Evenement organiseren Stroomvoorziening evenement aanvragen

Sommige buitenlocaties voor een evenement hebben een stroompunt. Daar kunt u tijdens een evenement gebruik van maken.

Wat te doen?

  1. Bel minimaal 2 weken voor het evenement met de afdeling Wijkonderhoud en Service via telefoonnummer 030 - 286 6939. Geef aan op welke buitenlocatie en op welke datum(s) u het stroompunt wilt gebruiken.
  2. De Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte (ABGOR) maak een afspraak met u op de locatie. De adviseur zet de beginmeterstand in een contract en u ondertekent het contract.
  3. Na afloop van het evenement nemen we met u de eindmeterstand op. De factuur krijgt u toegestuurd.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht

Uw mening