Duurzaam ondernemen

Wilt u aan de slag met energie besparen, energie opwekken of u voorbereiden op aardgasvrij? Wij helpen u graag op weg.

Verduurzamen? Het energieloket helpt

Het energieloket helpt ondernemers, instellingen, verenigingen en vastgoedeigenaren te verduurzamen. Onze adviseurs ondersteunen u graag met deskundig advies op maat, hulpmiddelen en financiering.

Stel uw vraag

Binnen 3 werkdagen nemen we contact met u op.

Bespaar energie. Doe de deur dicht

Doet u de deur dicht? Plak een deurbordje op uw deur. Zo weten bezoekers dat u gewoon open bent, maar de deur dicht houdt om energie te besparen. 

Vraag deurbordje aan

Duurzaam ondernemen in de praktijk

Hoe hebben anderen hun winkel, bedrijfspand, vereniging of stichting verduurzaamd? Verschillende bedrijven en instellingen nemen al het initiatief om energie te besparen en te verduurzamen.

Lees de praktijkverhalen

Duurzaam ondernemen in de praktijk: The Nox Hotel in Utrecht

Deze video is er ook met audiodescriptie op youtube.

Hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen

We bieden bedrijven verschillende hulpmiddelen om te verduurzamen, onder andere:

  • Milieubarometer: inzicht in uw energieverbruik. Waar is het meest te besparen en wat zijn zinvolle maatregelen? We bieden bedrijven een gratis startabonnement aan.
  • Laadpalen: we stimuleren het gebruik van elektrisch vervoer. Lees meer over financiering en waar u rekening mee moet houden.
  • Zonnepanelen: voor deskundige hulp voor ondernemers. Organisaties met maatschappelijk vastgoed kunnen voor hulp terecht bij de adviseurs van het energieloket.

Bekijk het overzicht van al onze hulpmiddelen

Subsidie energieloket voor advies op maat

De subsidie ‘Energieloket verduurzaming vastgoed Utrecht’ is voor technisch, organisatorisch of procesmatig advies over de verduurzaming van uw vastgoed en/of bedrijfsprocessen. U krijgt de helft van de advieskosten vergoed.

  • met een maximum van €5.000 als u alleen voor uw eigen gebouw subsidie aanvraagt
  • maximaal €20.000 per gezamenlijke aanvraag van minimaal 5 organisaties

Bekijk alle mogelijkheden voor financiële hulp

Energielabel C verplicht voor kantoren

Elk bestaand kantoor groter dan 100 m2 moet per 1 januari 2023 minimaal het energielabel C hebben. Dit geldt niet voor monumenten. Het energieloket kan u verder informeren over het energielabel.

Stroomnet Utrecht vol

Het stroomnet in Utrecht is vol. Dit heeft gevolgen voor nieuwe grote projecten, zoals nieuwbouw en overstappen van gas naar elektriciteit. We onderzoeken wat de gevolgen precies zullen zijn. Voor bestaande woningen, winkels, horeca en kantoren blijft er op dit moment genoeg elektriciteit.

Netbeheerders TenneT en Stedin kunnen het probleem pas echt oplossen tussen 2027 en 2029. Door een nieuw groot elektriciteitsstation te bouwen. Tot dan werken we aan snellere oplossingen. Denk aan batterijen en overstappen op nachtstroom.

Vol stroomnet

Hulp en contact Duurzaam ondernemen