Waterglas

We willen een gezonde en nuttige bodem, voor nu en voor de toekomst van de stad. Waterglas kan zorgen voor verstoppingen. En het kan schadelijk zijn voor het milieu. Op deze pagina leest u wat u kunt doen om problemen door waterglas te voorkomen.

Wat is waterglas?  

Waterglas is een stof die gebruikt wordt om de bodem waterdicht te maken. Bij bouwprojecten kan het in de bodem worden gespoten om grondwater tegen te houden. Vloeibaar waterglas wordt samen met water en een harder in de bodem gespoten. De bodem wordt dan hard. Er zijn allerlei soorten waterglas met verschillende mengsels. De belangrijkste soorten zijn hardgel en softgel.  

  • Hardgel wordt vooral gebruikt om funderingen van bouwwerken te versterken. Het duurt langer voordat het waterglas uit elkaar valt.  
  • Softgel wordt gebruikt als een bodemafsluiter om tijdelijk het water tegen te houden. Softgels vallen sneller uit elkaar en veroorzaken zo problemen.  

Risico’s van waterglas  

Verstopte systemen voor warmte- en koudeopslag 

Door waterglas kunnen systemen voor warmte- en koudeopslag in de buurt verstopt raken. Een systeem voor warmte- en koudeopslag gebruikt grondwater om warmte en kou op te slaan in de bodem. Deze systemen spelen in de stad een belangrijke rol in de overstap naar schone energie.  

Bij het gebruik van softgels kunnen bacteriën zich bij elkaar verzamelen rond de plek waar het waterglas ingespoten wordt. Dit kan op korte termijn zorgen voor verstoppingen van systemen. Het lijkt erop dat er op lange termijn ook nadelige gevolgen zijn. Bijvoorbeeld door erosie van waterglas. Bij erosie slijt het waterglas en verplaatst het zich in kleine stukjes naar de omgeving. Deze nadelige gevolgen gelden ook voor toekomstige systemen voor warmte- en koudeopslag. 

Verandering ecosysteem  

Als er veel waterglas in de natuur komt kan dat het ecosysteem veranderen. Een ecosysteem is een natuurlijke omgeving met allerlei planten, dieren, schimmels en bacteriën bij elkaar. Ze hebben elkaar nodig om te overleven. Als het ecosysteem verandert heeft dat gevolgen voor sommige planten, schimmels en dieren. Het is daarom belangrijk dat u voorkomt dat er veel waterglas in de grond of het water terecht komt. 

Bekijk eerst andere mogelijkheden 

Onderzoek of u iets anders dan waterglas kunt gebruiken. Bijvoorbeeld onderwaterbeton. Houd bij uw keuze rekening met systemen voor warmte- en koudeopslag in de buurt en op uw eigen terrein. Denk ook aan toekomstige systemen voor warmte- en koudeopslag. En onderzoek of het waterglas het systeem kan bereiken. Dit kunt u doen door de snelheid en verspreiding van het grondwater te bekijken. 

Kiest u toch voor waterglas?

Ga dan goed te werk.  

  • Vraag hulp van een expert in waterglas.   
  • Zorg dat u de juiste hoeveelheid en sterkte van het waterglas gebruikt. (Minimale neutralisatiegraad van 70%.) Houd de risico’s van waterglas zo klein mogelijk.  
  • Maak duidelijke regels voor het gebruik van waterglas en voor controle. Neem maatregelen om een verstopping te voorkomen. Controleer regelmatig of er problemen met systemen voor warmte- en koudeopslag ontstaan. 

Maak hier een rapport van. Zet in het rapport per punt wat u hebt gedaan, welke keuzes u hebt gemaakt en waarom. Als er problemen ontstaan is het goed om dit rapport te hebben. 

Onderzoek naar waterglas  

De risico’s van waterglas zijn nog niet allemaal bekend. Het lijkt er wel heel erg op dat gebruik van softgels voor verstoppingen of schade aan de natuur kan veroorzaken. Dit willen we voorkomen en daarom willen we het gebruik van waterglas tegenhouden.  

Er zijn soms ook goede redenen om wel waterglas te gebruiken. Het is soms goedkoper dan andere methoden en stoot minder CO2 uit. We onderzoeken daarom eerst waar en hoe waterglas wordt gebruikt. Zodat duidelijk is wat de risico's zijn. Daarna maken we beleid en regels voor het gebruik van waterglas om problemen door waterglas te voorkomen.  

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl