Ondernemen Geldzaken

Als ondernemer en werkgever komt u in sommige gevallen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Bijvoorbeeld via subsidies, fondsen of een tijdelijke bijdrage.

Utrecht investeert in vestigingsklimaat startende en groeiende ondernemers

Ondersteunt u innovatieve en ambitieuze ondernemers in Utrecht? Dan kunt u soms subsidie aanvragen. Lees meer informatie op de pagina.

Loonkostensubsidie

Neemt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in sommige gevallen in aanmerking voor loonkostensubsidie. Deze subsidie compenseert het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van de werknemer (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon.

Voorwaarden

U bent werkgever en wilt iemand een dienstverband aanbieden van minimaal 6 maanden die:

  • een bijstandsuitkering heeft, en
  • in Utrecht woont, en
  • door een structurele beperking wel in staat is om te werken, maar niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, en
  • minimaal 16 uur per week kan werken

Lees meer over loonkostensubsidie bij WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden

Geldplan ZZP

Bent of wordt u zzp'er, dan vragen geldzaken extra aandacht. Wilt u weten hoe u die goed kunt regelen? Dit geldplan helpt u om de risico’s van uw onderneming te beperken en uw kans op succes te vergroten.

Ondernemersfonds voor collectieve voorzieningen

Via dit fonds financieren ondernemers zelf collectieve voorzieningen: middelen waar iedereen aan meebetaalt. Bijvoorbeeld cameratoezicht, promotieactiviteiten en investeringen om de omgeving aantrekkelijker te maken. Bekijk de mogelijkheden bij het ondernemersfonds.

Bijstand voor zelfstandigen

Voor de startende, gevestigde of oudere werknemer en bij bedrijfssluiting zijn er verschillende vormen van financiële steun voor zelfstandigen. Bekijk of u als zelfstandige in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen.

Ondernemen en geldzorgen

Bent u ondernemer en hebt u geldzorgen? Kijk dan op ondernemen en geldzorgen waar u terecht kunt voor advies, een krediet en/of administratieve ondersteuning.

Subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief

Hebt u een idee voor gebiedsontwikkeling in Utrecht? Dan kunt u subsidie vragen voor uw initiatief of de gemeente vragen hier aan mee te werken. Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief.

Landelijke innovatieregelingen

Landelijke subsidies en regelingen vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gebruik de keuzemogelijkheden op die website om gericht te vinden wat voor u interessant is.

Hulp en contact Economische zaken

Telefoon

14 030

E-mail

ez@utrecht.nl

Postadres

Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00 uur