Toolbox bouwhinder Communicatie belanghebbenden

Bouwvakker in Utrecht

Communicatie over het bouwproject; het informeren en betrekken van belanghebbenden zoals bewoners, winkeliers, gebruikers van de openbare ruimte en hulpdiensten, is noodzakelijk. Een goede relatie met belanghebbenden zorgt voor minder (ervaren) overlast.

Belanghebbenden vinden vaak dat de communicatie en voorlichting tekort schiet. Niet of onvolledig informeren, te laat of niet vaak genoeg, zijn veel genoemde klachten. Ook is niet altijd duidelijk met wie men contact kan opnemen als er vragen of problemen zijn, of welke procedure gevolgd moet worden wanneer er schade is.

Hoe communiceert u over uw bouwproject op zo'n manier dat de omwonenden goed en op tijd zijn geïnformeerd? Maak een maandelijkse planning van de bouwwerkzaamheden met wat goed gaat en wat niet goed gaat. In deze planning worden altijd de gegevens van een vaste contactpersoon opgenomen. 

Hoe kunt u bewoners informeren?

Hoe voorkomt u en gaat u om met klachten?

Hoe kunt u bewoners betrekken?

Hulp en contact

Bezoekadres
Stadsplateau 1

Postadres
Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
reactieformulier