Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Handboek Openbare Ruimte

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

Beheer, inrichting en gebruik

De openbare ruimte wordt steeds belangrijker voor de Utrechtse burger en bezoeker. Het is een plaats waar je kunt uitrusten, ontmoeten, parkeren of die je zo vlot mogelijk naar huis kan brengen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen dus veel belangen mee. De gemeente deelt deze belangen op in 3 domeinen; beheer, inrichting en gebruik. Het handboek openbare ruimte voorziet in een beleidskader waar de belangen uit deze 3 domeinen zijn vertegenwoordigd.

Door het opstellen van het handboek wordt er bij het maken van plannen voor de openbare ruimte al rekening gehouden met het ‘presteren’ ervan in de toekomst. Hiermee wordt onnodig onderhoud en onveilig of onwenselijk gebruik voorkomen, zodat we langer kunnen genieten van de nieuwe of vernieuwde openbare ruimte.

Toetskader en toetscommissie

Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het gestelde kader. De commissie BInG (Beheer Inrichting Gebruik) ziet er op toe dat de verschillende projecten conform het handboek openbare ruimte zijn. Elk plan voor (een deel van) de openbare ruimte moet daarom tijdens de initiatieffase (vóór het voorlopig ontwerp) worden aangemeld bij de commissie BInG.

Het kan voorkomen dat niet aan alle eisen van het handboek voldaan kan worden. De afwijkingen op het handboek kunnen aan de commissie BInG voorgelegd worden en, wanneer goed gemotiveerd, goedkeuring krijgen.

Herinrichting van handboek openbare ruimte

Het handboek openbare ruimte is voor het eerst in 2000 door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld. Op dit moment ondergaat het handboek zelf een grondige herinrichting. Dit leidt in de toekomst tot 1 handboek voor de hele gemeente Utrecht, dat bestaat uit 3 delen:

  1. ontwerpprincipe; geeft met behulp van tekeningen inzicht in volledige afweging tussen beheer, inrichting en gebruik
  2. catalogus; hierin staan alle standaard toegepaste materialen en meubilair van de gemeente Utrecht
  3. programma van eisen; hierin staan alle specifieke en vaak technische eisen van alle vakgebieden die betrokken zijn bij de openbare ruimte


De vernieuwing van het handboek gebeurt in fases. Dit betekent dat, naast het handboek openbare ruimte (pdf, 12 MB), ook een aantal andere beleidsdocumenten van toepassing is.

  1. De Atlas Straatmeubilair (pdf, 3 MB) is doorlopend in ontwikkeling. Dit is de nieuwste versie van januari 2020. Hierin staat het meubilair dat we nu gebruiken. Op termijn wordt deze vervangen voor de eerder genoemde catalogus. Voor de keuze in typen verharding kunt u de verhardingenkaart (pdf, 1,7 MB) gebruiken
  2. Er gelden aparte inrichtingskaders voor Leidsche Rijn (atlas openbare ruimte, (pdf, 9 MB). Deze worden op termijn in het handboek geïntegreerd.
  3. Er geldt een aparte leidraad voor ontwerp van bomen in de openbare ruimte: handboek bomen 2018 (pdf, 7 MB) van het Norminstituut Bomen.
    Onderdeel van het handboek bomen is Boommonitor Online. Het is verplicht om dit te gebruiken bij ontwerpen met bomen. Boommonitor is te vinden op www.norminstituutbomen.nl. De inlognaam is: BInG@utrecht.nl, het wachtwoord is: 5b17bf5faa63d.
  4. Er geldt ook een aparte leidraad voor de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of langdurig psychische beperking in de openbare ruimte: handboek voetpaden voor iedereen (pdf, 6 MB) van Bouw Advies Toegankelijkheid

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030