Ondernemen Reclame

hoogwerker bij reclamebord op gebouw

U kunt op verschillende manieren reclame maken in de openbare ruimte. Er zijn vaste reclameplekken die door reclamebedrijven worden verhuurd. Als u buiten deze plekken reclame wilt maken, dan hebt u meestal een vergunning nodig.

We hebben de reclamemogelijkheden grotendeels vastgelegd. Daardoor is er geen wildgroei en blijft het straatbeeld zo rustig mogelijk. 

Snel naar:

Wilt u reclame maken op een vaste reclameplek?

Neem dan contact op met het reclamebedrijf dat deze plek(ken) verhuurt.

Vaste reclameplekken
Soort reclameplekGebiedReclamebedrijf
reclamezuil (Abri/Vitrine 2m2)gemeente UtrechtClear Channel
vitrine 6,5m2gemeente UtrechtClear Channel
lichtmast (lantaarnpaalgemeente UtrechtNPB
AO-display aan lantaarnpaal/in framegemeente UtrechtCentercom
rotondegemeente UtrechtC&W Groep
banieren (verticale vlaggen)gemeente UtrechtAgterberg bedrijven
mast langs snelweggemeente UtrechtInterbest
bedrijfsnaam bewegwijzering
industrieterrein
industrieterrein Lage Weide/ OvervechtCity outdoor Signs

Banieren (verticale vlag)

Wilt u een of meerdere banieren plaatsen? Bekijk de 200 plekken in de stad waar dit mogelijk is: Overzicht vastgestelde plekken voor banieren (pdf, 13 kB).
Weet u waar u de banier(en) wilt plaatsen? Neem dan contact op met Agterberg Bedrijven. Zij hebben een vergunning voor alle plekken en beheren de masten met voet. Ook kunt u bij hen terecht voor meer informatie en de tarieven.

Reclame aan gebouw

Wilt u reclame op de gevel of een uithangbord? Dan hebt u een vergunning nodig. Ook voor een menukast, verlichting of reclamebord aan de werfmuur is een vergunning nodig.

Reclame aan de gevel, vergunning aanvragen
Reclame aan werfmuur, vergunning aanvragen

Reclamemateriaal verspreiden

Voor het huis-aan-huis verspreiden van folders hebt u geen vergunning nodig. Wilt u flyeren op een vaste plek? Dan hebt u daarvoor wel een vergunning nodig.
Reclamemateriaal verspreiden, vergunning

Uitstalling bij winkel of horeca

Bij uw winkel mag u producten uitstallen die u in de winkel verkoopt. Een fietsenhandelaar kan bijvoorbeeld fietsen buiten zetten. U hebt hiervoor geen vergunning nodig. Wel moet u zich aan deze regels houden: Regels uitstallingen Utrecht (APV).

Binnenstad: aangescherpte regels door coronavirus

In de binnenstad geldt binnen de singels een uitstallingenverbod. De gemeente gaat hier normaal gesproken soepel mee om. Door het coronavirus is er een nieuwe situatie ontstaan. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden.

Door uitstallingen zoals reclameborden, vlaggen en kledingrekken, is er minder ruimte voor voetgangers. Het is daarom vanaf nu niet meer toegestaan om uitstallingen te plaatsen binnen de singels (voetgangersgebied en Nobelstraat). Onze handhavers spreken ondernemers met uitstallingen aan en vragen hun deze te verwijderen. Bij het niet naleven van de afspraken volgt een waarschuwing en daarna indien nodig een boete.

Spandoeken

Wilt u een spandoek boven een straat hangen met een culturele boodschap of informatie van een onderwijsinstelling? Vraag dan een vergunning aan.
Spandoek plaatsen

Vrije plakplaatsen

Op de vrije plakplaatsen kunt u politieke of maatschappelijke posters ophangen in het kader van de vrijheid van meningsuiting. Dit mag gratis en u hebt hiervoor geen toestemming nodig. De vrije plakplaatsen zijn niet bedoeld voor commerciële reclame.
Meer informatie: Locaties van vrije plakplaatsen (pdf, 75 kB)

Donateurs werven of goederen uitdelen

Wilt u op straat donateurs werven of goederen uitdelen? Dan hebt u een tijdelijke standplaatsvergunning nodig.
Tijdelijke standplaatsvergunning

Handhaving op illegale reclame

De gemeente is streng voor personen die illegale reclame maken. Adverteerders, opdrachtgevers of afzenders van de reclame krijgen flinke dwangsommen opgelegd. Zo mogelijk bekeuren we degene die de reclame (meestal aanplakbiljetten) plaatst.

Hulp en contact Reclame

Telefoon

14 030

E-mail

reclame@utrecht.nl

Bezoekadres

(alleen op afspraak)
Stadsplateau 1, Utrecht