Subsidiehulp Subsidies werk en ondernemen

Werk

Subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt

Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag deze subsidie aan

Loonkostensubsidie

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
Vraag deze subsidie aan
.

Duurzaamheidsbonus

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag deze bonus aan

Plusbonus

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag deze bonus aan

Werkgeverscheque

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal.

Ondernemen

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
Vraag deze subsidie aan

Versterken startende en groeiende bedrijven

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag deze subsidie aan

Andere subsidie

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag

Hulp en contact Subsidiehulp

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht

Uw mening