Ondernemen Geldzaken

Als ondernemer en werkgever komt u in sommige gevallen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld via subsidies, fondsen of een tijdelijke bijdrage.

Utrecht investeert in vestigingsklimaat startende en groeiende ondernemers

Ondersteunt u innovatieve en ambitieuze ondernemers in Utrecht? Dan kunt u soms subsidie aanvragen. Lees meer informatie op de pagina.

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in sommige gevallen in aanmerking voor loonkostensubsidie. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.

Voorwaarden

U bent werkgever en wilt iemand een dienstverband aanbieden van minimaal 6 maanden die:

  • een bijstandsuitkering heeft, en
  • in Utrecht woont, en
  • door een structurele beperking wel in staat is om te werken, maar niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, en
  • minimaal 16 uur per week kan werken

Vraag loonkostensubsidie aan bij het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden

Geldplan ZZP

Bent of wordt u zzp'er, dan vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u weten hoe u die goed kunt regelen? Dit geldplan helpt u om de risico’s van uw onderneming te beperken en uw kans op succes te vergroten.

Ondernemersfonds voor collectieve voorzieningen

Via dit fonds financieren ondernemers zelf collectieve voorzieningen: middelen waar iedereen aan meebetaalt. Bijvoorbeeld cameratoezicht, promotieactiviteiten en investeringen om de omgeving aantrekkelijker te maken. Bekijk de mogelijkheden bij het ondernemersfonds.

Investeringsfondsen voor ondernemers

Bent u op zoek naar financiering of hulp bij het aanscherpen van uw business case? De Economic Board Utrecht (EBU) biedt u een overzicht van verschillende regionale investeringsfondsen.

Bijstand voor zelfstandigen

Voor de startende, gevestigde of oudere werknemer en bij bedrijfssluiting zijn er verschillende vormen van financiële steun voor zelfstandigen. Bekijk of u als zelfstandige in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen.

Ondernemen en geldzorgen

Bent u ondernemer en hebt u geldzorgen? Kijk dan op ondernemen en geldzorgen waar u terecht kunt voor advies, een krediet en/of administratieve ondersteuning.

Subsidies bij stedelijke vernieuwing of herontwikkeling

In het online loket kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor:

Landelijke innovatieregelingen

Landelijke subsidies en regelingen vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gebruik de keuzemogelijkheden op die website om gericht te vinden wat voor u interessant is.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur