Ondernemen Vergunningen en regels voor ondernemers

Als ondernemer moet u zich houden aan regels en in het bezit zijn van de juiste vergunningen.

Vergunningen per branche

Sommige vergunningen en regels gelden speciaal voor 1 bepaald type ondernemer. Bijvoorbeeld horecaondernemers (horecaloket), winkeliers, kinderopvangondernemers of vuurwerkhandelaren.

Weet u al welke vergunning of ontheffing u nodig hebt? Vraag de vergunning of ontheffing direct aan in het online loket.


Bouwen, verbouwen, bestemming en gebruikEvenement of feest

Als u een buitenevenement organiseert, dan moet u meestal een vergunning aanvragen. Soms hoeft u alleen een melding doen. Vul het formulier Vergunningcheck evenement in. U krijgt dan meteen informatie over wat u moet doen voor het organiseren van uw evenement.

Lees alles over vergunningen, regels en informatie voor de organisatie op onze pagina voor organisator van een evenement. Wilt u een binnen-evenement organiseren? Ga dan naar: Binnenlocaties

Wilt u (meer) geluid maken? Of de verlichting tijdens het evenement buiten langer laten branden? Vraag dan een tijdelijke ontheffing aan. Deze ontheffing gaat alleen over evenementen die u binnen uw bedrijf houdt (inclusief sportvelden).

Wilt u vuurwerk gebruiken bij een evenement? Kijk op de pagina Vuurwerkvergunning.


Milieu

 • Wilt u weten wat uw wettelijke plichten zijn en hoe we dit controleren? Kijk dan op Ondernemen en milieu.
 • Wilt u meer informatie over energiebesparing, energieopwekking en vergroening van uw bedrijfsvoering? Bekijk dan onze informatie over bedrijven en energie.
 • Informatie over bodemsanering en hoe u dat aanpakt, vindt u onder Bodem.
 • Wilt u vuurwerk opslaan? Kijk op de pagina Vuurwerkvergunning.
 • Milieueffectrapportage nodig voor uw bouwproject? Meer informatie vindt u op de pagina MER-beoordeling aanvragen.

Op of aan de straat, de grond of het water

 • Lees meer over vergunningen en ontheffingen voor bodemonderzoek, kabels en leidingen, bomen kappen en riooltekeningen op de pagina op of aan de straat of grond.
 • U hebt een watervergunning nodig als uw werkzaamheden invloed hebben op het watersysteem. Denk aan: werkzaamheden bij, op, in, boven, onder of langs oppervlaktewater of waterkeringen, verpompen van grondwater of het lozen van (afval)water op oppervlaktewater. Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.
 • Verandert u iets aan de buitenruimte? Laat dit dan toetsen bij de gemeente. Zie de pagina Beheer Inrichting Gebruik (BinG).
 • Wilt u filmen in Utrecht? Kijk dan op de site van onze Film Commission.

Reclame en verlichting

  Voor onder andere het verspreiden van reclamemateriaal, reclame aan de gevel en feestverlichting zijn vergunningen nodig. Voor reclame op lichtmasten en in bushokjes kunt u terecht bij reclamebedrijven. Lees alle informatie op de pagina reclame in de buitenruimte.

Verkeer en parkeren

 • Meer weten over vergunningen en regels rondom voertuigen? Zoals vergunningen rond autogebruik, taxi’s en goederenvervoer? Kijk dan bij het thema verkeer en parkeren in het online loket.
 • Kijk voor informatie over het parkeren van bedrijfsauto’s of parkeren voor of bij bedrijven op de pagina parkeren voor bedrijven.
 • Wilt u het luchtruim gebruiken? Dan moet u hiervoor toestemming vragen.

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening