Ondernemen Ondernemen en geldzorgen

Bent u een ondernemer en hebt u geldzorgen? Of verwacht u deze? Dan zijn er plekken waar u advies kunt krijgen of financiële of administratieve ondersteuning.

Regelingen waar u mogelijk als particulier gebruik van kunt maken bij een laag inkomen

Hulp door de gemeente

Bent u ondernemer of zzp’er en zijn uw inkomsten door het coronavirus weggevallen?

Kijk of u recht hebt op Tozo-levensonderhoud

Kijk of u recht hebt op Tozo-bedrijfskrediet

Hebt u een evenement georganiseerd dat door het coronavirus niet door kon gaan? En bent u niet verzekerd voor de legeskosten? Dan hoeft u ons geen leges te betalen voor de evenementenvergunning. Ook voor een geluidsontheffing, tapontheffing en het huren van gemeentegrond hoeft u niet te betalen. Gaat het evenement later in 2020 toch door? Dan betaalt u wel.

Hebt u vragen over wat de gevolgen zijn van het coronavirus voor de aanvraag van uw vergunning? Neem dan contact met ons op via evenementen@utrecht.nl.

In Utrecht is de toeristenbelasting een percentage van de overnachtingsprijs. De voorlopige aanslag toeristenbelasting zal een minimaal bedrag zijn. In de definitieve aanslag houden we rekening met de lage bezettingsgraad dit seizoen door het coronavirus. Ook sturen we de aanslag later.

De aanslagen precariobelasting 2020 komen dit jaar later. De betalingstermijn is verruimd naar 180 dagen. U hoeft alleen te betalen voor de echt gebruikte terrasruimte in het terrasseizoen 2020.

Wij zullen waar dat kan minder belastingaanslagen voor bedrijven en zzp’ers opleggen. Aanmaningen, betalingsherinneringen en dwangbevelen stellen we uit. Ook is gespreide betaling en uitstel van betaling mogelijk. De BghU voert deze maatregelen uit.

Bekijk de maatregelen op de website van de BghU

Hulp door de Rijksoverheid in coronatijd

Er is een landelijk telefoonnummer voor ondernemers: 0800 – 2117.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de gevolgen van corona voor ondernemers op te vangen. Zowel voor zzp’ers, mkb-ondernemers als grootbedrijven. Ook wil de overheid banen en inkomens beschermen.

Bekijk de steunmaatregelen op de website van de Rijksoverheid

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen als zij minder omzet hebben door corona. Het UWV voert de regeling uit.
Doe een aanvraag op de website van het UWV

De TOGS is voor ondernemers die directe schade hebben van maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Ondernemers krijgen een eenmalige vergoeding van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.
Doe een aanvraag op de website van de RVO

Het Rijk heeft €100 miljoen beschikbaar gesteld als krediet voor innovatieve bedrijven. Deze lening is bedoeld voor startups en scale-ups die als gevolg van corona in de problemen raken en geen lening hebben bij een bank. De ROM Regio Utrecht i.o. behandelt aanvragen vanuit de regio Utrecht.

Doe een aanvraag of lees meer op de website van ROM-Nederland

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt midden- en kleinbedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. Aanvragen kan vanaf half juni voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.
Doe een aanvraag op de website van de RVO

Andere hulp in coronatijd

Advies op maat voor ondernemers in de regio Utrecht

Hebt u als ondernemer uit de regio Utrecht behoefte aan een persoonlijk advies over de toekomst van uw bedrijf door corona? Dan kunt u terecht bij de Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA).

Kijk voor meer informatie op Economicboardutrecht.nl/corona

Hulp door de gemeente ook buiten coronatijd

Bijstand voor zelfstandigen

Hebt u als zelfstandig ondernemer financiële hulp nodig? Dan kunt u in bepaalde gevallen bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit is de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).

Woont u in de gemeente Utrecht, De Ronde Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht of IJsselstein? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente Utrecht.

Hulp bij schulden: Menzing & Partners

Hebt u een schuld door uw bedrijf? Dan kunt u voor schuldhulp terecht bij Menzing & Partners. Dat is onze samenwerkingspartner in schuldhulp voor ondernemers. De intake is gratis. Kijk voor meer informatie op Menzing-partners.nl. Belangrijke voorwaarde voor schuldhulp is dat uw jaarstukken in orde zijn. Kunt u de boekhouder niet meer betalen? Dan kunt u op advies van uw schuldhulpverlener bijzondere bijstand aanvragen voor deze boekhouderskosten.

Hulp door de Rijksoverheid ook buiten coronatijd

Kwijtschelding van belastingen voor ondernemers

Hebt u een belastingaanslag ontvangen voor uw bedrijf en kunt u deze niet betalen? Misschien hebt u recht op kwijtschelding van belastingen voor ondernemers, kijk op de website van de Belastingdienst.

Informatie van de overheid: Ondernemersplein

Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig hebt om te ondernemen.

Andere hulp voor ondernemers ook buiten coronatijd

Persoonlijke begeleiding: Ondernemersklankbord

Wilt u persoonlijke begeleiding bij het ondernemen? Dat kan via Stichting Ondernemersklankbord. De adviseurs zijn oud-ondernemers met kennis en ervaring.

Voor nieuwe ondernemers in Overvecht: DOK 030

Hebt u plannen om een bedrijf te starten in de wijk Overvecht? Kijk dan eens op de website dok030. DOK 030 is een organisatie voor en door ondernemers. U kunt daar terecht voor (starters)advies, inloopspreekuren, ontmoeting met andere ondernemers, flexwerkplekken, vergaderruimtes en workshops. DOK 030 adviseert ook ondernemers met schulden of dreigende schulden.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie