Plan voor bodemenergie

Utrecht wil een duurzame stad zijn. Daarom hebben we een plan voor bodemenergie gemaakt. We verdelen de bodemenergie in Utrecht zo eerlijk mogelijk en we regelen vraag en aanbod. Zo gebruiken we bodemenergie zo slim mogelijk.

We beginnen in 4 gebieden:

  • Merwedekanaalzone (plan in voorbereiding)
  • Cartesiusdriehoek en 2e Daalsedijk (plan in voorbereiding)
  • Beursgebied, zie bodemenergieplan Beursgebied
  • Leeuwesteyn (plan in voorbereiding)

Later breiden we dit uit naar andere delen van de stad. Dat hangt er ook van af hoe snel de vraag naar bodemenergie stijgt.

Kaart van gebieden met een plan voor bodemenergie

  • Beursgebied is het gebied tussen in het noorden de Graad van Roggeweg, Westplein, Daalsetunnel, aan de oostkant het meest westelijke NS-spoor en de Dichterslaan, aan de zuidkant de kade aan de Kruisvaart, Jan van Foreeststraat, Croeselaan, van Zijstweg, Doctor M.A. Tellegenlaan en ten westen de Overste Den Oudenlaan, Expoplein, voetgangersbrug over het Merwedekanaal en de Fentener van Vlissingenkade.
  • Merwedekanaalzone ligt tussen aan de noordkant de Van Zijstweg, in het zuiden de A12, ten oosten het Merwedekanaal en ten westen de Overste Den Oudenlaan en Europalaan. De Beneluxlaan en de Koningin Wilhelminalaan vallen buiten het gebied.
  • Cartesiusdriehoek ligt tussen in het zuiden de spoorlijn Utrecht-Rotterdam/Den Haag, in het noordoosten de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en ten westen de Cartesiusweg. 2e Daalsedijk ligt tussen aan de westkant het spoor Utrecht-Amsterdam, aan de noordoostkant de 2e Daalsedijk, ten zuidoosten het spoor Utrecht–Amersfoort en ten noorden de Chrysantstraat (de woningen vallen erbuiten).
  • Leeuwesteyn heeft in het oosten het Amsterdam-Rijnkanaal, ten westen de A2, ten noorden de Vleutensebaan en ten zuiden de rivier de Leidsche Rijn.

Regels bodemenergie

Hoe we omgaan met bodemenergie, staat in de 'verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen'. We gebruiken die verordening ook om te beslissen over vergunningen.

Hulp en contact Bodemenergie

Telefoon

14 030

E-mail

energie.bodem@utrecht.nl