Stroomvoorziening evenement aanvragen

Sommige buitenlocaties voor een evenement hebben een stroompunt. Daar kunt u tijdens een evenement gebruik van maken.

  1. Mail minimaal 2 weken voor het evenement met de afdeling Wijkonderhoud en Service via het e-mailadres: evenementenstroom@utrecht.nl. Geef aan op welke buitenlocatie en op welke datum(s) u het stroompunt wilt gebruiken.
  2. De Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte (ABGOR) maak een afspraak met u op de locatie. De adviseur zet de beginmeterstand in een contract en u ondertekent het contract.
  3. Na afloop van het evenement nemen we met u de eindmeterstand op. De factuur krijgt u toegestuurd.

Kosten

De kosten voor het gebruik van de evenementenstroompunten zijn € 1,09 per KWh.

Stroomkast

Steutel en meterstanden

De stroomkast gaat open met een sleutel. De sleutel ontvangt u wanneer we samen met u de beginmeterstand opnemen. Wanneer u de sleutel weer inlevert, nemen wij de standen nogmaals op. Het verschil hiertussen is het verbruik. Bij een aantal locaties lezen we de meterstanden digitaal uit.

Stekker

In de stroomkasten worden CEEform stekkers gebruikt. U kunt geen kabels, stekkers of verdeelkasten huren bij de gemeente.

Stroomuitval

Valt de stroom uit? Dan kunt u bellen naar het storingsnummer 088 - 100 27 10. Dit nummer is dag en nacht bereikbaar.

Elektricien bij aansluiting

U hebt een elektricien nodig bij een aansluiting van meer dan 25 ampere. Maakt u gebruikt van een aansluiting tot 25 ampere? Dan heeft u geen elektricien nodig. Dit is terug te vinden op de overzichtskaart.

Waarde afzekering

De stroomkast is per wandcontactdoos afgezekerd door een installatieautomaat en aardlekschakelaar 30mA. De waarde van afzekering is per locatie verschillend. Deze waarden zijn per locatie terug te vinden op de overzichtskaart.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht