Wijken Amsterdamsestraatweg: opnieuw inrichten straat

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
Begin 2023

We werken aan een andere inrichting van de Amsterdamsestraatweg tussen Weerdsingel en de Marnixlaan. We willen de verkeersveiligheid verbeteren voor fiets en voetganger en de straat groener maken. Zo maken we er een straat van waar het prettig wonen, wandelen en winkelen is.

Het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg maakt onderdeel uit van de aanpak Amsterdamsestraatweg.

Wat gaan we doen?

Samen met bewoners en ondernemers werken we aan een ontwerp voor de nieuwe inrichting. We gaan het volgende doen:

 • we richten de weg in als een 30 kilometer per uur straat
 • de indeling van de weg met aparte fietspaden blijft hetzelfde
 • tussen de Weerdsingel en het spoorviaduct richten we de weg helemaal opnieuw in, zo kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken
 • tussen het spoorviaduct en de Marnixlaan richten we de straat op een aantal punten beter in, bijvoorbeeld bij de pleinen en oversteekpunten. Zo wordt het ook hier veiliger om over te steken:
  • de pleinen bij de watertoren, de Plantage, de Boorstraat-Bethlehemweg en Herenweg krijgen verhoogde verkeersdrempels met een breed zebrapad
  • het oversteekpunt bij de Geraniumstraat krijgt een verhoogde verkeersdrempel, een breed zebrapad en oversteekplek voor fietsers
  • over bijna de hele lengte van de straat maken we van de straat een middenberm van ten minste 1 meter, zodat voetgangers in 2 delen kunnen oversteken
  • tussen de pleinen komen om de ongeveer 100 meter drempels zodat de snelheid van het autoverkeer laag blijft
 • we verbeteren het zicht op en vanuit de zijstraten van de Amsterdamsestraatweg, daarom verwijderen we dingen die het zicht verminderen zoals fietsrekken en parkeerplekken
 • de bomen krijgen meer ruimte om te groeien en er komt meer ruimte voor planten, totaal komt er 2.500 m2 meer groen (5 keer zoveel als nu)

Tijdelijke maatregelen

Volgens de planning beginnen we in 2023 aan de werkzaamheden voor een nieuwe inrichting van de Amsterdamsestraatweg. De nieuwe inrichting moet de straat een stuk veiliger maken. In 2022 nemen we al een paar tijdelijke maatregelen om de straat nu al veiliger te maken. Deze maatregelen passen in het ontwerp van de nieuwe inrichting. Dit zijn de tijdelijke maatregelen:

 • we verwijderen een aantal parkeerplaatsen om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit de zijstraten. Op deze plekken zetten we lage bloembakken of extra fietsenrekken met tijdelijke fietsvlonders.
 • we hangen 2 snelheidsdisplays op die de huidige maximum snelheid van 50 kilometer per uur laat zien. Deze displays hangen we voor een periode van 6 weken op 3 verschillende plekken langs de Straatweg. Weggebruikers zijn zich hierdoor meer bewust van de gewenste lagere snelheid.

Voorlopige plannen

De voorlopige plannen voor de nieuwe inrichting staan in het plan met eisen en wensen en het ontwerp voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg.

Bekijk de voorlopige plannen (pdf op site met raadstukken)

Video: Voorlopige plannen Amsterdamsestraatweg

In deze video vertelt de projectleider over de plannen uit het schetsontwerp uit 2021.

Op de hoogte blijven en meedenken

Bijdrage van bewoners en ondernemers

Eind 2021 konden bewoners en ondernemers reageren op het ontwerp voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg. Ruim 70 mensen reageerden op het ontwerp. Met deze reacties hebben we het ontwerp op een aantal punten aangepast:

 • er is veel behoefte aan groen in de buurt, in het aangepaste ontwerp hebben we daarom 700 m2 meer groen toegevoegd
 • we verbeteren het zicht op de zijstraten in de richting van de nieuwe stadswijk Wisselspoor, dit doen we door hier een aantal parkeerplekken te verwijderen
 • we voegen een vijfde verhoogde verkeersdrempel toe bij de Geraniumstraat met een extra zebrapad en oversteekplek voor fietsers, hierdoor is de fietsroute naar de nieuwe stadswijk Cartesius makkelijker
 • de pleinen vallen meer op door klinkers op de weg bij de verhogingen te plaatsen, zo gaan auto’s langzamer rijden
 • er komen meer parkeerplekken voor fietsen

Reacties op de voorlopige plannen

Wilt u alle reacties op de voorlopige plannen lezen? In hoofdstuk 4 staat een overzicht van alle reacties. In hoofdstuk 2 staat een overzicht van de verschillende aanpassingen die doorgevoerd zijn in de definitieve plannen.

Bekijk de reacties (pdf op site met raadstukken)

Hoe verder?

In het voorjaar en de zomer van 2022 werken we aan het voorlopig ontwerp. Dit is een verdere uitwerking van het plan met eisen en wensen. Na de zomer kunnen bewoners en ondernemers reageren op het voorlopig ontwerp. We verwachten eind 2023 te beginnen aan de werkzaamheden voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg.

Nieuwsbrief Utrecht

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op de Amsterdamsestraatweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Utrecht en kies voor de wijk Noordwest.

Meld u aan voor de nieuwsbrief Utrecht

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2022Opstellen voorlopig ontwerp
Najaar 2022Reageren op voorlopig ontwerp
Najaar 2022Opstellen definitief ontwerp
Najaar 2022Kiezen van aannemer voor het uitvoeren werkzaamheden
Najaar 2023Voorbereiden uitvoeren en begin werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 2022: het plan met de wensen en eisen (IPvE/FO) is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
 • 2021: de voorlopige plannen gemaakt en besproken met bewoners en ondernemers.
 • 2020: verkeersstudie noordwesten van Utrecht afgerond, gevolg onderzocht van verschillende projecten en maatregelen op het verkeer in dit deel van de stad. Samen met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers stelde het college een aantal keuzes vast voor het opnieuw inrichten van de Amsterdamsestraatweg.
 • In 2019 voerden we de volgende maatregelen uit:
  • verkeersdrempels geplaatst bij het viaduct
  • enkele parkeerplaatsen verwijderd om het zicht te verbeteren bij het afslaan vanuit zijstraten
  • instellingen verkeerslichten bij Ondiep Zuidzijde aangepast
  • meer en gerichtere handhaving door de politie op snelheid van het verkeer
  • tijdelijke snelheidsdisplays geplaatst, om automobilisten te stimuleren zich veilig en verantwoord te gedragen
  • overleg gevoerd met het OM over het plaatsen van een flitspaal op de Amsterdamsestraatweg, het OM besloot dit niet te doen

Om welk deel van de Amsterdamsestraatweg gaat het?

We richten ons op het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan. Het kruispunt met de Marnixlaan valt onder het opnieuw inrichten van de Westelijke stadsboulevard.