Ondernemen Gevaarlijke stoffen

Sommige stoffen zijn gevaarlijk voor mens en milieu. Veel van deze stoffen zijn nodig voor het maken van producten die we in het dagelijks leven gebruiken, zoals plastic. Andere gevaarlijke stoffen zijn weer nodig als brandstof voor auto’s, zoals lpg.

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken,  ze vervoeren of opslaan, moeten zich aan strenge regels houden. Toch blijft het risico bestaan dat er een ongeluk gebeurt met gevolgen voor de omgeving. De gemeente wil de inwoners beschermen tegen al deze risico’s. Daarom maken we beleid voor gevaarlijke stoffen.

Ga naar de pagina Beleid gevaarlijke stoffen

Controle

De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) controleert de meeste risicobedrijven elk jaar. Bij bedrijven met risico op zware ongevallen (Brzo-bedrijven) controleert de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) elk jaar.

Bij overtredingen kan zowel de RUD als de OD-NZKG een boete geven of een maatregel opleggen. De RUD Utrecht werkt in opdracht van de gemeente Utrecht; de gemeente Utrecht is verantwoordelijk. Voor de Brzo-bedrijven is de provincie Utrecht verantwoordelijk.

Kijk op de risicokaart waar deze bedrijven zijn in Utrecht. Op de risicokaart staan ook nog andere risicoactiviteiten, zoals propaantanks. Die hebben kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Vuurwerk

Inwoners mogen vuurwerk zonder vergunning afsteken tijdens de jaarwisseling. Dit mag vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 2.00 uur.

Bent u ondernemer? Kijk dan op de pagina Vuurwerkvergunning.

Hulp en contact Gevaarlijke stoffen

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht