Zonneveld van 1,5 km op geluidswal A12

Utrecht krijgt een zonneveld van 1,5 kilometer op de geluidswal langs de A12 bij Veldhuizen. Met deze 11.622 panelen kan voor 1600 huishoudens duurzame energie worden opgewekt. Sunrock heeft de aanbesteding van de gemeente gewonnen en werkt nu aan een plan om de panelen te plaatsen. De aanleg start naar verwachting rond de zomer van 2022.

Sunrock betrekt Utrechters nauw bij de totstandkoming van het zonneveld. Eind april start Sunrock een online enquête onder alle Utrechters om hen te vragen naar hun mening over het zonnepark. Omwonenden kunnen in deze enquête aangeven op welke manier zij verder betrokken en geïnformeerd willen worden over het zonnepark. Daarnaast kunnen inwoners aangeven of en op welke manier zij financieel willen participeren. De enquête vormt de start van de betrokkenheid. De uitkomsten vormen de basis voor de participatie-aanpak. Een programma wordt kort daarna aan de omwonenden gecommuniceerd.

Duurzame energie
Het zonneveld langs de A12 is één van de zonnevelden die in Utrecht gepland staan. Op bedrijventerrein De Wetering komt nog dit jaar een zonneveld voor 1440 panelen, op de Haarrijnseplas komen drijvende zonnepanelen en ook in Rijnenburg en Reijerscop staan zonnevelden gepland. De zonnevelden dragen bij aan het doel van de gemeente Utrecht om zoveel mogelijk energie duurzaam op te wekken. In regionaal verband werkt de stad mee aan de Regionale Energiestrategie (RES) van de U16-gemeenten.

Meer informatie is te vinden op de webpagina Zonneveld op geluidswal A12.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht