Ondernemen Geldzaken

Afbeelding van geld (euro's)

Als ondernemer en werkgever komt u in sommige gevallen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld via subsidies, fondsen of een tijdelijke bijdrage.

Bijdragen voor werkgevers

Werkgeverscheque

Neemt u iemand in dienst vanuit een bijstandsuitkering? Of biedt u een proefplaatsing aan? Dan kan zijn dat u hier extra kosten voor maakt. Bijvoorbeeld voor aanpassingen van een werkplek of begeleiding. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een werkgeverscheque aanvragen.

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in sommige gevallen in aanmerking voor loonkostensubsidie. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Vraag loonkostensubsidie aan

Subsidie voor meer banen of leerplekken

Zorgt u voor nieuwe banen, stage- of leerplekken? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Lokaal Economisch Fonds.

Ondernemersfonds voor collectieve voorzieningen

Via dit fonds financieren ondernemers zelf collectieve voorzieningen: middelen waar iedereen aan meebetaalt. Bijvoorbeeld cameratoezicht, promotieactiviteiten en investeringen om de omgeving aantrekkelijker te maken. Bekijk de mogelijkheden bij het ondernemersfonds.

Investeringsfondsen voor ondernemers

Bent u op zoek naar financiering of hulp bij het aanscherpen van uw business case? De Economic Board Utrecht (EBU) biedt u een overzicht van verschillende regionale investeringsfondsen.

Bijstand voor zelfstandigen

Voor de startende, gevestigde of oudere werknemer en bij bedrijfssluiting zijn er verschillende vormen van financiële steun voor zelfstandigen. Bekijk of u als zelfstandige in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen.

Ondernemen en financiële problemen

Bent u ondernemer en hebt u financiële problemen? Of verwacht u financiële problemen? Voor advies, een krediet en/of administratieve ondersteuning kunt u terecht bij ondernemen en financiële problemen.

Subsidies bij stedelijke vernieuwing of herontwikkeling

In het digitaal loket kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor:
•    subsidie voor verhuizing uit een stedelijk vernieuwingsgebied
•    subsidie voor stedelijke herontwikkeling

Landelijke innovatieregelingen

Landelijke subsidies en regelingen vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gebruik de keuzemogelijkheden op die website om gericht te vinden wat voor u interessant is.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

030 – 286 02 29

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur