Projectoverdracht

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

Goede overdracht voor goed beheer

Wanneer u een project of werk binnen de Utrechtse gemeentegrenzen hebt uitgevoerd, moet het uiteindelijk opgeleverd en beheerd worden. Gemeente Utrecht (Stadswerken) is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in Utrecht.

Om het beheer goed uit te kunnen voeren, moeten alle (nieuwe) objecten en projecten in Utrecht bekend zijn bij de gemeente. Goede overdracht tussen de projecteigenaar en de beheerder is dus van groot belang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Gaat u de fase van uitvoering in? Neem dan voor uw aanmelding contact op met Loket Overdrachten. Zo bereid u alvast een goede overdracht voor.

Voorwaarde voor uitvoering van uw project en aanmelding van en overdracht is een akkoord van Commissie BInG op uw plan.

Meld uw project aan door een e-mail te sturen naar overdrachten@utrecht.nl. Wij sturen u dan meer informatie.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

overdrachten@utrecht.nl