Bodemenergie: vergunning of melding

Wilt u een gebouw verwarmen of koelen met warmte of kou uit de bodem? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. Dat gaat via het Omgevingsloket online.

2 systemen voor bodemenergie

  • In een open bodemenergiesysteem gebruikt u het grondwater om te koelen of te verwarmen. Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem gaat water in buizen door de bodem, zonder direct contact met het grondwater. Dit heet ook wel een bodemwarmtewisselaar.

Voor u begint

Wilt u een systeem voor bodemenergie bouwen? Dan is het verstandig om eerst te controleren op wkotool.nl wat er mag. Heeft een buur van u al een open of gesloten systeem voor bodemenergie? Dan kunt u misschien geen systeem meer bouwen. Maar het kan ook zijn dat u dieper wilt gaan dan mag.

Doe een controle op wkotool.nl

Melding doen

In de volgende gevallen doet u een melding.

  • U bouwt een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW.
  • U bouwt een open systeem dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

Er is 1 uitzondering: in een gebied met een plan voor bodemenergie moet u altijd een vergunning aanvragen in plaats van een melding doen. Zie voor die gebieden de pagina Plan voor bodemenergie.

U doet uw melding bij het omgevingsloket.

Doe melding bodemenergie

Sinds 1 juli 2013 moet u het melden als u een gesloten systeem met een vermogen minder dan 70 kW bouwt. Had u al eerder zo’n systeem? Dan raden wij u aan dit toch vrijwillig te melden. Op die manier kunnen wij er rekening mee houden. Wat verder in de grond gebeurt, mag namelijk niet nadelig zijn voor uw bodemenergie. Daarnaast krijgen wij door uw melding een completer beeld van de bodem. Dat helpt om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van bodemenergie.

Vergunning aanvragen

In de volgende gevallen vraagt u een vergunning aan.

  • U bouwt een gesloten systeem met een vermogen groter dan 70 kW.
  • U bouwt een open systeem dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
  • U bouwt een systeem in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

U vraagt uw vergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Vraag een vergunning bodemenergie aan

Wie beslist?

 

Hulp en contact Bodemenergie

Telefoon

14 030

E-mail

energie.bodem@utrecht.nl