Beheer Inrichting Gebruik (BInG) Projectoverdracht

Voorbeelden van projecten in de openbare ruimte in Utrecht

Goede overdracht voor goed beheer

Wanneer u een project of werk binnen de Utrechtse gemeentegrenzen hebt uitgevoerd, moet het uiteindelijk opgeleverd en beheerd worden. Gemeente Utrecht (Stadswerken) is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte in Utrecht.

Om het beheer goed uit te kunnen voeren, moeten alle (nieuwe) objecten en projecten in Utrecht bekend zijn bij de gemeente. Goede overdracht tussen de projecteigenaar en de beheerder is dus van groot belang.

Hoe gaat het in zijn werk?

Zodra u een project aanmeldt via het overdrachtsformulier kan de overdracht gepland worden. Na ontvangst van het formulier en de benodigde documenten, waaronder productenlijst overdrachten (pdf, 125kB), wordt de overdracht in gang gezet. U hoort na maximaal 4 weken of het project overgedragen kan worden. Deze periode wordt gebruikt om het werk te schouwen waaruit eventuele restpunten komen die verbeterd of opgelost moeten worden.

Daarnaast worden de revisiegegevens ingevoerd in het beheersysteem, voordat de overdacht plaatsvindt. In het beheersysteem zitten alle gegevens die van belang zijn voor onderhoud. Bij dit proces is het van belang dat de juiste informatie en gevraagde documenten zijn aangeleverd aan de beheerder.

Nadat alles goedgekeurd is, maakt de beheerder een proces-verbaal van overdracht op en neemt het project in beheer.

Hebt u het overdrachtsformulier ingevuld? Dan vragen wij u om zo snel mogelijk projectspecifieke documenten en informatie aan te leveren.

Aan de hand van het productenoverzicht (pdf, 125kB) kunt u als projecteigenaar zien welke documenten en informatie (bijvoorbeeld een revisietekening) de gemeente van u nodig heeft.

Stuur alle documenten naar overdrachten@utrecht.nl (maximaal 7Mb).

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

overdrachten@utrecht.nl