Ondernemen Toolbox bouwhinder

Man op bouwplaats staalconstructie

Bent u (project)ontwikkelaar, architect of bouwer? Met de adviezen in deze toolbox houdt u bouwoverlast zo beperkt en dragelijk mogelijk voor de omgeving.

Bouwprojecten hebben invloed op de leefomgeving. Er is altijd een bepaalde mate van overlast; van geluid of stof bijvoorbeeld. De gemeente heeft onderzoek gedaan hoe de bouwoverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De bevindingen staan in de nota bouwhinder.

Waarom deze toolbox?

De gemeente Utrecht heeft een nieuwe werkwijze ontwikkeld om bouwhinder en overlast voor omwonenden beperkt houden, maar ook ruimte te bieden aan stedelijke ontwikkeling. Een onderdeel daarvan is het werken met een nieuw Utrechts Bouwveiligheidsplan (BLVC). Het plan is een instrument om alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van de bouwplannen vroegtijdig te informeren, mee te laten denken en te adviseren. Hiermee wordt getracht vanaf de aanvang van het project in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te houden met het bouwproces en het beheersen van de impact die het project kan hebben op de omgeving.

Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn van invloed op de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van de directe omgeving. Daarbij speelt de Communicatie met die omgeving een essentiële rol. Het Utrechtse Bouwveiligheidsplan is bedoeld om in kaart te brengen en te beschrijven welke maatregelen nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de omgeving.

Wilt u gaan bouwen? Dan is een bouwveiligheidsplan (BLVC) verplicht

Als bouwer moet u verplicht een bouwveiligheidsplan aanleveren. Een bouwveiligheidsplan is nodig voor de uitvoering van werkzaamheden volgens het bouwbesluit.
In sommige gevallen moet u een uitgebreidere versie aanleveren, zie de  checklist Utrechts Bouwveiligheidsplan (pdf 55 kB). Met dit plan beperkt u de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk. Ook zorgt u ervoor dat de straat of buurt tijdens de bouw bereikbaar blijft. Daarnaast geeft u aan wie er bij problemen waarvoor aanspreekbaar is.

Wanneer hebt u een Utrechts Bouwveiligheidsplan nodig?

Aan de hand van onderstaande vragenlijst ziet u:

  • of de bouw- of sloopwerkzaamheden tot overlast leiden
  • wat de bouwwerkzaamheden zijn
  • wat de tijdstippen zijn waarop de werkzaamheden plaatsvinden
  • wat de situatie ten opzichte van woningen is

Als u een van de vragen met 'ja' beantwoordt, kunnen de werkzaamheden tot hinder leiden. U bent dan verplicht een Utrechts Bouwhinderplan op te stellen.

Vragen

  • Is het project > € 1.000.000 (excl. btw) aan totale projectkosten?
  • Gaat er een omvangrijke, ingrijpende sloop aan vooraf?
  • Duurt het project langer dan 1 jaar?
  • Heeft het project een gevoelige bestemming of zijn er veel zienswijzen?
  • Veroorzaken de werkzaamheden overlast (overdag, 's avonds, 's nachts)?

Wat moet er in het Utrechtse Bouwveiligheidsplan staan?

Wat er in het Utrechtse Bouwveiligheidsplan moet staan, leest u in de checklist (pdf, 55 kB).

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de regels en behandelt klachten over bouwoverlast.

Hoe moet ik het Utrechtse Bouwveiligheidsplan indienen?

Goedkeuring van het Utrechtse Bouwveiligheidsplan vindt plaats als in dit plan is aangetoond dat tijdens de uitvoering van het project wordt voldaan aan de gewenste kwaliteit van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. De toolbox biedt hiervoor aanwijzingen, handvatten en voorbeelden.

De gemeente toetst het plan in elk geval het Utrechtse Bouwveiligheidsplan bij de omgevingsvergunning. Voor een optimale voorbereiding op de daadwerkelijke bouw, dient u het Utrechts Bouwveiligheidsplan eerder in. In dit schema ziet u welke plek een BLVC-plan heeft binnen de fases van een project.

Schema indienen BLVC (Utrechts Bouwveiligheidsplan)
Fase1 Initiatief2 Uitgangspunten3
Definitie
4
Ontwerp
5
Realisatie
BLVCNog geen BLVC productBLVC-kadersHoofdlijnen BLVC-planGeconcretiseerd BLVC-planDefinitief BLVC-uitvoerings-
plan

U moet het definitieve plan indienen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning via het omgevingsloket.

Hulp en contact Ondernemen

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur