Wat doet de gemeente zelf?

Gebouwen van de gemeente

De gemeente is eigenaar van zo’n 900 gebouwen in de stad. Daarvan wil de gemeente er 300 duurzamer maken.

Stadskantoor

Het stadskantoor heeft energielabel A+. Op het gebouw ligt bijna 700 vierkante meter aan zonnepanelen.
Lees meer over het stadskantoor

Stadhuis

Bij de laatste renovatie is het stadhuis duurzamer en veiliger gemaakt. Het monumentale gebouw heeft nu energielabel B.
Lees meer over het stadhuis

Tractieweg

Bij onze gebouwen aan de Tractieweg gebruiken we zonnepanelen voor de verlichting, computers, werkplaatsen, kantine, wasplaats en om de elektrische wagens op te laden.

Onderzoek naar altijd groene stroom voor kantoor Stadsbedrijven

We onderzoeken de mogelijkheden en gevolgen om de stroomvoorziening op het kantoor aan de Tractieweg volledig te verduurzamen. Het gaat dan om de eerste ‘altijd groene’ gemeentelocatie van Nederland.

Op dit moment is er niet altijd genoeg groene stroom beschikbaar op de Tractieweg. Het onderzoek laat zien wat de mogelijkheden zijn om deze locatie in de toekomst op elk moment van 100% fossielvrije energie te voorzien. Dat betekent dat de energievoorziening helemaal niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. En er op elk moment van de dag alleen groene stroom wordt gebruikt. Ook als de zon niet schijnt of de wind niet waait.

Het onderzoek 'Altijd groen' doen we samen met groene energieleverancier Greenchoice. We beginnen met het in kaart brengen van het huidige elektriciteitsverbruik op onze locatie. Vervolgens wordt onderzocht of het elektriciteitsverbruik kan worden verminderd. En of er meer duurzame stroom op de locatie kan worden opgewekt. Als laatste stap kijken we naar de mogelijkheden om het elektriciteitsverbruik te verplaatsen naar momenten dat er genoeg duurzame stroom wordt opgewekt. Ook kijken we dan wat de mogelijkheden en gevolgen zouden zijn van een lokale opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Zwembad Den Hommel

Het zwembadwater van Zwembad Den Hommel wordt op een duurzame manier verwarmd. Met speciale panelen op het dak en op de gevel wordt elektriciteit opgewekt uit daglicht en wordt het zwembadwater verwarmd. De panelen werken ook als de zon niet schijnt of achter de wolken is.

Auto's en machines van de gemeente

Elektrisch wagenpark

Als onze auto’s aan vervanging toe zijn worden deze vervangen door schonere, elektrische voertuigen, zoals elektrische veegwagens, bestelauto’s en scooters. Het wagenpark van de gemeente bestaat uit:

  • 115 elektrische auto’s
  • 45 elektrische scooters
  • 100 elektrische fietsen
  • 4 elektrische boten die afval ophalen
  • 14 vrachtwagens voor huisvuil op groen gas, eind 2020 zijn dit er 24
  • 19 bestelbussen op groen gas, waaronder 4 veegwagens

Veegmachine op groene waterstof

Utrecht heeft een unieke veegmachine op groene waterstof. Het is 's werelds allereerste veegmachine met een waterstof-brandstofcel. Deze zetten we speciaal in om de straten in de binnenstad schoon te houden. De veegmachine wordt 100% aangedreven door groene waterstof, zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen. De veegmachine is geschikt voor inzet op de Utrechtse werven, waar een aslastbeperking geldt van 2 ton.

Duurzame stroom

De gemeente koopt duurzame stroom voor eigen gebruik bij energieleverancier Greenchoice in. De energie komt uit nieuwe Nederlandse windmolens en zonneparken. Zo stimuleert Utrecht nieuwe projecten met wind- en zonne-energie.

De gemeente gebruikt zo'n 50 miljoen kilowattuur per jaar voor onder meer straatverlichting, gemalen en gemeentelijke gebouwen. Het energieverbruik is vergelijkbaar met dat van 15.000 huishoudens.

Inkopen voor een duurzame stad

Als gemeente kopen we veel in. Elk jaar besteden we € 600 miljoen aan spullen en diensten. Van beton en bedrijfskleding tot kantoorartikelen en zorg- en welzijnsactiviteiten. We stellen scherpe eisen aan organisaties, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden en de effecten op het milieu. En we dagen marktpartijen uit om ons eerlijke en vernieuwende oplossingen te bedenken. Zo leveren we een bijdrage aan een gezonde en duurzame stad.
Lees meer over het inkoopbeleid van de gemeente

Verlichting

Tot 2025 vervangen we alle buitenverlichting in de openbare ruimte voor ledverlichting. Dit bespaart 40 tot 50% energie. Ook gaat de verlichting veel langer mee. Waar we de lampen eerst om de 3 tot 4 jaar moesten vervangen, gaan ze nu 20 jaar mee. Daarnaast is ledverlichting prettiger voor mensen en dieren. Vanaf 2023 doen we om energie te besparen ook de buitenverlichting een half uur later aan en een half uur eerder uit. Sierverlichting houden we waar het kan in de winter uit. Verlichting voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid en een veilig gevoel blijft wel aan. Al vanaf 2017 veranderen we de openbare verlichting om vervuiling door licht tegen te gaan. Denk aan lantaarnpalen die we standaard dimmen met 50% in woonwijken tussen 23.00 - 7.00 uur en in de binnenstad tussen 00.00 - 7.00 uur.

Hulp en contact Duurzaam ondernemen