Reclame aan de gevel, vergunning aanvragen

Voor het bevestigen van reclame aan de gevel (platte tekst) of een uithangbord aan uw bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Binnen beschermd stadsgezicht

 • Voor reclame binnen beschermd stadsgezicht hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw nodig.
 • Voor stickers en kleine vlaggetjes hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame nodig.

Buiten beschermd stadsgezicht

Voor (gevel)reclame buiten beschermd stadsgezicht hangt het af van de oppervlakte van uw totale reclame-uitingen welke vergunning u nodig hebt.

 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen groter dan 1,5 m2, dan hebt u een omgevingsvergunning activiteit bouw nodig.
 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen kleiner dan 1,5 m2, dan hebt u een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.
 • Voor stickers en kleine vlaggetjes hebt u een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.

Vergunningsvrij

Voor kleine naambordjes hebt u geen vergunning nodig als die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gezamenlijk geen groter oppervlak dan 0,5 m2
 • geen van alle heeft een grotere afmeting in 1 richting dan 1 meter
 • geen van alle steekt verder dan 0,1 meter uit de gevel

Bedrijf aan huis

Voor een bedrijf of beroep aan huis is geen reclame toegestaan waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. U mag alleen vergunningsvrije naambordjes plaatsen (zie ‘Vergunningvrij’ hierboven).

Wat te doen

Met een vergunningcheck op het Omgevingsloket online omgevingsloket.nl kunt u bepalen of u een omgevingsvergunning/reclame of een omgevingsvergunning/bouw nodig hebt. U vraagt de omgevingsvergunning ook daar aan.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Bij de aanvraag stuurt u op:

 • tekening op een schaal van 1:1.000; waarop de locatie(s) van de reclame staat(n) aangegeven
 • tekening (op schaal) van de huidige en nieuwe situatie
 • foto of fotomontage in kleur van de bestaande en de nieuwe situatie
 • afmetingen van de reclame
 • hoogte van de reclame, gemeten vanaf de straat tot de onderkant
 • detailtekeningen met de manier van bevestigen, de materialen, kleuren en verlichting

De gemeente beslist meestal binnen 8 weken op uw aanvraag.

Voorwaarden

Reclame mag geen hinder of gevaar veroorzaken. Niet toegestaan is:

 • reclame met bewegende delen of bewegende beelden
 • reclame bestaande uit of voorzien van veranderlijk of bewegend licht
 • lichtkranten

Voor reclame aan of bij gebouwen heeft de Commissie Welstand en Monumenten richtlijnen gemaakt. Reclame moet voldoen aan deze richtlijnen van welstand.

Gaat het om een werfmuur? Dan gelden ook deze voorwaarden:

 • U plaatst geen staande reclameborden
 • U houdt zich aan de regels van het Wervenreglement (pdf, 54 kB).

Kosten 2022

Activiteit reclame

€ 174,90 per m2 voor het plaatsen van handelsreclame, met een minimum van € 157,35 en een maximum van € 5.660,80. Handelsreclame is reclame voor uw onroerende zaak met bijvoorbeeld een opschrift, aankondiging of afbeelding.

Activiteit bouw