk 1 dag voor spreekuur

Maak afspraak voor online spreekuur

Inloopspreekuur op het wijkbureau 29 september

Tijdens het inloopspreekuur kunt u met een medewerker van het project spreken. Dit kan zonder afspraak.

Wanneer: woensdag 29 september
Hoe laat: 10.00 - 16.00 uur
Waar: wijkbureau Noordwest (in De Speler, Thorbeckelaan 18B)

Reageer op de plannen

Wilt u meedenken over de plannen voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg? Reageer dan op de voorlopige plannen van 14 september tot en met 7 oktober.

Reageer op de plannen

Dit plan kunt u ook inzien bij het wijkbureau Noordwest.

Nieuwsbrief

Zijn de voorlopige plannen klaar? Dan kunt u erop reageren. Blijf op de hoogte en ontvang een paar keer per jaar de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief Amsterdamsestraatweg

Hoe verder?

Na 7 oktober werken we alle reacties uit in een reactienota. Het plan en de reactienota gaan dan voor een besluit naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna informeren wij iedereen die een reactie heeft gestuurd.

Planning

Wat gebeurt wanneer
WanneerWat
Zomer 2021Opstellen voorlopige plannen (Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)
Najaar 2021Bespreken voorlopige plannen (IPvE/FO) met de bewoners
Winter 2021Het college van B en W stelt de voorlopige plannen (IPvE/FO) vast
Voorjaar 2022Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) en bespreken met de bewoners
Najaar 2022Selectieprocedure voor aannemer van de uitvoering
2023Begin werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 2020: verkeersstudie noordwesten van Utrecht gedaan, effect onderzocht van verschillende projecten en maatregelen op het verkeer in dit deel van de stad. Samen met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers stelde het college een aantal principekeuzes vast voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg.
 • In 2019 voerden we de volgende maatregelen uit:
  • verkeersdrempels geplaatst bij het viaduct
  • enkele parkeerplaatsen verwijderd om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit zijstraten
  • instellingen verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde aangepast
  • meer en gerichtere handhaving door de politie op snelheid van het verkeer
  • tijdelijke snelheidsdisplays geplaatst, om automobilisten te stimuleren zich veilig en verantwoord te gedragen
  • overleg gevoerd met het OM over het plaatsen van een flitspaal op de Amsterdamsestraatweg, het OM besloot dit niet te doen

Om welk deel van de Amsterdamsestraatweg gaat het?

We richten ons op het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. Het kruispunt met de Marnixlaan valt onder de herinrichting van de Westelijke stadsboulevard.