Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Handboek openbare ruimte

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

De gemeente heeft een handboek openbare ruimte. Wij adviseren ontwerpers, projectleiders of andere projectverantwoordelijken om zo vroeg mogelijk het handboek te raadplegen bij het maken van de plannen. Daarbij levert voornamelijk het programma van eisen de meeste informatie.

De openbare ruimte is heel belangrijk voor inwoners en bezoekers. Het is een plaats waar je kunt uitrusten, ontmoeten, parkeren, of die je zo vlot mogelijk naar huis kan brengen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen dus veel belangen mee. De gemeente deelt deze belangen op in 3 domeinen: beheer, inrichting en gebruik. Het handboek openbare ruimte zet een beleidskader neer waar de belangen uit deze 3 domeinen zijn vertegenwoordigd.

Door het gebruiken van het handboek houden we bij het maken van plannen voor de openbare ruimte al rekening met het ‘presteren’ ervan in de toekomst. Hiermee voorkomen we onnodig onderhoud en onveilig of onwenselijk gebruik, zodat we langer kunnen genieten van de nieuwe of vernieuwde openbare ruimte.

Toetskader en toetscommissie

Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het gestelde kader. De commissie BInG (Beheer Inrichting Gebruik) ziet er op toe dat de verschillende projecten conform het handboek openbare ruimte zijn. Elk plan voor (een deel van) de openbare ruimte moet daarom tijdens de initiatieffase (vóór het voorlopig ontwerp) worden aangemeld bij de commissie BInG.

Het kan voorkomen dat niet aan alle eisen van het handboek voldaan kan worden. De afwijkingen op het handboek kunnen aan de commissie BInG voorgelegd worden en, wanneer goed gemotiveerd, goedkeuring krijgen.

Herinrichting van handboek openbare ruimte

Het handboek openbare ruimte is voor het eerst in 2000 door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld. Op dit moment ondergaat het handboek zelf een grondige herinrichting. Dit leidt in de toekomst tot 1 handboek voor de hele gemeente Utrecht, dat bestaat uit 3 delen:

 1. ontwerpprincipe; geeft met behulp van tekeningen inzicht in volledige afweging tussen beheer, inrichting en gebruik
 2. catalogus; hierin staan alle standaard toegepaste materialen en meubilair van de gemeente Utrecht
 3. programma van eisen; hierin staan alle specifieke en vaak technische eisen van alle vakgebieden die betrokken zijn bij de openbare ruimte

De vernieuwing van het handboek gebeurt in fases. Dit betekent dat, naast het handboek openbare ruimte (pdf, 12 MB), ook een aantal andere beleidsdocumenten van toepassing is.

 1. De Atlas Straatmeubilair (pdf, 3 MB) is doorlopend in ontwikkeling. Dit is de nieuwste versie van januari 2020. Hierin staat het meubilair dat we nu gebruiken. Op termijn wordt deze vervangen voor de eerder genoemde catalogus. Voor de keuze in typen verharding kunt u de verhardingenkaart (pdf, 1,7 MB) gebruiken
 2. Er gelden aparte inrichtingskaders voor Leidsche Rijn, zie atlas voor de openbare ruimte Leidsche Rijn Utrecht (pdf, 9 MB). Deze worden op termijn in het handboek geïntegreerd.
 3. Er is een aparte leidraad voor ontwerp van bomen in de openbare ruimte: handboek bomen 2018 (pdf, 7 MB) van het Norminstituut Bomen.
  Onderdeel van het handboek bomen is Boommonitor Online. Het is verplicht om dit te gebruiken bij ontwerpen met bomen. Boommonitor is te vinden op www.norminstituutbomen.nl.
 4. Er geldt ook een aparte leidraad voor de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of langdurig psychische beperking in de openbare ruimte: richtlijn voetpaden voor iedereen (pdf, 6 MB) van Bouw Advies Toegankelijkheid

Gebruikshandleiding

Alle eisen in het programma van eisen zijn zorgvuldig in verschillende categorieën onderverdeeld om zoveel mogelijk duidelijkheid te bieden aan de ontwerper of projectleider:

 • onderscheid naar vakgebied en onderwerp binnen vakgebied
 • onderscheid in eisen die voornamelijk van belang zijn in de conceptfase of in de bestekfase. Onder de conceptfase verstaan we alle fasen tot en met het definitief ontwerp. En onder de bestekfase verstaan we de bestekfase tot en met de overdracht. Meer over behandelingsproces van BInG

In het handboek openbare ruimte (pdf, 12 MB) zijn in het programma van eisen alle eisen opgenomen en onderverdeeld naar vakgebied. Daarnaast is het ook mogelijk om de eisen te downloaden die alleen gelden in de conceptfase of juist in de bestekfase. Dit is bedoeld als extra ondersteuning om makkelijk overzicht te houden over de relevante eisen per fase/vakgebied.

Let op: uiteindelijk moet elk plan aan alle eisen voldoen, tenzij in de BInG-procedure anders is besloten!

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030