Evenement organiseren Stroomvoorziening evenement aanvragen

Sommige buitenlocaties voor een evenement hebben een stroompunt. Daar kunt u tijdens een evenement gebruik van maken.

Evenementen en corona

Het is weer mogelijk om evenementen te organiseren. Wel gelden er extra regels en voorwaarden. Zo zorgen we samen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden zodat het virus maximaal onder controle blijft. Voor een evenement in de openbare ruimte moet u een vergunning aanvragen. Voor straat- en buurtfeesten geldt een meldingsplicht.

  1. Bel minimaal 2 weken voor het evenement met de afdeling Wijkonderhoud en Service via telefoonnummer 030 - 286 6939. Geef aan op welke buitenlocatie en op welke datum(s) u het stroompunt wilt gebruiken.
  2. De Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte (ABGOR) maak een afspraak met u op de locatie. De adviseur zet de beginmeterstand in een contract en u ondertekent het contract.
  3. Na afloop van het evenement nemen we met u de eindmeterstand op. De factuur krijgt u toegestuurd.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht