Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten straat

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
Begin 2024

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Weerdsingel en de Marnixlaan. We willen de verkeersveiligheid verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener maken. Zo maken we er een straat van waar het prettig wonen, wandelen en winkelen is.

Het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg maakt onderdeel uit van de aanpak Amsterdamsestraatweg.

Wat gaan we doen?

Samen met bewoners en ondernemers werken we aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting. De straat wordt veiliger, groener en mooier. Er is meer ruimte voor fietsers, voetgangers en terrassen. De straat kan straks beter tegen grote wisselingen in het klimaat, zoals warme zomers en veel regen. Lees en bekijk hieronder wat we gaan doen.

De straat wordt veiliger voor iedereen. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen straks makkelijker en veiliger oversteken. Hiervoor nemen we verschillende maatregelen:

 • de pleinen bij de watertoren, de Plantage, de Boorstraat-Bethlehemweg en Herenweg krijgen verhoogde verkeersplateaus met een breed zebrapad.
 • het oversteekpunt bij de Geraniumstraat krijgt een verhoogd verkeersplateau, een breed zebrapad en oversteekplek voor fietsers.
 • over bijna de hele lengte van de straat maken we van de straat een middenberm van ten minste 1 meter, zodat voetgangers veilig in 2 etappes kunnen oversteken.

Het verkeer op straat gaat door verschillende maatregelen langzamer rijden. Ook wordt de straat meer overzichtelijk. Dit gaan we doen:

 • we richten de weg in als een 30 kilometer per uur-straat.
 • tussen de pleinen komen om de ongeveer 100 meter drempels zodat de snelheid van het autoverkeer laag blijft.
 • we verbeteren het zicht op en vanuit de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg. Daarom verwijderen we dingen die het zicht verminderen zoals fietsrekken en parkeerplekken.

De Amsterdamsestraatweg wordt groener en gezonder. Er komt 5 keer zoveel groen als er nu is. Totaal komt er 2.500 m2 meer groen bij. Dit gaan we doen:

 • de bomen krijgen meer ruimte om te groeien tot gezonde, grote bomen. We vervangen ongezonde bomen voor nieuwe bomen.
 • er komen planten bij bomen en in plantvakken.
 • de straat is voorbereid op grote klimaatwisselingen: water stroomt beter weg bij veel regen en de planten en bomen zorgen voor verkoeling bij hete zomers.

We willen dat de Amsterdamsestraatweg een fijne plek is om te winkelen, wonen en wandelen. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte:

 • de indeling van de weg met aparte fietspaden blijft hetzelfde.
 • de fietspaden worden breder, behalve onder het spoorviaduct.
 • de stoep is zo veel mogelijk vrij voor voetgangers, rolstoelgebruikers en kinderwagens. Er staan geen prullenbakken of lantaarnpalen meer op de stoep, en borden van winkels mogen niet te veel ruimte innemen.
 • waar mogelijk komt er bij de pleinen (meer) ruimte voor terrassen.

We zorgen dat fietsers, automobilisten, pakketbezorgers en leveranciers voor winkels genoeg ruimte hebben om te parkeren. We gaan slim om met de ruimte die we hebben. Zo doen we dat:

 • we plaatsen 688 fietsenrekken, dat zijn er 155 meer dan nu.
 • ongeveer 45 parkeerplekken voor auto’s komen te vervallen. Zo maken we meer ruimte voor groen en verbeteren we de verkeersveiligheid. We hebben onderzocht dat er dan op drukke momenten nog steeds voldoende parkeerplekken zijn.
 • er komen minder (grote) laad- en losplekken. De meeste leveranciers rijden in kleinere bussen die de parkeerplekken kunnen gebruiken als het rustig is.
 • op 7 van de 10 laad- en losplekken kunt u na 12.00 uur ook met de auto parkeren.
 • straks zijn er 3 hubs voor deelvervoer in de buurt van bushaltes. Dit zijn parkeervakken die gereserveerd zijn voor deelfietsen en deelscooters.

Definitief ontwerp

Het voorlopig ontwerp is verder uitgewerkt tot het definitief ontwerp. Nu is precies duidelijk hoe de nieuwe Amsterdamsestraatweg er uit gaat zien.

We hebben in het definitieve ontwerp een paar dingen aangepast, bijvoorbeeld:

 • Op meerdere plekken is er meer ruimte voor het parkeren van fietsen.
 • De afvalbakken komen op de stoep aan de kant van het fietspad.
 • Op meerdere plekken is er nog meer ruimte onder de grond voor bomen. Zo kunnen ze beter groeien.
 • De stoep is op een paar plekken breder gemaakt, zodat er meer ruimte is om te lopen.
 • De parkeerautomaten komen op de stoep bij de zijstraten.

Wilt u het volledige ontwerp zien? Stuur dan een e-mail naar amsterdamsestraatweg@utrecht.nl.

Impressies

Hieronder krijgt u een beeld (impressie) hoe de Amsterdamsestraatweg eruit komt te zien na het opnieuw inrichten. 

Op de hoogte blijven

Vragenlijst werkzaamheden Amsterdamsestraatweg

We willen dat bewoners, ondernemers en verkeer zo min mogelijk overlast hebben. Daarom horen we graag wat u belangrijk vindt tijdens de werkzaamheden. Zo kunnen we daar als het kan rekening mee houden tijdens het werk. U kunt dit laten weten via een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 2 minuten.

Ga naar de vragenlijst

Nieuwsbrief Utrecht

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Amsterdamsestraatweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk Noordwest.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Opstellen definitief ontwerp
2023Kiezen van aannemer voor het uitvoeren werkzaamheden
Begin 2024Begin werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • Januari 2023: voorlopig ontwerp vastgesteld
 • Najaar 2022: u kon reageren op voorlopig ontwerp
 • Voorjaar 2022: tijdelijke maatregelen uitgevoerd
 • Voorjaar 2022: het plan met wensen en eisen en eerste ontwerp werd vastgesteld
 • September 2021: u kon reageren op het eerste ontwerp
 • Najaar 2021: het plan met wensen en eisen (IPvE) was klaar
 • Najaar 2020: principekeuzes voor het eerste ontwerp

Tijdelijke maatregelen

We hebben een paar tijdelijke maatregelen genomen om de straat nu al veiliger te maken. Deze maatregelen passen in het nieuwe ontwerp:

 • we hebben een aantal parkeerplaatsen verwijderd om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit de zijstraten. Op deze plekken staan nu lage bloembakken of extra fietsenrekken.
 • we hebben 2 snelheidsdisplays opgehangen die de huidige maximum snelheid van 50 kilometer per uur laat zien. Weggebruikers zijn zich hierdoor meer bewust van de gewenste lagere snelheid.