Duurzame bedrijventerreinen

We gaan onderzoeken hoe we gebouwen op bedrijventerreinen kunnen verduurzamen en over kunnen stappen op schone energie. We starten hiermee op bedrijventerrein De Wetering en op delen van bedrijventerrein Lage Weide.

In 2050 moet Utrecht aardgasvrij zijn. Daarom zijn we nu begonnen met het verduurzamen van bedrijventerreinen De Wetering en Lage Weide. We verwachten dat het meest logische alternatief voor aardgas op bedrijventerreinen in de meeste gevallen elektriciteit is.

We werken samen met ondernemers aan slimme oplossingen voor het volle stroomnet. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een centraal punt om energie uit te wisselen (E-hub) op Lage Weide. En we helpen ondernemers op De Wetering en Lage Weide met het energiezuinig maken van hun gebouwen en installaties.

Lees meer in het Uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen 2024 – 2028
Lees meer over slimme oplossingen, zoals de E-hub
Vraag advies of subsidie aan bij het energieloket voor bedrijven

Waarom eerst De Wetering en Lage Weide

De Wetering heeft veel nieuwe gebouwen. En in het noordwestelijk deel van Lage Weide staan veel gebouwen die al geïsoleerd zijn. Beide bedrijventerreinen zijn goed georganiseerd en veel bedrijven zijn al bezig met duurzaamheid. Daardoor kunnen we leren van de stappen die ze al hebben gezet en samenwerken in de stap naar aardgasvrij.

Van aardgas naar elektriciteit

De afgelopen 2 jaar hebben we samen met ondernemers onderzocht hoe bedrijventerreinen aardgasvrij kunnen worden. We verwachten dat elektriciteit voor gebouwen op bedrijventerreinen het beste alternatief is voor verwarmen op aardgas. Dit kan via een eigen warmtebron, zoals een warmtepomp. Of een gezamenlijke, zoals een Warmte Koude Opslag (WKO).

Bedrijven die gas gebruiken voor productieproces

Sommige bedrijven maken gebruik van aardgas, omdat ze een productieproces hebben waar warmte voor nodig is. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die voedingsmiddelen of producten maken. Deze bedrijven volgen een ander pad om zonder aardgas te kunnen. We willen eerst helder krijgen om welke bedrijven het gaat, hoeveel gas ze nu verbruiken en wat andere mogelijkheden zijn.

Vol stroomnet

Door het volle stroomnet zal de hele overstap van aardgas naar elektriciteit in veel gevallen nog niet in 1 keer mogelijk zijn. Ondernemers en eigenaren van gebouwen kunnen wel alvast aan de slag met het verduurzamen van hun gebouwen. Komt er dan weer ruimte vrij op het stroomnet? Dan kunnen ze de laatste stap naar aardgasvrij maken.
Meer over hoe we omgaan met een vol stroomnet

Planning andere bedrijventerreinen

Voor de andere bedrijventerreinen in Utrecht bepalen we op een later moment wanneer we aan de slag gaan en wat de route naar aardgasvrij in 2050 wordt. Willen deze bedrijventerreinen eerder verduurzamen? Dan ondersteunen we ze daar graag bij.

Kennis delen

Alles wat we leren, willen we breed delen. Zo kunnen ondernemers op andere bedrijventerreinen hier ook hun voordeel mee doen. Dit doen we via de ondernemers- en bedrijventerreinverenigingen. U kunt ook zelf het laatste nieuws ontvangen via onze nieuwsbrief. Kies bij het aanmelden voor: Nieuws voor ondernemers ontvangen:
Abonneer u op Nieuwsbrief Utrecht

Hulp en contact Duurzaam ondernemen