Gestolen goed opgekocht

Hebt u een product dat u net hebt opgekocht in uw register ingevoerd? En is er een match met het systeem van de politie? Dan neemt de politie contact met u op. Bewaar het goed tot de politie bij u in de onderneming is geweest. De politie neemt het gestolen goed vervolgens in beslag.

Weet of vermoedt u niet dat het goed gestolen is? En hebt u het product vooraf gecontroleerd op www.stopheling.nl en de inkoop in het Digitaal Opkopersregister (D.O.R.) geregistreerd? Dan bent u niet strafbaar.

Vergoeding

U bent niet strafbaar, maar het gestolen goed wordt wel ingenomen. U komt dan in aanmerking voor een vergoeding voor alle directe en indirecte schade die door de heling is ontstaan. De indirecte schadevergoeding is € 206,00. De schadevergoeding voor de directe schade bestaat uit het aankoopbedrag van het gestolen goed.

Vraag bij de politieambtenaar die het goed op komt halen naar meer informatie.

Strafbaar bij het opkopen van een gestolen goed

U bent wel strafbaar in de volgende gevallen.

Opzetheling

Bij opzetheling weet u bij de inkoop van het goed dat het gaat om iets dat bijvoorbeeld gestolen is. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste 1 jaar op en/of een geldboete van maximaal € 78.000,00.

Schuldheling

Bij schuldheling had u bij de inkoop moeten vermoeden dat het goed door misdrijf verkregen werd. Hier staat een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar op en/of een hoge geldboete.

Gewoonteheling

Bij gewoonteheling koopt of verkoopt u vaker goederen waarvan u weet dat ze zijn gestolen. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaar op en/of een hoge geldboete.

Legitimeren bij opkopen en verkopen

Als opkoper mag u geen goederen opkopen van mensen jonger dan 18 jaar. Wijs degene die iets aan u wil verkopen op de registratieplicht. Vraag naar een geldig legitimatiebewijs voor de persoonsgegevens. Noteer het soort en nummer hiervan, of nog beter, maak een kopie van de legitimatie in de geleverde ID cover.

Geldig identiteitsbewijs

Geldige identiteitsbewijzen kunnen zijn:

  • een Nederlands paspoort
  • identiteitskaart
  • vreemdelingendocument
  • rijbewijs of bromfietsrijbewijs (categorie AM)

Een geldig identiteitsbewijs herkent u aan een aantal echtheidskenmerken, zoals het schaduwwatermerk, een voelbaar reliëf en het documentnummer. Een kopie van een identiteitsbewijs is niet geldig.

Kopie maken van een legitimatiebewijs

U mag niet zomaar een kopie maken van het identiteitsbewijs (ID) van uw klant. Het burgerservicenummer (BSN) is dan namelijk zichtbaar en dit is fraudegevoelig. Met een ID-cover kunt u wel een kopie maken van een ID. De cover schermt namelijk bepaalde gegevens af, die u niet nodig hebt.

Lees meer over de regels voor het kopiëren van identiteitsbewijzen koop, huur of verkoop van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de regelgeving tegen heling? Lees meer in artikelen 416 tot en met 420 in het wetboek Strafrecht.

Hulp en contact Registratieplicht voor handelaren

Telefoon

14 030

E-mail

dor@utrecht.nl