Communicatie over bouwwerkzaamheden

Bouwvakker in Utrecht

Communicatie over het bouwproject; het informeren en betrekken van belanghebbenden zoals bewoners, winkeliers, gebruikers van de openbare ruimte en hulpdiensten, is noodzakelijk. Een goede relatie met belanghebbenden zorgt voor minder (ervaren) overlast.

Belanghebbenden vinden vaak dat de communicatie en voorlichting tekort schiet. Niet of onvolledig informeren, te laat of niet vaak genoeg, zijn veel genoemde klachten. Ook is niet altijd duidelijk met wie men contact kan opnemen als er vragen of problemen zijn, of welke procedure gevolgd moet worden wanneer er schade is.

Hoe communiceert u over uw bouwproject op zo'n manier dat de omwonenden goed en op tijd zijn geïnformeerd? Maak een maandelijkse planning van de bouwwerkzaamheden met wat goed gaat en wat niet goed gaat. In deze planning worden altijd de gegevens van een vaste contactpersoon opgenomen. 

Hoe kunt u bewoners en ondernemers informeren?

 • Informeer bewoners en ondernemers op tijd over de werkzaamheden, planning en overlast. Bijvoorbeeld met een gesprek, een brief en/of een website.
 • Neem contact op met het wijkbureau en stem de communicatie over uw bouwproject af.
 • Zet een omgevingsmanager in, die contact houdt met bewoners en ondernemers in de buurt.

Hoe voorkomt u en gaat u om met klachten?

 • Zorg voor een apart klachtenmeldpunt
 • Reageer snel en adequaat op klachten, meldingen en vragen
 • Koppel terug doe navraag en informeer actief over de stand van zaken van klachten en meldingen
 • Zorg voor persoonlijke aandacht, bezoek aan huis
 • Zorg voor een vaste contactpersoon
 • Bewonersbegeleiding, mediator

Hoe kunt u bewoners betrekken?

 • Activiteiten, rondleidingen op de bouwplaats
 • Maak bouwplaats aantrekkelijk; maak wel of niet zichtbaar
 • Creëer kijkmogelijkheden

Hulp en contact Bouwen en verbouwen