Ondernemen Reclame aan de gevel, vergunning aanvragen

Voor het bevestigen van reclame aan de gevel (platte tekst) of een uithangbord aan uw bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Binnen beschermd stadsgezicht

 • Voor reclame binnen beschermd stadsgezicht hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouw nodig.
 • Voor stickers en kleine vlaggetjes hebt u een omgevingsvergunning voor de activiteit reclame nodig.

Buiten beschermd stadsgezicht

Voor (gevel)reclame buiten beschermd stadsgezicht hangt het af van de oppervlakte van uw totale reclame-uitingen welke vergunning u nodig hebt.

 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen groter dan 1,5 m2, dan hebt u een omgevingsvergunning activiteit bouw nodig.
 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen kleiner dan 1,5 m2, dan hebt u een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.
 • Voor stickers en kleine vlaggetjes hebt u een omgevingsvergunning activiteit reclame nodig.

Vergunningsvrij

Voor kleine naambordjes hebt u geen vergunning nodig als die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gezamenlijk geen groter oppervlak dan 0,5 m2
 • geen van alle heeft een grotere afmeting in 1 richting dan 1 meter
 • geen van alle steekt verder dan 0,1 meter uit de gevel

Bedrijf aan huis

Voor een bedrijf of beroep aan huis is geen reclame toegestaan waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. U mag alleen vergunningsvrije naambordjes plaatsen (zie ‘Vergunningvrij’ hierboven).

Wat te doen

Met een vergunningcheck op het Omgevingsloket online omgevingsloket.nl kunt u bepalen of u een omgevingsvergunning/reclame of een omgevingsvergunning/bouw nodig hebt. U vraagt de omgevingsvergunning ook daar aan.

Doe vergunningcheck/vraag omgevingsvergunning aan

Bij de aanvraag stuurt u op: 

 • tekening van de bestaande en nieuwe situatie
 • foto's en fotomontage van de nieuwe situatie
 • een situatietekening (1:1.000)
 • afmetingen reclames inclusief hoogte vanaf de straat

Voorwaarden

Reclame mag geen hinder of gevaar veroorzaken. Niet toegestaan is:

 • reclame met bewegende delen of bewegende beelden
 • reclame bestaande uit of voorzien van veranderlijk of bewegend licht
 • lichtkranten

Voor reclame aan of bij gebouwen heeft de Commissie Welstand en Monumenten richtlijnen gemaakt. Reclame moet voldoen aan deze richtlijnen van welstand.

De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag.

Kosten 2021

Activiteit reclame

€ 169,35 per m2 voor het plaatsen van handelsreclame, met een minimum van € 152,35 en een maximum van € 5.480,00. Handelsreclame is reclame voor uw onroerende zaak met bijvoorbeeld een opschrift, aankondiging of afbeelding.

Activiteit bouw