Social return

Wij willen Utrechters helpen die moeilijk aan het werk komen. Dat vragen we ook aan de bedrijven die opdrachten voor ons doen. Deze bedrijven moeten naast de opdracht ook een sociale bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door deze Utrechters banen of leerwerkplekken te geven. Of door in te kopen bij sociale bedrijven, of sociale projecten te steunen. We noemen dit 'social return'.

Wie helpen wij

Wij zorgen met social return voor extra banen en leerwerkplekken voor:

 • inwoners met een uitkering van de gemeente (Participatiewet) en een uitkering van UWV (WW, Wajong, WIA en WAO)
 • inwoners met een arbeidsbeperking (ingeschreven in doelgroepregister van UWV)
 • leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • mbo-studenten
 • statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die mogen werken)
 • werkzoekenden die geen recht hebben op een uitkering of studiefinanciering. Of die een nabestaandenuitkering hebben. Kijk aan welke voorwaarden deze werkzoekenden moeten voldoen.

Social return invullen

U kunt social return op verschillende manieren invullen.

 • Geef betaald werk aan Utrechters zonder werk. U krijgt een extra bonus voor:
  • werkzoekenden boven de 50
  • werkzoekenden met een taalachterstand
  • een vast contract
 • Bied stage- en leerwerkplekken.
 • Bied scholing, kennis of middelen.
 • Koop producten of diensten in bij sociale bedrijven.
 • Ondersteun sociale projecten in Utrecht.

Hulp nodig bij het invullen van social return?

Voordelen van social return

De voordelen van social return voor u zijn:

 • nieuw en uniek talent werven
 • nieuwe medewerkers ontwikkelen en scholen
 • meer inwoners aan werk helpen
 • uw netwerk en kennis vergroten
 • medewerkers raken meer betrokken bij sociaal ondernemen
 • betere kansen bij opdrachten van de gemeente
 • inclusief werkgeverschap versterken

Social return berekenen (bouwblokken)

Social return berekenen

Voorwaarden voor social return

 • U kunt social return meenemen in de opdracht, in de organisatie van uw bedrijf, bij de keuze voor partners of bij wat u inkoopt.
 • U bent verantwoordelijk om social return uit te voeren.
 • U voert social return uit binnen de tijd van uw opdracht.
 • U kunt iemand maximaal 4 jaar in dienst nemen als social return.
 • Hebt u maximaal 6 maanden voor u de opdracht kreeg een medewerker aangenomen die wij willen helpen met social return? Dan telt het contract maximaal 12 maanden mee als social return.

Plan van aanpak

Krijgt u een opdracht van de gemeente? Maak dan binnen een week een afspraak met de adviseur social return over het plan van aanpak. Dit kan via socialreturn@utrecht.nl.

In het plan van aanpak staan:

 1. een korte omschrijving van de werkzaamheden bij de opdracht
 2. idee├źn hoe u de social return gaat invullen
 3. de (verwachte) inkomsten uit de opdracht en het deel voor social return
 4. een inschatting van hoe u de social return berekent met behulp van het bouwblokkenmodel

Binnen 3 weken na het gesprek, stuurt u een duidelijk plan naar de adviseur social return. De adviseur beoordeelt uw plan. U kunt uitstel van maximaal 12 weken vragen om het plan in te sturen.

Resultaten social return bijhouden

U houdt de resultaten van social return bij in het online systeem WIZZR. U krijgt daarvoor een persoonlijke inlog. WIZZR controleert de resultaten.

Meer informatie

Hebt u vragen of hulp nodig? Mail naar socialreturn@utrecht.nl

Lees meer over social return op de website van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie