Openbare ruimte: beheer, inrichting, gebruik (BInG)

Fotoimpressie van een openbare ruimte in Utrecht

De openbare ruimte is belangrijk voor alle mensen die in Utrecht wonen, werken of de stad bezoeken. Deze ruimte biedt plaats voor wandelen, sporten, spelen, ontmoeten, parkeren, winkelen, etc. Inwoners hebben hiervoor verschillende wensen. En het wordt steeds voller. Bomen, wegen, kabels en leidingen, riolen, speeltuinen, openbare verlichting en nog heel veel andere dingen hebben allemaal een plek nodig. Dat vraagt om een goed overzicht van alle projecten in de openbare ruimte.

De BInG-toets

We houden de inrichting, het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte goed in de gaten. De Commissie BInG toetst vooraf alle grote en kleine projecten in de openbare ruimte. Dat voorkomt onverwachte kosten.

De toetsingscommissie

In de Commissie BInG zitten collega’s vanuit verschillende gemeentelijke afdelingen voor inrichting en beheer van de openbare ruimte, bijvoorbeeld Groen, Wegbeheer, Stedenbouw, Spelen, Inzamelen. Voor de veiligheid zitten de politie en de brandweer in de commissie. Zo komen problemen aan het licht en worden die samen besproken.

Hoe toetst de commissie?

De commissie toetst projecten op basis van dit beleid:

Manier van toetsen

We toetsen uw project schriftelijk of bespreken het in een vergadering. U kunt bij de aanmelding doorgeven wat u zou willen. Wij kijken dan of dit de juiste manier van toetsen is. Hiervan krijgt u bericht.

Snelle procedure (schriftelijke toetsing)

Voor: kleine, simpele en/of routinematige aanpassingen aan de openbare ruimte.

Reguliere procedure (toetsing in vergadering)

Voor: grote, complexe plannen op verschillende gebieden.

Project aanmelden

Meld uw project aan met een mail naar: BInG@Utrecht.nl
We sturen u dan een aanmeldformulier toe.

De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur online in Teams. We bespreken dan alle nieuwe aanmeldingen. En we toetsen projecten die zijn aangemeld.

Informatie aanleveren

Hebt u een project aangemeld en hebt u van ons een reactie? Dan stuurt u zo snel mogelijk meer informatie over uw project naar de Commissie BInG. Werkt u niet bij de gemeente? Bespreek dit dan met uw contactpersoon bij de gemeente.

Reguliere procedure (toetsing in vergadering)

U levert de stukken uiterlijk 12 werkdagen vóór de commissievergadering aan via BInG@utrecht.nl.

U levert een ingevulde beheerparagraaf (pdf, 178 kB) aan. En u stuurt de informatie over de projectfase mee (zie hieronder):

Snelle procedure (schriftelijke toetsing)

Hiervoor gelden soms minder strenge eisen. Overleg hierover met uw contactpersoon bij de gemeente of via BInG@Utrecht.nl.

Proces van toetsing

Reguliere procedure (toetsing in vergadering)

  • U levert de stukken aan minimaal 12 werkdagen voor de vergadering. De commissie controleert of de stukken compleet zijn.
  • We bespreken het project in de vergadering. U kunt een toelichting geven. De vergadering duurt in totaal maximaal 25 minuten.
  • Na maximaal 5 werkdagen ontvangt u het BInG-rapport met verslag en conclusie (akkoord, niet akkoord, of akkoord mits...).

De commissie vergadert 1 keer per 2 weken op donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur online in Teams.

Snelle procedure (schriftelijke toetsing)

  • Schriftelijke projecten kunt u op elk moment aanmelden.
  • Na bevestiging en sturen van de juiste stukken kan de toets direct beginnen.
  • Na ongeveer een week krijgt u het BInG-rapport met de conclusie.

Projectoverdracht

Draagt u uw project over aan de gemeente? Dan moet de commissie eerst akkoord zijn met het definitief ontwerp van het project.

Lees meer over projectoverdracht

Hulp en contact Commissie beheer, inrichting, gebruik (BInG)

Telefoon

14 030