Milieu, melding doen of omgevingsvergunning aanvragen

Begint u een nieuw bedrijf of gaat u verbouwen? Of veranderen de activiteiten binnen uw bedrijf? Dit kan invloed hebben op het milieu. Doe voordat u begint de vergunningcheck om te kijken of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dit moet in de meeste gevallen 4 weken van tevoren.

Niet altijd vergunning nodig, wel altijd regels

Voor de meeste activiteiten die schade aan het milieu kunnen geven, is geen vergunning nodig. Wel moet u zich altijd houden aan regels. Na de vergunningcheck ziet u welke regels dat zijn. Meestal bent u ook verplicht om een melding te doen. Of dat zo is, ziet u ook na de vergunningcheck.

Bedrijven die schade kunnen veroorzaken aan het milieu, zijn bijvoorbeeld:

  • cafés en restaurants
  • garages
  • transportbedrijven
  • tankstations

Bedrijven die het milieu zwaar (kunnen) belasten moeten altijd een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit aanvragen.

Wel of geen melding doen of omgevingsvergunning nodig?

Met de vergunningcheck van het omgevingsloket controleert u of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Doe vergunningcheck

Milieubelastende activiteit melden

Blijkt uit de check dat u een milieumelding moet doen en gegevens aan moet leveren? U doet de melding via het omgevingsloket. Bedrijven hebben hiervoor e-herkenning nodig.

Doe milieumelding

Omgevingsvergunning aanvragen

Blijkt uit de check dat u een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit moet aanvragen? Ook dit regelt u via het omgevingsloket.

Vraag omgevingsvergunning aan

Wat stuurt u mee?

Moet u een melding doen of omgevingsvergunning aanvragen? Vaak moet u dan ook stukken toevoegen aan uw aanvraag. Welke stukken dat zijn, hangt af van uw activiteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • akoestisch rapport
  • bodemonderzoeksrapport
  • geurrapport 
  • energierapport
  • plattegrond
  • bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Na uw aanvraag omgevingsvergunning

Wij maken de aanvraag en ons voorstel voor de vergunning bekend op overheid.nl. Geïnteresseerden kunnen 6 weken reageren op de aanvraag. Daarna maken we de aanvraag en de definitieve vergunning bekend en kunnen geïnteresseerden deze nog een keer 6 weken bekijken.

Hulp en contact Ondernemen en milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieutoezicht@utrecht.nl