Social return

Wij willen zoveel mogelijk mensen die moeilijk aan het werk komen aan het werk helpen. Daarom hebben wij in ons aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. Bij aanbestedingen vult u als opdrachtnemer (werkgever) een percentage van de opdrachtsom in door social return.

Doelgroep social return

Wij zorgen met social return voor extra banen en leerwerkplekken voor:

 • mensen met een arbeidsbeperking
 • jongeren van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo
 • statushouders
 • oudere werkzoekenden
 • mensen met een indicatie banenafspraak opgenomen in het doelgroepregister van UWV

Invulling social return

U kunt op verschillende manieren invulling geven aan social return:

 • Bied duurzaam betaald werk aan werkloos werkzoekenden.
 • Ondersteun werkzoekenden bij het vergroten van hun kennis, vaardigheden en arbeidsritme. Zo kunnen zij de stap naar duurzaam betaald werk maken.
 • Bied een stage- en/of leerwerkplek aan.
 • Koop sociaal in. Neem producten en/of diensten af van sociaal ondernemingen of sociale werkvoorzieningen die medewerkers hebben uit de doelgroep. Kijk bijvoorbeeld op UW Bedrijven. Of maak gebruik van het Makelpunt Social Return van de ADSU. Of bezoek Buy Social van de Social Impact Factory. Zij organiseren ook Buy social events met pitches en best practices. 
  Bekijk de video van het Buy Social event
 • Deel uw kennis, expertise of middelen met de doelgroep. Adopteer een klas van een praktijkschool, geef een cursus, biedt scholing aan of verzorg een rondleiding door uw bedrijf.
 • Investeer in scholing en ontwikkeling van de bij u werkzame social-return-medewerkers. Daardoor kunnen deze mensen duurzaam aan het werk blijven. Dit kan uiteindelijk ook bij een andere werkgever zijn. U kunt ook actief deelnemer van het netwerk van Mobiliteit Utrecht worden of een uitzendbureau inschakelen.
 • Ondersteun projecten van Utrechtse initiatiefnemers die een socialer, groener en mooier Utrecht willen maken. Het online platform van Voor je Stadsie is dé plek waar u deze initiatieven vindt en waar u met deze initiatiefnemers in contact kunt komen. U kunt ook contact opnemen met de Utrechtse Uitdaging. Deze organisatie verbindt stichtingen en verenigingen met gesloten beurs aan het lokale bedrijfsleven. Dit om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren.
 • Neem een werkzoekende ouder dan 50 jaar aan en voer een extra waarde (bonuswaarde) op voor social return. Ook voor het aanbieden van een vast dienstverband aan een kandidaat uit de doelgroep kunt u een bonuswaarde opvoeren.

Voordelen van social return voor uw organisatie

De voordelen van social return voor u zijn onder andere:

 • werving van nieuw en uniek talent
 • ontwikkeling en scholing van nieuwe medewerkers
 • een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in de regio Utrecht
 • vergroten van uw netwerk en kennis
 • nieuwe zakelijke kansen en onderscheidende profilering bij aanbestedingen

Bouwblokkenmethode social return

Voor de waardering van de inzet van social return gebruiken wij een bouwblokkenmodel.

Belangrijke kaders invulling social return

 • De invulling van social return is maatwerk. Onderzoek samen met de adviseur hoe u social return het beste inpast binnen uw bedrijfsvoering.
 • Social return activiteiten mogen in de opdracht worden uitgevoerd maar ook binnen uw bedrijfsvoering, of bij een onderaannemer of toeleverancier.
 • Als opdrachtnemer blijft u hoofdverantwoordelijk voor het nakomen van social return.
 • U realiseert social return verplichting binnen de looptijd van uw opdracht.
 • Neemt u iemand uit de doelgroep in dienst? Dan kunt u deze medewerker voor de duur van uw opdracht voor social return opvoeren voor maximaal 4 jaar.
 • Hebt u maximaal 6 maanden voor gunning van de opdracht een medewerker uit de doelgroep aangenomen? Dan geldt als invulling van social return de datum van de gunning tot maximaal 12 maanden na het begin van de arbeidsovereenkomst.

Proces na gunning

Is de opdracht definitief aan u gegund? Maak dan binnen een week een afspraak voor een adviesgesprek met de adviseur social return over het plan van aanpak. Dit kan via socialreturn@utrecht.nl. In het plan van aanpak staat:

 1. een korte omschrijving van de werkzaamheden binnen de opdracht
 2. ideeën over hoe u werkloos werkzoekenden betrekt bij de invulling van social return
 3. de (verwachte) opdrachtsom en in te vullen social returnwaarde
 4. de bouwblokken die u inzet met een schatting van de inspanningswaarde

Binnen 3 weken na het adviesgesprek, stuurt u een concreet en uitvoerbaar plan naar de adviseur social return. De adviseur beoordeelt uw plan. Na een schriftelijk verzoek van u met argumenten, kan de adviseur de termijn van 3 weken verlengen tot maximaal 12 weken.

Resultaten vastleggen in WIZZR

Als opdrachtnemer legt u de resultaten vast in het online systeem WIZZR. U krijgt daarvoor een persoonlijke inlog. WIZZR registreert, monitort en rapporteert de resultaten.

Vragen of meer informatie

Hebt u vragen? Mail uw vragen gerust naar socialreturn@utrecht.nl

Lees meer over ondersteuning bij de invulling van social return op de website van het WerkgeversServicepunt Midden-Utrecht.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.30 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie