Ondernemen Reclame

hoogwerker bij reclamebord op gebouw

U kunt op verschillende manieren reclame maken in de openbare ruimte. Er zijn vaste reclameplekken die door reclamebedrijven worden verhuurd. Als u buiten deze plekken reclame wilt maken, dan hebt u meestal een vergunning nodig.

We hebben de reclamemogelijkheden grotendeels vastgelegd. Daardoor is er geen wildgroei en blijft het straatbeeld zo rustig mogelijk. 

Op deze pagina:

Vaste reclameplek

Wilt u reclame maken op een vaste reclameplek? Dat kan alleen op onderstaande plekken. Neem contact op met het reclamebedrijf dat de plek(ken) verhuurt.

Vaste reclameplekken
Soort reclameplekGebiedReclamebedrijf
reclamezuil (Abri/Vitrine 2m2)gemeente UtrechtClear Channel
vitrine 6,5m2gemeente UtrechtClear Channel
lichtmast (lantaarnpaalgemeente UtrechtNPB
AO-display aan lantaarnpaal/in framegemeente UtrechtCentercom
rotondegemeente UtrechtC&W Groep
banieren (verticale vlaggen)gemeente UtrechtAgterberg bedrijven
mast langs snelweggemeente UtrechtInterbest
bedrijfsnaam bewegwijzering
industrieterrein
industrieterrein Lage Weide of OvervechtCity outdoor Signs

Banieren (verticale vlag)

Wilt u een of meerdere banieren plaatsen? Bekijk de 200 plekken in de stad waar dit mogelijk is: Overzicht vastgestelde plekken voor banieren (pdf, 13 kB).
Weet u waar u de banier(en) wilt plaatsen? Neem dan contact op met Agterberg Bedrijven. Zij hebben een vergunning voor alle plekken en beheren de masten met voet. Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie en de tarieven.

Reclame aan gebouw

Wilt u reclame op de gevel of een uithangbord? Dan hebt u een vergunning nodig. Ook voor een menukast, verlichting of reclamebord aan de werfmuur is een vergunning nodig.

Reclame aan de gevel, vergunning aanvragen

Reclamemateriaal verspreiden

Voor het huis-aan-huis verspreiden van folders hebt u geen vergunning nodig. Wilt u flyeren op een vaste plek? Dan hebt u daarvoor wel een vergunning nodig.
Reclamemateriaal verspreiden, vergunning

Uitstalling bij winkel of horeca

In de binnenstad mag u bij uw winkel geen producten buiten zetten (uitstallen). Buiten de binnenstad mag u wel producten buiten zetten die u in de winkel verkoopt. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten zetten. U moet u zich aan deze regels houden: Regels uitstallingen Utrecht (APV). (Er bestaat geen vergunning of ontheffing.).

Spandoeken

Wilt u een spandoek boven een straat hangen met een culturele boodschap of informatie van een onderwijsinstelling? Vraag dan een vergunning aan.
Spandoek plaatsen

Vrije plakplaatsen

Op de vrije plakplaatsen kunt u politieke of maatschappelijke posters ophangen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Dit mag gratis en u hebt hiervoor geen toestemming nodig. De vrije plakplaatsen zijn niet bedoeld voor commerciële reclame. Plakt u hier toch commerciële reclame op? Dan kunt u een boete krijgen.

Bekijk de vrije plakplaatsen voor posters

Donateurs werven of goederen uitdelen

Wilt u op straat op een vaste plek donateurs werven of goederen uitdelen? Dan hebt u een tijdelijke standplaatsvergunning nodig.
Tijdelijke standplaatsvergunning

Handhaving op illegale reclame

De gemeente is streng voor personen die illegale reclame maken. Adverteerders, opdrachtgevers of afzenders van de reclame krijgen flinke dwangsommen opgelegd. Zo mogelijk bekeuren we degene die de reclame (meestal aanplakbiljetten) plaatst.
Illegale reclame meldt u via www.utrecht.nl/meldingen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur