Ondernemen Ondernemen en milieu

luchtoverzicht bedrijventerrein papendorp

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of beperken. Hier leest u wat uw wettelijke plichten zijn en hoe wij dit controleren.

Milieuvergunning en -melding

Bedrijven kunnen door bedrijfsactiviteiten hinder (last) voor de omgeving veroorzaken en/of het milieu belasten. Om deze overlast of aantasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken, geldt de Wet milieubeheer (Wm). De Wm is een  kaderwet (een wet die alleen de hoofdlijnen aangeeft). De specifieke milieuregels voor een groot aantal bedrijven zijn uitgewerkt in het Activiteitenbesluit. Gaat het om een groot of zeer specifiek bedrijf? Dan zet de gemeente de regels in een Milieuvergunning.

Check bij het omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt of dat een meldingsplicht geldt.

Informatie milieuregels

Voor vragen over regelgeving en nieuwe milieuwetgeving kunt u terecht bij Kenniscentrum InfoMil.

Controle

Als ondernemer moet u voldoen aan verschillende regels, ook op het gebied van de Wet milieubeheer. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hierop gecontroleerd worden.

Bij overtreding van de milieuregels ontvangt u een schriftelijke waarschuwing. Stellen de milieu-inspecteurs een overtreding vast? Dan krijgt u de tijd om deze te herstellen. Daarna controleren wij nog een keer. Als u bij een volgende controle nog steeds die regels overtreedt, dan gaan we over tot handhaving. Dit kan bestuursrechtelijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk zijn. De gemeente houdt zich aan een strak beleid. Wij werken samen met het Openbaar Ministerie, de Politie Milieudienst, de Brandweer en andere organisaties.

Wat kunt u nog meer nodig hebben op milieugebied?

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

WhatsApp voor ondernemers

logo van whatsapp 06 - 22 09 84 78
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur