Handboek openbare ruimte

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

De gemeente heeft een handboek openbare ruimte. Wij adviseren ontwerpers, projectleiders of andere projectverantwoordelijken om zo vroeg mogelijk het handboek te raadplegen bij het maken van de plannen.

Bekijk het PDF Handboek openbare ruimte 2021 (LET OP: PDF bestand,137 MB)

Download het ZIP-bestand Handboek openbare ruimte 2021 (LET OP: groot ZIP-bestand,63 MB)

Kunt u het handboek niet lezen? Stuur dan een e-mail naar HOR@utrecht.nl. Wij nemen contact met u op.

Waarom een handboek?

De openbare ruimte is heel belangrijk voor inwoners en bezoekers. Het is een plaats waar je kunt uitrusten, ontmoeten, parkeren, of die je zo vlot mogelijk naar huis kan brengen.

Bij de inrichting van de openbare ruimte spelen dus veel belangen mee. De gemeente deelt deze belangen op in 3 domeinen: beheer, inrichting en gebruik. Het handboek openbare ruimte zet een toetsingskader neer waar de belangen uit deze 3 domeinen zijn vertegenwoordigd.

Door het gebruiken van het handboek houden we bij het maken van plannen voor de openbare ruimte al rekening met het ‘presteren’ ervan in de toekomst. Hiermee voorkomen we onnodig onderhoud en onveilig of onwenselijk gebruik, zodat we langer kunnen genieten van de nieuwe of vernieuwde openbare ruimte.

Toetsingskader en toetscommissie

Alle veranderingen in de openbare ruimte, van groot tot klein, moeten voldoen aan het gestelde kader. De commissie BInG (Beheer Inrichting Gebruik) controleert of de verschillende projecten volgens het handboek openbare ruimte zijn. Elk plan voor (een deel van) de openbare ruimte moet daarom tijdens de initiatieffase (vóór het voorlopig ontwerp) worden aangemeld bij de commissie BInG.

Het kan voorkomen dat niet aan alle eisen van het handboek voldaan kan worden. De afwijkingen op het handboek kunnen aan de commissie BInG voorgelegd worden en, wanneer goed gemotiveerd, goedkeuring krijgen.

Uiteindelijk moet elk plan aan alle eisen voldoen, tenzij in de BInG-procedure anders is besloten.

Hulp en contact Handboek openbare ruimte (HOR)

Telefoon

14 030