Ondernemen en milieu

luchtoverzicht bedrijventerrein papendorp

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of beperken. Hier leest u wat uw wettelijke plichten zijn en hoe wij dit controleren.

Milieumelding of omgevingsvergunning

Bedrijven kunnen door bedrijfsactiviteiten hinder (last) voor de omgeving veroorzaken en/of het milieu belasten. Om deze overlast of aantasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken, geldt de Wet milieubeheer (Wm). De Wm is een  kaderwet (een wet die alleen de hoofdlijnen aangeeft). De specifieke milieuregels voor een groot aantal bedrijven zijn uitgewerkt in het Activiteitenbesluit. Gaat het om een groot of zeer specifiek bedrijf? Dan zet de gemeente de regels in een omgevingsvergunning milieu.

Check bij het omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt of dat een meldingsplicht geldt.

Bodemenergie

Wilt u een gebouw verwarmen of koelen met warmte of kou uit de bodem? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Ga naar de pagina Bodemenergie: vergunning of melding.

Afvalwater of grondwater lozen

Zomaar afvalwater of grondwater lozen is verboden. Dit kan slecht zijn voor het milieu en de gezondheid. Sommige lozingen hoeft u alleen te melden, voor andere lozingen vraagt u een vergunning aan. Wilt u weten of u een vergunning nodig hebt? Doe de vergunningcheck bij het omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een vergunning aanvragen of een melding doen.

Gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken,  ze vervoeren of opslaan, moeten zich aan strenge regels houden. Voor het vervoer zijn afspraken gemaakt. Ga naar de pagina Gevaarlijke stoffen.

Informatie milieuregels

Voor vragen over regelgeving en nieuwe milieuwetgeving kunt u terecht bij Kenniscentrum InfoMil.

Controle

Als ondernemer moet u voldoen aan verschillende regels, ook op het gebied van de Wet milieubeheer. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hierop gecontroleerd worden.

Bij overtreding van de milieuregels ontvangt u een schriftelijke waarschuwing. Stellen de milieu-inspecteurs een overtreding vast? Dan krijgt u de tijd om deze te herstellen. Daarna controleren wij nog een keer. Als u bij een volgende controle nog steeds die regels overtreedt, dan gaan we over tot handhaving. Dit kan bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk zijn. De gemeente houdt zich aan een strak beleid. Wij werken samen met het Openbaar Ministerie, de Politie Milieudienst, de Brandweer en andere organisaties.

Wat kunt u nog meer nodig hebben op milieugebied?

Hieronder vindt u een opsomming van relevante producten voor 'ondernemen en milieu'.

Vervoer

Bodem, afval en verontreiniging

Geluid

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl