Openbare ruimte: beheer, inrichting, gebruik (BInG)

Fotoimpressie van een openbare ruimte in Utrecht

De openbare ruimte is belangrijk voor alle mensen die in Utrecht wonen, werken of de stad bezoeken. Deze ruimte biedt plaats voor wandelen, sporten, spelen, ontmoeten, parkeren, winkelen, etc. Inwoners hebben hiervoor verschillende wensen. En het wordt steeds voller. Bomen, wegen, kabels en leidingen, riolen, speeltuinen, openbare verlichting en nog heel veel andere dingen hebben allemaal een plek nodig. Dat vraagt om een goed overzicht van alle projecten in de openbare ruimte.

De BInG-toets

We houden de inrichting, het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte goed in de gaten. De Commissie BInG toetst vooraf alle grote en kleine projecten in de openbare ruimte.

De toetsingscommissie

In de Commissie BInG zitten medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld Groen, Wegbeheer, Stedenbouw, Spelen, Inzamelen. Voor de veiligheid zitten de politie en de brandweer in de commissie. Zo komen problemen aan het licht en worden die samen besproken.

Bent u ondernemer of ontwikkelaar?

Voor meer informatie over de Commissie BInG en het toetsingsproces neemt u contact op  met uw vertegenwoordiger van de gemeente.

Bent u een bewoner van de gemeente Utrecht?

Dan kunt u over uw idee of plan contact opnemen met het Wijkbureau in uw wijk.

Bekijk alle wijken in Utrecht

Projectoverdracht

Gaat u de fase van uitvoering in? Neem dan voor uw aanmelding contact op met Loket Overdrachten.

Lees meer over projectoverdracht

Hulp en contact Commissie beheer, inrichting, gebruik (BInG)

Telefoon

14 030