Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Handboek openbare ruimte

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

De gemeente heeft een handboek openbare ruimte. Wij adviseren ontwerpers, projectleiders of andere projectverantwoordelijken om zo vroeg mogelijk het handboek te raadplegen bij het maken van de plannen.

Bekijk het Handboek openbare ruimte 2021 (LET OP: zware pdf, 105 MB)

Kunt u het handboek niet lezen? Stuur dan een e-mail naar BInG@utrecht.nl. Wij nemen contact met u op.

Waarom een handboek?

De openbare ruimte is heel belangrijk voor inwoners en bezoekers. Het is een plaats waar je kunt uitrusten, ontmoeten, parkeren, of die je zo vlot mogelijk naar huis kan brengen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen dus veel belangen mee. De gemeente deelt deze belangen op in 3 domeinen: beheer, inrichting en gebruik. Het handboek openbare ruimte zet een toetsingskader neer waar de belangen uit deze 3 domeinen zijn vertegenwoordigd.

Door het gebruiken van het handboek houden we bij het maken van plannen voor de openbare ruimte al rekening met het ‘presteren’ ervan in de toekomst. Hiermee voorkomen we onnodig onderhoud en onveilig of onwenselijk gebruik, zodat we langer kunnen genieten van de nieuwe of vernieuwde openbare ruimte.

Toetsingskader en toetscommissie

Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het gestelde kader. De commissie BInG (Beheer Inrichting Gebruik) ziet er op toe dat de verschillende projecten conform het handboek openbare ruimte zijn. Elk plan voor (een deel van) de openbare ruimte moet daarom tijdens de initiatieffase (vóór het voorlopig ontwerp) worden aangemeld bij de commissie BInG.

Het kan voorkomen dat niet aan alle eisen van het handboek voldaan kan worden. De afwijkingen op het handboek kunnen aan de commissie BInG voorgelegd worden en, wanneer goed gemotiveerd, goedkeuring krijgen.

Uiteindelijk moet elk plan aan alle eisen voldoen, tenzij in de BInG-procedure anders is besloten.

Documenten bij eerdere versie Handboek Openbare Ruimte

De onderstaande documenten, behorende bij de eerdere versie van het handboek openbare ruimte, verwijderen we in januari 2022 van deze pagina.

  1. Het handboek openbare ruimte (pdf, 12 MB).
  2. De Atlas Straatmeubilair (pdf, 3 MB) is doorlopend in ontwikkeling. Dit is de nieuwste versie van januari 2020. Hierin staat het meubilair dat we nu gebruiken. Op termijn wordt deze vervangen voor de eerder genoemde catalogus. Voor de keuze in typen verharding kunt u de verhardingenkaart (pdf, 1,7 MB) gebruiken.
  3. Er gelden aparte inrichtingskaders voor Leidsche Rijn, zie atlas voor de openbare ruimte Leidsche Rijn Utrecht (pdf, 9 MB). Deze worden op termijn in het handboek geïntegreerd.
  4. Er is een aparte leidraad voor ontwerp van bomen in de openbare ruimte: handboek bomen 2018 (pdf, 7 MB) van het Norminstituut Bomen.
    Onderdeel van het handboek bomen is Boommonitor Online. Het is verplicht om dit te gebruiken bij ontwerpen met bomen. Boommonitor is te vinden op www.norminstituutbomen.nl.
  5. Er geldt ook een aparte leidraad voor de toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of langdurig psychische beperking in de openbare ruimte: richtlijn voetpaden voor iedereen (pdf, 6 MB) van Bouw Advies Toegankelijkheid.

Hulp en contact Commissie BInG

Telefoon

14 030