Gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, ze vervoeren of opslaan, moeten zich aan strenge regels houden. Toch blijft het risico bestaan dat er een ongeluk gebeurt met gevolgen voor de omgeving. Wij willen de inwoners hiertegen beschermen. Daarom maken we beleid voor gevaarlijke stoffen.

Ga naar beleid voor gevaarlijke stoffen

Controle risicobedrijven

Bij overtredingen kunnen ze een boete geven of een maatregel opleggen.

Risicokaart

Risicobedrijven staan op de risicokaart. Op de kaart staan ook nog andere risicoactiviteiten, zoals propaantanks. Die hebben kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Bekijk de risicokaart

Vervoer gevaarlijke stoffen

De Rijksoverheid, gemeenten, provincies en het bedrijfsleven hebben afspraken gemaakt over het vervoer van gevaarlijke stoffen. We hebben hiervoor het basisnet. Deze routes staan op de risicokaart. Rond Utrecht bestaat het basisnet uit:

  • A2, A12, A27, A28
  • spoorlijn Amsterdam-Betuweroute
  • Amsterdam-Rijnkanaal.

Vervoer door de bebouwde kom

Soms moet het vervoer van gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom. Bijvoorbeeld voor de aanvoer van LPG bij tankstations. Hiervoor hebben we een routeringsverordening. Hierin staan de wegen binnen de bebouwde kom waarover bedrijven gevaarlijke stoffen mogen vervoeren. Langs de wegen staat verkeersbord K14. Afwijken van deze wegen kan alleen als wij daar een ontheffing voor geven. Vervoer van gevaarlijke stoffen via deze routes geeft zo min mogelijk risico. Routes door woonwijken vermijden we zo veel mogelijk. Er wordt gelukkig maar weinig gereden met gevaarlijke stoffen. We kunnen de veiligheid dan ook goed in de gaten houden. De Veiligheidsregio Utrecht en omliggende gemeenten zijn hier ook nauw bij betrokken.

Vervoer door buisleidingen

In de gemeente Utrecht lopen verschillende aardgasleidingen waar hoge druk op staat. Ten zuiden van de A12 is een buisleiding voor brandbare vloeistof. Ook deze buisleidingen staan op de risicokaart. Lees meer over de regels voor buisleidingen.

Vuurwerk

Inwoners mogen vuurwerk zonder vergunning afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de pagina Vuurwerkvergunning.

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl