Doe mee met stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

Is uw organisatie bezig met duurzame energie? Of hebt u een goed idee voor een CO2-neutrale stad en wilt u samenwerken met andere organisaties? Sluit u dan aan bij het stadsakkoord Utrecht aardgasvrij.

Van start met 19 projecten

Met welke acties en samenwerkingen zorgen we ervoor dat woningen en andere gebouwen in Utrecht schone, duurzame energie gaan gebruiken in plaats van aardgas? Binnen het stadsakkoord Utrecht aardgasvrij maken organisaties, bedrijven én de gemeente concrete afspraken voor nu en komende jaren. Denk daarbij aan:

 • het betrekken en bewustmaken van bewoners
 • kennisdeling
 • vernieuwende warmteoplossingen
 • opleiding van arbeidskrachten

Het stadsakkoord is op 5 juni 2020 officieel van start gegaan met 19 projecten. De komende jaren zal het netwerk van samenwerkende partners verder groeien.

Voor welke organisaties is het stadsakkoord interessant?

 • Gebouweigenaren: woningcorporaties, particuliere verhuurders, bewonerscoöperaties, VvE, bedrijven, kantoren, industrie, maatschappelijke instellingen, bewoners/eigenaars.
 • Kennis en innovatie: onderwijs- en kennisinstellingen, onderzoekers
 • Uitvoerders: installateurs, aannemers, technici, bouwbedrijven
 • Adviseurs: (technische) adviseurs en adviesloketten voor burgers, makelaars, taxateurs, accountants, architecten, belangenorganisaties, buurtbegeleiders
 • Financiers: banken, beleggers, fondsen, energieservicebedrijven (ESCo’s)
 • Infrastructuur: energieleveranciers, netbeheerders
 • Overheid: gemeente, provincie, waterschap

Wilt u ook aansluiten bij samenwerkingsprojecten of een idee inbrengen? Of hebt u een vraag? Stuur een e-mail naar energie@utrecht.nl

Video bijeenkomst Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

Video Stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

In deze video vertellen de partners kort en krachtig over hun ambitie. Die is hieronder na te lezen:

Ralph van Vis AbelTalent zegt: jij wil een schoon Utrecht.
Ton van Mil van Economic Board Utrecht zegt: of je er nou op bezoek bent, werkt of woont.
Judith Werkman van Academie van de Stad zegt: je wil een schone lucht, zuiver water en een gezonde bodem.
Sander Willemsen van Energie-U zegt: je wil zo veel mogelijk lokaal opgewekte, schone energie gebruiken.
Ron van den Heuvel van BO-EX zegt: en er zo zuinig mogelijk mee omgaan.
Arjen van Ree van Project O zegt: en je wil een CO2-neutrale stad.
Spencer Schols van Circ zegt: omdat dat beter is.
Roy Ellenbroek van Energiefonds Utrecht zegt: voor jou, voor Utrecht en voor de toekomst.
Siegfried Abdoelhafiezkhan van Bouwend Nederland zegt: zo’n Utrecht willen we allemaal.
Lot van Hooijdonk van Gemeente Utrecht zegt: daarom werken we aan een alternatief voor aardgas.
Nadia Verdeyen van Hogeschool Utrecht zegt: net zo betrouwbaar.
Dursun Kilic van Niyata Energy zegt: net zo comfortabel.
Leendert Odijk van Gemeente Utrecht zegt: en net zo betaalbaar als nu.
Antonio Navarette Gelde van HOMIJ zegt: veiliger, schoner en duurzaam.
Rogier Bos van BOS Installatiewerken en Ondernemersvereniging Nieuw-Overvecht zegt: en wij, dat zijn alle partijen die bijdragen aan deze overgang.
Warmold ten Zijthoff van Stedin zegt: burgers, ondernemers en beleidsmakers.
Johan Spronk van ROC zegt: banken, ontwikkelaars en investeerders.
Karin Verdooren van GroenWest zegt: bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en netwerkbeheerders.
Ben Verstraten van Huurdersraad Portaal Regio Utrecht zegt: en jij.
Bastiaan Staffhorst van Mitros zegt: we doen het samen.
Wim van de Water van Kropman Techniek zegt: als jij ons vertelt wat je wil.
Anneloes van Boxtel van Rijksvastgoedbedrijf zegt: en wat je nodig hebt om mee te doen.
Arthur Lippus van ANNE zegt: brengen wij de juiste partijen bij elkaar.
Ruben Verheijen van Strukton zegt: zorgen we voor heldere informatie, duidelijke afspraken.
Niekol Dols van Universiteit Utrecht en GOUD zegt: en een makkelijke overstap.
Manja Thiry van Eneco zegt: als het even kan op een natuurlijk moment.
Francisco van de Coevering van Techniek Nederland zegt: bij onderhoud, vervanging of nieuwbouw.
Huib van Essen van Provincie Utrecht zegt: zo maken we heel Utrecht aardgasvrij.
Reijnder Jan Spits van Portaal zegt: voor 2050.
Iedereen zegt: Doe je óók mee?!
Afsluitend beeld met alle logo’s van de samenwerkende partijen.
Url voor meer informatie: www.utrecht.nl/stadsakkoordutrechtaardgasvrij

STADSAKKOORD UTRECHT AARDGASVRIJ

Jij wil een schoon Utrecht

Of je er nou op bezoek bent, werkt of woont: je wil een schone lucht, zuiver water en een gezonde bodem.
Je wil zo veel mogelijk lokaal opgewekte, schone energie gebruiken en er zo zuinig mogelijk mee omgaan.
En je wil een CO2-neutrale stad, omdat dat beter is. Voor jou, voor Utrecht en voor de toekomst. Zo’n Utrecht willen we allemaal.

Daarom werken we aan een alternatief voor aardgas

Net zo betrouwbaar, net zo comfortabel en net zo betaalbaar als nu. Veiliger, schoner en duurzaam. En wij, dat zijn alle partijen die bijdragen aan deze overgang. Burgers, ondernemers en beleidsmakers. Banken, ontwikkelaars en investeerders. Bouwbedrijven, woningbouwcorporaties en netwerkbeheerders. En jij.

We doen het samen

Als jij ons vertelt wat je wil en wat je nodig hebt om mee te doen, brengen wij de juiste partijen bij elkaar. Dan gaan we op zoek naar geld. Zorgen we voor heldere informatie, duidelijke afspraken en een makkelijke overstap. Als het even kan op een natuurlijk moment: bij onderhoud, vervanging of nieuwbouw. Zo maken we heel Utrecht aardgasvrij. Voor 2050.

Doe je óók mee?

Deze partijen doen al mee

In het stadsakkoord Utrecht aardgasvrij werken de volgende organisaties, bedrijven en overheden samen aan een CO2-neutraal Utrecht:

Projecten stadsakkoord Utrecht aardgasvrij

Stad betrekken en bewustwording vergroten

 • Future Cooking Now (Koken 2.0 - To Zero).
 • Energieke verhalen blijven ophalen en vertellen in de stad, gericht op de particuliere én zakelijke markt.
 • Betrokkenheid van bewoners bij collectieve warmte onderzoeken in de Utrechtse praktijk.
 • (Mobiele) fysieke adviesplekken ‘hoe verduurzaam ik mijn huis’ in de stad maken.

Kennis en successen delen

 • Inzicht geven in de financiële middelen die het bedrijfsleven kan inzetten om de energietransitie voor elkaar te krijgen.
 • Koppelkansen, bijvoorbeeld met renovatieprojecten in de stad.

Slim samenwerken en innoveren

 • Samen onderzoeken welke aanbestedingsvorm leidt tot een open en transparant bouwproces, waarbij in vertrouwen wordt gewerkt aan integrale duurzaamheidresultaten van Utrechts vastgoed in eigendom van aanbestedende diensten.
 • Koppeling van energie opwekking én verbruik tussen bedrijventerreinen en woonwijken.
 • Met collectieve inkoop de koppeling mogelijk maken tussen aanbod, financiering en realisatie.
 • Proef groen gas in een wooncomplex in Utrecht.
 • Energie positieve hoogbouwflat aan de Henriëttedreef.
 • Geothermie mogelijk maken in Utrecht-Oost.
 • Programma van eisen opstellen voor realisatie van aardgasvrij maken van (maatschappelijk) vastgoed.
 • Maken en testen van nieuwe aanpakken en technieken om tot opschaling te komen in realisatie van het aardgasvrij maken van Utrecht, bij voorkeur in een proeftuin wijk.
 • Het toetsen van het recent afgeronde 'Landelijk Kader' van afspraken tussen warmtebedrijven en Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) op een concreet wijkdeel in Utrecht.

Zorgen voor opleidingsplekken en werk

 • Opleiden van monteurs voor ondergrondse infrastructuur.
 • Vergroten van interesse voor techniek door platform om jongeren en hun ouders te interesseren voor techniek in de TEC Experience Utrecht.
 • Onervaren talenten betrekken bij nieuwe duurzame energieoplossingen voor de gebouwde omgeving en hiermee pilots doen in Utrecht.
 • Opleiden van studenten voor gebouw gebonden installatie/installatietechniek. Naar voorbeeld in Amsterdam.

Meer weten over het aardgasvrij maken van Utrecht?

Kijk op www.utrecht.nl/aardgasvrij

Hulp en contact Duurzaam ondernemen